Prymas Polski o najważniejszych wydarzeniach 2018 roku

Zakończenie Roku Prymasowskiego, obchody 100-lecia niepodległości, XI Zjazd Gnieźnieński poświęcony zagadnieniu wolności to niektóre z wydarzeń 2018 roku. „Niewątpliwie będzie to rok ważny dla Kościoła i naszej Ojczyzny” – mówi Prymas Polski Abp Wojciech Polak.

Polub nas na Facebooku!

Jednym z najważniejszych wydarzeń rozpoczętego roku 2018 będzie zdaniem metropolity gnieźnieńskiego rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Wielkopolsce i na Kujawach będzie ona przeżywana w łączności ze 100-leciem Powstania Wielkopolskiego, a w archidiecezji gnieźnieńskiej, w wymiarze kościelnym, ze szczególnym wskazaniem na postaci dwóch wybitnych prymasów: kard. Edmunda Dalbora, pierwszego prymasa odrodzonej Polski oraz Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, którego 70. rocznica śmierci przypada w tym roku.

 

„Obaj poprzez swoją pasterską posługę, autorytet, odpowiedzialność i przezorność przyczynili się do umacniania dopiero co odzyskanej wolności w niełatwym, jak wiemy, dla naszej Ojczyzny czasie” – przyznaje abp Polak i przypomina wciąż aktualną przestrogę kard. Dalbora z jego ostatniego listu: „Nie może się człowiek rozdzielać i prywatnie czcić Chrystusa, a w życiu publicznym służyć księciu tego świata. Z tego bowiem błędnego pojęcia wynika błędny rozdźwięk między życiem prywatnym a publicznym. Rozdźwięk ten zniknie, jeżeli człowiek każdy zrozumie i w czyn obróci te prawdy, że stoi zawsze pod władzą Chrystusa Króla, tak sam, jak i w rodzinie, tak jako członek społeczeństwa, jak i obywatel państwa”.

W katedrze gnieźnieńskiej, gdzie kard. Dalbor jest pochowany i gdzie złożone jest serce kard. Augusta Hlonda, Msza św. dziękczynna za posługę prymasów sprawowana będzie 21 października. 11 listopada odbędą się uroczystości niepodległościowe, a 28 grudnia wspólna modlitwa w intencji poległych w Powstaniu Wielkopolskim z okazji 100. rocznicy tego zwycięskiego zrywu. Kościół w Polsce będzie dziękować za niepodległość także w Święto Dziękczynienia 3 czerwca w Warszawie.

 

Rok 2018 w metropolii gnieźnieńskiej będzie także okazją do przypomnienia postaci bł. bp. Michała Kozala, kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej, rektora gnieźnieńskiego seminarium duchownego, biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej, męczennika Dachau. W tym roku przypada 100. rocznica jego święceń kapłańskich, o czym w sposób szczególny pamięta gnieźnieńskie seminarium duchowne, które obrało sobie słowa błogosławionego biskupa: „Wyjątkowe czasy domagają się wyjątkowych i światłych kapłanów”, jako myśl przewodnią tegorocznej formacji.

„Postać bł. Michała Kozala łączy całą naszą metropolię stąd 24 lutego pragniemy spotkać się w Gnieźnie – biskupi, kapłani, klerycy z diecezji włocławskiej, bydgoskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej na Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej. Modlitwie będzie towarzyszyć krótkie seminarium i promocja pierwszego tomu pism bł. bp. Michała Kozala” – zapowiada abp Wojciech Polak.

 

W roku 2018 zakończą się także obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ich oficjalny finał będzie miał miejsce podczas uroczystości świętowojciechowych 29 kwietnia w Gnieźnie z udziałem biskupów i przedstawicieli władz, pod przewodnictwem legata papieskiego.

 

We wspomniane obchody 100-lecia niepodległości Polski wpisze się także XI Zjazd Gnieźnieński, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 21-23 września pod hasłem: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. Wydarzenie patronatem objął Prezydent RP.

„Chcemy w pełny sposób ukazać, czym jest wolność, jako dar i zadanie jak uczył nas św. Jan Paweł II” – mówi krótko Abp Wojciech Polak i już dziś zaprasza zarówno na wydarzenie, jak i zapowiadającą je konferencję prasową, która odbędzie się 25 stycznia o godz. 12.00 w siedzibie Sekretariatu KEP.

 

„Będzie to zatem rok bardzo bogaty w ważne rocznice i wydarzenia, w który wpiszą się także zwyczajne działania duszpasterskie, skoncentrowane w archidiecezji gnieźnieńskiej szczególnie na refleksji dotyczącej młodzieży i przygotowania do sakramentu bierzmowania, a także na modlitwie o rychłą beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, którego heroiczność cnót uznał papież Franciszek na zakończenie minionego roku” – przypomina Prymas Polski, zachęcając do modlitwy w tej intencji nie tylko wiernych z archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej, ale wszystkich rodaków.

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

6 stycznia – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, w kościołach w całej Polsce zostanie przeprowadzona zbiórka na potrzeby misyjne. Tego dnia obchodzony jest bowiem w naszym kraju także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Obecnie w 97 krajach świata pracuje ponad 2 tys. misjonarzy i misjonarek z Polski. Wśród nich są także świeccy.

Polub nas na Facebooku!

Niedzielna zbiórka wesprze Krajowy Fundusz Misyjny, utworzony w 2000 roku a działający przy Komisji KEP ds. Misji.

Przewodniczący Komisji bp Jerzy Mazur podkreśla, że misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię ale też prowadzą wiele dzieł miłosierdzia pomagając lokalnym społecznościom cierpiącym na różne choroby i dotkniętym ubóstwem. Ponadto wspierają ubogich, bezdomnych, wykluczonych, udzielają schronienia i pomocy dorosłym, kobietom i dzieciom.

Misjonarze często też stają wobec konfliktów lokalnych, które przeradzają się w rzezie i rozboje, a nawet otwartą wojnę. “Wszystkich wzywają do przebaczenia i pojednania. Nieraz ryzykują własnym życiem, trwając w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi” – zwraca uwagę bp Mazur.

W specjalnym komunikacie na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom biskup zaznacza, że obecnie na misjach pracuje 2032 misjonarzy i misjonarek z Polski. Prowadzą oni pracę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i oświatową w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii i na Alasce.

“Dzisiaj też uświadamiamy sobie, jak bardzo współczesny świat potrzebuje misjonarzy; tych, którzy posłuszni wezwaniu Pana: „Idźcie i głoście”, ofiarnie oddadzą swe życie sprawie misji” – pisze bp Mazur. Dodaje przy tym, że jeszcze 5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadcza radości, jaką daje wiara.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji zachęca, by w najbliższa sobotę szczególnie wesprzeć misjonarzy modlitwą i ofiarą finansową. Informuje, że z funduszy zbieranych w Święto Objawienia Pańskiego utrzymywane jest także Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące misjonarzy do pracy na misjach. W tym roku do wyjazdu misyjnego przygotowuje się 24 osoby: 12 z nich to kapłani diecezjalni, 6 sióstr zakonnych, 3 kleryków i 3 osoby świeckie.

Komisja KEP ds. Misji obchodziła w listopadzie ub. roku 50-lecie istnienia. Jej zadaniem jest integrowanie środowisk misyjnych w Polsce, wspieranie materialnie i duchowe misjonarek i misjonarzy oraz koordynowanie animacji, formacji i współpracy misyjnej w Polsce.

Od 1 września 1984 r. funkcjonuje w Warszawie Centrum Formacji Misyjnej. Głównym jego zadaniem jest przygotowanie intelektualnej, językowe i formacja duchowa misjonarzy posyłanych na placówki misyjne.

W roku 2000 decyzją Episkopatu Polski utworzono Krajowy Fundusz Misyjny, a w lipcu tego samego roku przy Komisji zaczęła działać MIVA Polska, organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju struktur Komisji było wywołanie do życia w 2005 r. Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, którego zadaniem jest pozyskiwanie funduszy na pomoc dla polskich misjonarek i misjonarzy w realizacji projektów ewangelizacyjnych, charytatywnych, edukacyjnych, społecznych, kulturowych i medycznych.

Na czele Komisji KEP ds. Misji stoi przewodniczący wybierany spośród biskupów. Jego zadaniem jest piecza nad funkcjonowaniem i pracami Komisji, reprezentuje Komisję na spotkaniach Konferencji Episkopatu Polski, koordynuje animację, formację misyjną oraz współpracę misyjną w Kościele w Polsce.

Komisja koordynuje przygotowania misjonarzy do ich przyszłej pracy i czuwa nad działalnością Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, współpracuje z diecezjami i zgromadzeniami w wyjazdach księży diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich na misje.

Ważnym wymiarem działalności Komisji jest udzielanie misjonarzom wsparcia duchowego i materialnego. Zaplecze finansowe pracy misyjnej powstaje głównie dzięki ofiarom wiernych. Zbiórki funduszy prowadzone są w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), II Niedzielę Wielkiego Postu oraz przez inne agendy misyjne np. MIVA Polska i indywidualnych ofiarodawców.

Komisja KEP ds. Misji czuwa też nad ubezpieczeniem misjonarzy: diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich.


tk / Warszawa

(KAI)

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap