Nasze projekty

Mapy, komentarze, inspirujące teksty – nowa aplikacja Pisma Świętego

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” uruchomiło aplikację "Dzieło biblijne" zawierającą Biblię Tysiąclecia z komentarzami do niedzielnych czytań i psalmów. Znajduje się tam także mapa miejsc w Ziemi Świętej, która może pomóc w regularnej i systematycznej medytacji Słowa Bożego. -„Aplikacja ta narzędzie pomagające w refleksji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne” - tłumaczą pomysłodawcy.

fot. Dimitri Conejo Sanz/cathopic.com

23 stycznia 2022 roku już po raz trzeci Kościół obchodzi Niedzielę Słowa Bożego. Nowe święto zostało ustanowione przez papieża Franciszka w liście apostolskim „Aperuit illis”. To okazja do tego, aby nie tylko zgłębić znaczenie Liturgii Słowa, ale również zapoznać się z treściami Pisma Świętego w indywidualnej lekturze. Pomocna może się okazać specjalna aplikacja pod nazwą „Dzieło Biblijne”. Znajdziemy w niej m.in. interpretację Ojców Kościoła, mapę miejsc w Ziemi Świętej, ciekawe artykuły oraz opisy konkretnych perykop.

Pismo Święte, komentarze i interpretacje

Aplikacja „Dzieło Biblijne” powstała z inicjatywy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”. Autorami tekstów są polscy bibliści oraz alumni seminariów duchownych. Jak mówią pomysłodawcy aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym. Ponadto wyjaśnienia obejmują opis kontekstu perykopy, komentarz biblijny, biblijne teksty paralelne, interpretację Ojców Kościoła, interpretację tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych.

„Można tam znaleźć przykłady egzystencjalne – aktualizację, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu” – tłumaczą moderatorzy.

Reklama

Mapa oraz zdjęcia

Aplikacja zawiera również biblijny komentarz do ksiąg Pisma Świętego przygotowywany w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Bibliści z „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II” zapowiadają, że będzie on systematycznie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Podkreślają, że materiał może być pomocą w medytacji indywidualnej i grupowej Słowa Bożego.

Ważną pomocą jest Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi oraz mapa prezentującą zdjęcia z miejsc biblijnych opatrzone krótkim komentarzem. Całości dopełnia zdjęcie tygodnia z krótką medytacją – opisują pomysłodawcy aplikacji.

Aplikacja „Dzieło Biblijne” jest dostępna bezpłatnie w Sklepie Play oraz App Store.

Reklama

Family News Service, KAI, pa/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę