Legnica: fakty każą nam wierzyć w cud eucharystyczny

Wszystkie zgromadzone dowody i fakty każą nam wierzyć, że to wydarzenie – mówiąc językiem prawniczym – ma znamiona cudu eucharystycznego – usłyszeli dziś uczestnicy konferencji prasowej, zorganizowanej w legnickim sanktuarium św. Jacka

Polub nas na Facebooku!

W tej parafii, wspomniane wydarzenie miało miejsce ponad 2 lata temu. Dziś, przedstawiono szczegóły z nim związane.

 

O chronologii wydarzeń mówił proboszcz parafii ks. dr Andrzej Ziombra. Przypomniał że miało ono miejsce podczas Świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2013 r. na pierwszej Mszy świątecznej. Podczas udzielania komunii św., jeden z konsekrowanych komunikantów, upadł na ziemię. Po podniesieniu go, umieszczony został w kielichu z wodą, aby zgodnie z zaleceniami liturgicznymi nastąpiło jego rozpuszczenie. Kielich został umieszczony w tabernakulum. W dniu 4 stycznia 2014 r., jeden z księży podczas sprawowania Mszy św., po zaglądnięciu do kielicha, stwierdził że konsekrowany komunikant nie rozpuścił się, a na jego mniej więcej 1/5 powierzchni pojawiło się przebarwienie. Następnego dnia, został o tym poinformowany ówczesny biskup legnicki Stefan Cichy. Zgodnie z jego sugestią odczekano dwa tygodnie. Po sprawdzeniu stanu zachowania, stwierdzono, że część nieprzebarwiona opadła na dno kielicha i się rozpuściła, a część przebarwiona ciągle utrzymywała się na powierzchni. Wtedy biskup legnicki podjął decyzję o powołaniu specjalnej Komisji, w celu wprowadzenia procedur zmierzających do wyjaśnienia tego wydarzenia.

 

Następnym krokiem było zlecenie Zakładowi Medycyny Sądowej we Wrocławiu, pobrania materiału badawczego, 26 stycznia 2014 r. W dniu 10 lutego, przebarwiony fragment z kielich został przełożony na korporał, a następnie do naczynia liturgicznego zwanego cyborium i pozostawiony w tabernakulum, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego.

 

Szczegółowo o sposobach pobrania próbek i o wynikach badań, mówiła doktor Barbara Engel, kardiolog, która została zaproszona przez ówczesnego biskupa legnickiego do prac Komisji. Próbki zostały pobrane zarówno z samego komunikantu, jak również z kielicha w którym był przechowywany, pobrano też próbki wody, wina i innych komunikantów z których część została wcześniej pobrana do konsekrowania podczas Mszy św. Łącznie było to 15 próbek. Pierwsze wyniki badań dotarły z Wrocławia w połowie marca. Opisano w nich struktury włókniste przypominające włókna mięśnia serca. Przeprowadzono kilka kolejnych badań uzupełniających w tym mikrobiologiczne, grzybicze czy DNA.

 

Uzyskany obraz histopatologiczny był pokazywany kilku innym naukowcom, którzy skłaniali się do wyrażonej opinii o włóknach mięśnia sercowego.

 

Komisja podjęła decyzję, aby jeszcze zlecić ponowne badania w innym miejscu. Wybrano Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Przesłano te same preparaty, które były badane we Wrocławiu oraz dodano jeden nowy. Tu zastosowano m.in. do badań mikroskop UV w filtrze pomarańczowym, czego rezultatem było stwierdzenie, iż badany materiał jest pofragmentowanym włóknem mięśnia sercowego, a taki uzyskany obraz towarzyszy najczęściej agonii. Przeprowadzone badania, nie doprowadziły do wyjaśnienia samego mechanizmu powstania tego wydarzenia, ale dokonano szczegółowej analizy i opisu tego, co zostało przesłane do badań.

 

Kolejnym krokiem, po uzyskaniu opinii naukowców, było przedstawienie tych faktów w styczniu br. przez obecnego biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Ta wydała swoje zalecenia, które obecnie są realizowane, a jednym z pierwszych, było uroczyste ogłoszenie tego, co się wydarzyło, we wspólnocie parafialnej św. Jacka, w niedzielę 10 kwietnia br.

 

Z kolei dr Tadeusz Dąbski, Oficjał Sądu diecezjalnego, przypomniał że Stolica Apostolska wymaga od biskupa miejsca, przeprowadzenie rzetelnego dochodzenia, aby osiągnąć pewność moralną w danej sprawie.

 

– Pewność moralną zdobywa się na podstawie dowodów i faktów, jakie zgromadzi się w przeprowadzonym dochodzeniu – przypomniał ks. Dąbski – Taki był cel powołanej przez biskupa legnickiego Komisji.

 

– To badanie które otrzymaliśmy, jest jednym z dowodów, bardzo istotnym, ale nie jedynym w osiągnięciu pewności moralnej. Nawet prezentowane dziś państwu zdjęcia, są również jednym z faktów. Nie jest to jakieś zjawisko wyreżyserowane przez kogokolwiek. Pojawił się taki a nie inny znak, który chcemy odczytać. Nie bez znaczenia dla nas w ocenie tego, co się wydarzyło był kontekst wydarzenia, kontekst Eucharystii. Dokonało się to podczas Mszy św. z komunikantem konsekrowanym. To także kontekst wiary mówiącej nam o rzeczywistej, realnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. To daje nam pewność moralną, do ogłoszenia tego wydarzenia. Dlatego dziś nie występujemy tu jako badacze, ale jako świadkowie tego, co zostało uczynione. Dzięki łasce Pana Boga i decyzji biskupa, mogliśmy jako pierwsi w tym uczestniczyć i dziś dajemy tego świadectwo. Wszystkie zgromadzone dowody i fakty każą nam wierzyć, że to wydarzenie – mówiąc językiem prawniczym – ma znamiona cudu eucharystycznego. Ostateczną decyzję pozostawiamy w tej sprawie Stolicy Apostolskiej – powiedział kapłan.

 

Ojciec Duchowny legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. dr Krzysztof Wiśniewski, przedstawił interpretację tego wydarzenia od strony teologicznej. Zwrócił uwagę, że do tej pory miało miejsce ustalanie faktów fizycznych. Obecnie następuje czas refleksji teologicznej. – Skoro nauki ścisłe, stają wobec tego faktu bezradne, jest zasadne doszukiwanie się interwencji mocy Bożej. Tak patrzy na to teolog – mówił ks. Wiśniewski – Drugi aspekt, to fakt, że wydarzenie stawia podmiot patrzący, czyli nas, w sytuacji zadziwienia, zdumienia wobec pytań, chęci otrzymania objaśnienia. Trzeci aspekt każdego cudu, to aspekt znaku. Ma on przekazać zbawcze orędzie. A zatem do stwierdzenia cudu, nie wystarczy sama pewność moralna że zaistniał fakt niewytłumaczalny. Potrzebne jest obserwowanie tego zjawiska dalej. Dla teologa, ważnym jest nie tylko sama materia, ale też i cały kontekst wydarzenia. Dlatego biskup, używa określenia „znamiona cudu eucharystycznego”. Potrzebna jest jeszcze historia tego zjawiska, nie aranżowana, ale taka jaka jest – wyjaśnił.

 

Postawił też pytanie: – Czy jest to jakieś wyróżnienie dla naszego miasta? Zważywszy na kontekst takich zdarzeń, często jest to osłabienie wiary, nieraz profanacji, czasem niedbałości, zwątpienia, takie wydarzenia mają charakter szczególnego napomnienia w wierze, wezwania do ekspiacji, pokuty, refleksji, czy ten dar, który nam Chrystus ofiarowuje jest przez nas należycie rozumiany i przyjmowany. Jeśli zatem upomnienie może być wyróżnieniem, to jako upomnienie tak, jesteśmy wyróżnieni. Dlatego będziemy dalej obserwować jak się wszystko kształtuje, z refleksją i pokorą – dodał.

 

Zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, wyrażonymi w komunikacie biskupa legnickiego, proboszcz parafii ma za zadanie przygotować odpowiednie miejsce dla wystawienia Relikwii do oddawania czci, a przybywające osoby powinny mieć udostępnione stosowne informacje na temat wydarzenia. Mają też być prowadzone systematyczne katechezy pomagające właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego, a także założona księga, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.


ks.pn / Legnica

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę "Miłosierdzie to imię Boga" - wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Kup teraz!

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Interaktywna mapa – nowość w Archidiecezji Warszawskiej

W Archidiecezji Warszawskiej powstała interaktywna mapa, dzięki której bez trudu odnaleźć można nie tylko Msze święte czy godziny spowiedzi w wybranej okolicy, ale również wydarzenia takie jak kursy przedmałżeńskie, wykłady i koncerty odbywające się w kościołach

ks. Przemysław Śliwiński
ks. Przemysław
Śliwiński
zobacz artykuly tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Rozmowa z ks. Przemysławem Śliwińskim, rzecznikiem prasowym Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektorem Archidiecezjalnego Centrum Informacyjnego

 

Po co stworzyliście mapę?

Chcieliśmy ułatwić życie. Ludzie dziś szukają niemal wszystkiego w internecie. Więc staramy się im to ułatwić.

 

mapa1

 

Gdzie można dotrzeć korzystając z interaktywnej mapy archidiecezji warszawskiej? Do czego może być przydatna?

Mapa jest jak wirtualna gablotka przykościelna. Kiedyś wystarczało, że wszelkie informacje były odczytywane w kościołach w czasie ogłoszeń albo wisiały w parafialnej gablocie. W dzisiejszych czasach, dzięki internetowi, można to ułatwić, zintegrować i rozpowszechnić. Informacje, które wcześniej miały  formę analogową, przenosi się do internetu w takiej formie, żeby były jak najbardziej dostępne i jak najlepiej eksponowane.

Zrobiliśmy krok w takim kierunku, by informacje, które są rozproszone na stronach różnych parafii zebrać w jedno, gdyż to daje wartość dodatkową. Pomysł jest dość prosty ale mam wrażenie, że możemy pochwalić się innowacyjnością. Zrobiliśmy przegląd stron diecezjalnych na świecie szukając tych najlepszych rozwiązań. Kościół jest bardzo dobrze obecny w internecie, ale chyba jeszcze żadna diecezja nie zadbała o pokazywanie życia Kościoła poprzez mapę, by móc zapraszać na różne wydarzenia.

Mnie osobiście najbardziej podoba się proste narzędzie “wpisz swój adres”: wystarczy wpisać własną ulicę lub pozwolić się zlokalizować, by mapa pokazała, gdzie jest moja własna parafia. A nawet pokaże drogę do kościoła. Proszę uwierzyć, że w Warszawie – mieście charakteryzującym się dość dużą migracją – jest dużo takich osób, które tego nie wiedzą.

 

mapa5

Wyszukiwarka parafii

 

Tak istotny jest przyjazny sposób prezentacji informacji? Nowa jakość?

Skoro widzimy radykalny wzrost oglądalności strony, oznacza, iż przyjęliśmy dobry kierunek. Wiele osób momentalnie zaczyna korzystać z mapy. Zaczyna się im podobać, zauważają, że mogą nie tylko wyszukać mszę w swojej okolicy, ale też widzą, jak dużo wydarzeń dzieje się w ich sąsiedztwie. Wiele osób było zaskoczonych tym, co nam wydaje się naturalne, że w kościołach nie tylko są odprawiane msze święte, ale odbywają się wykłady, prelekcje, spotkania formacyjne, koncerty, i jest tego tak wiele w skali Archidiecezji – a to przecież ciągle nie wszystko. Mam nadzieję, że wszystkie parafie i organizatorzy różnych wydarzeń parafialnych i kościelnych docenią mapę i zaczną z własnej inicjatywy podsyłać nam informacje, wiedząc, że w ten sposób naprawdę dotrą one do zainteresowanych.

 

mapa3

Wyszukiwarka Mszy na podstawie podanego adresu i zakresu godzinowego

 

A co to nowe narzędzie mówi o archidiecezji warszawskiej?

– Pokazuje, gdzie toczy się życie. Jeśli otwieramy mapę archidiecezji, widzimy nagromadzenie ikonek oznaczających kościoły – tam najintensywniej toczy się życie. Jeśli wyselekcjonujemy konkretne wydarzenie, to widać gdzie te wydarzenia będą się działy, a gdzie są pustki. Ale generalnie jeśli otwieramy mapę i widzimy, że mamy do wyboru kilkaset wydarzeń to już sama ich liczba może zdziwić. Są to zaproszenia na dzisiaj, na jutro, na następne dni, w różnych częściach Warszawy.

 

mapy7

Za pomocą wyszukiwarki można odnaleźć wydarzenia kulturalne odbywające się w kościołach archidiecezji

 

A co mówi o mieszkańcach stolicy i archidiecezji?

Wiemy, czego szukają. Najbardziej oblegana jest oczywiście wyszukiwarka mszy świętych. Duży ruch jest też wokół kursów przedmałżeńskich – aż takie zainteresowanie, sięgające kilku tysięcy wejść w zaledwie parę dni, to dla nas duże zaskoczenie. Pewnie spowodowane jest to tym, że przełom stycznia i lutego to czas poszukiwania katechizacji przedślubnej przez narzeczonych. I trafiliśmy w dziesiątkę, odpowiedź jest adekwatna: do wyboru jest ponad sto trzydzieści zaplanowanych już kursów.

 

mapy6

Wyszukiwarka kursów przedmałżeńskich

 

Co jest istotne w komunikowaniu się przez takie instytucje kościelne jak diecezja czy parafia?

Są różne formy obecności w internecie: informacja, pre-ewangelizacja, komentarze liturgiczne, świadectwa, artykuły formacyjne, obecność na Twitterze, Facebooku. Ale warte podkreślenia jest to, że obecnością w internecie nie zastąpimy tego, co następuje podczas realnej obecności we wspólnocie kościelnej, zwłaszcza poprzez sakramenty. Dlatego w możliwie najlepszy sposób zapraszamy do kościołów. I mapa w tym pomaga.

Mogą z niej skorzystać zarówno szukający sakramentów, np. Mszy świętej, przygotowania do bierzmowania czy do chrztu, lub informacji, gdzie odbywa się bierzmowanie w najbliższym miesiącu w archidiecezji, jak również ci, którzy szukają pogłębienia swojej wiary czyli szukają dobrej formacji. Wiele kościołów, parafii przygotowuje bardzo wiele świetnych propozycji, ale niestety nie wszystkie są zauważane. Agregowanie, czyli połączenie tego wszystkiego na jednej stronie, miejmy nadzieję, że kiedyś na stronie jednego kraju, powoduje, że informacja ma więcej możliwości przebicia się do szerszej świadomości.

 

 

ks. Przemysław Śliwiński

ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Jesienią 2013 roku, objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Informacji. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz popularnego cyklu Jutro Niedziela.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Przemysław Śliwiński
ks. Przemysław
Śliwiński
zobacz artykuly tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap