Ks. Sadłoń: Polacy się nie sekularyzują, ale indywidualizują religijnie

- W Polsce przez ostatnie 30 lat mamy bardziej do czynienia z procesem, który można określić jako "indywidualizacja religijności" - mówi ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK, który skomentował badania CBOS dotyczące religijności Polaków w ciągu ostatnich 20 lat. Wynika z nich, że 91% badanych deklaruje się, jako osoby wierzące, a odsetek osób niewierzących wynosi 8%.

Polub nas na Facebooku!

Ks. Sadłoń podkreśla, że “niemal nie zmienił się odsetek Polaków, którzy uważają się za wierzących oraz nieznacznie wzrósł (do 8%) odsetek deklarujących się jako niewierzący”. Natomiast z niemal 60% do 47% zmniejszyła się liczba osób, które deklarują regularne praktykowanie swojej wiary. Ks. Sadłoń podkreśla, że spadek jest zauważalny przede wszystkim od 2005 roku – w tym czasie do 15% wzrósł odsetek osób deklarujących się jako niepraktykujący.

– W ciągu 30 ostatnich lat, polskie społeczeństwo podąża nieco odmiennym torem co zachodnie kraje. Jeśli więc procesy religijne na zachodzie można określić jako sekularyzacja, to w Polsce przez ostatnie 30 lat mamy bardziej do czynienia z procesem, który można określić jako “indywidualizacja religijności”. Nie oznacza ona prostego trendu osłabienia religijnego, ale raczej złożony proces dynamicznego kształtowania się tożsamości religijnej Polaków w zmieniających się warunkach kulturowych – podkreślił ks. Sadłoń.

Z badań CBOS wynika, że odsetek osób głęboko wierzących od 2008 roku pozostaje stabilny i wynosi 8%. Zestawienie deklaracji wiary i praktyk pokazuje, że 47% Polaków wierzy i praktykuje regularnie, a 37% wierzy, ale nie praktykuje regularnie.

kh, ad/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Uniwersytet Papieski w Krakowie ma nowego rektora

Ks. dr hab. Robert Tyrała, profesor UPJPII, dotychczasowy prorektor ds. studenckich i dydaktyki został wybrany przez Senat uczelni na stanowisko rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Polub nas na Facebooku!

Dotychczasowy prorektor ds. studenckich i dydaktyki ks. dr hab. Robert Tyrała, jest od 2016 r. profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2019 r. kieruje katedrą Historii Liturgii na UPJPII. Doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił w roku 2000. Habilitował się w dziedzinie nauk humanistycznych na Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w roku 2010. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w latach 2005-2019 był Kierownikiem Katedry Muzyki Religijnej. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W latach 2006-2008 był Przewodniczącym Międzyuczelnianej Komisji Akademii Muzycznej w Krakowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dla stworzenia kierunku muzyka kościelna, a po jego utworzeniu do 2016 r. był Dyrektorem Międzuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Pro Musica Sacra” wydawanego przez MIMK.

W latach 2005-2020 był przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. W ramach Konferencji Episkopatu Polski ks. prof. Tyrała jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej i członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych. W 2015 r. został wyróżniony Nagrodą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego “Srebrna piszczałka” za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W 2017 r. uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2018 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

W latach 2004-2009 był asystentem kościelnym Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, do 2017 roku był jej prezydentem, a później został prezydentem honorowym. W Polskiej Federacji Pueri Cantores był prezydentem w latach 2004-2009, a od 2013 jest prezydentem honorowym tej organizacji.

8 czerwca 2020 roku nowo wybrany rektor, zgodnie ze statutem UPJPII mianował prorektorami:
ks. dr. hab. Antoniego Świerczka, prof. UPJPII jako prorektora ds. polityki kadrowej i promocji,
ks. prof. dr. hab. Tomasza Rozkruta jako prorektora ds. nauki oraz dyrektora Szkoły Doktorskiej,
dr hab. Małgorzatę Dudę, prof. UPJPII jako prorektora ds. studenckich i dydaktyki – posiadającą zgodę wyrażoną przez przedstawicieli studentów.

Kadencja nowego rektora i prorektorów rozpocznie się 1 września 2020 r.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap