Ks. Michał Janocha – nowy warszawski biskup pomocniczy

Ojciec święty Franciszek mianował ks. Michała Janochę biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej. Jako motto wybrał sobie słowa: „Marana tha”. Kim jest nowy ksiądz biskup?

Polub nas na Facebooku!

Ks. Michał Janocha jest kapłanem archidiecezji warszawskiej. Jest profesorem historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się sztuką i tradycją bizantyjską oraz teologią kultury. Od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, wcześniej był ojcem duchownym seminarium.

 

Posłuchaj biskupa Michała Janochy

Biogram nowego biskupa

 

Michał Janocha urodził się 27 października 1959 roku w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. W latach 1978-1982 studiował historię sztuki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i tam uzyskał tytuł magistra teologii. Po ukończeniu studiów, w 1983 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

 

Święcenia kapłańskie przyjął w 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard. Józefa Glempa. Pracował najpierw jako wikariusz w parafii podwarszawskiej w Izabelinie. Następnie podjął pracę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a w 1990 został kapelanem w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach.

 

W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. W latach 1994-2010 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK) jako adiunkt, a następnie profesor, kierownik Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum.

 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury. Przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydaktyczne śladami Wschodu i Zachodu. Jego uczestnikami byli studenci oraz klerycy.

 

W latach 2009-2013 był ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 2013 roku kard. Kazimierz Nycz mianował go dyrektorem biblioteki tegoż Seminarium.

 

Opublikował szereg artykułów i pięć książek, w tym "Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej" (Warszawa 1998), "Polonika artystyczne w zbiorach watykańskich (współautor: Janusz St. Pasierb, Warszawa 2000) oraz "Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności" (Warszawa 2008). Za tę ostatnią otrzymał m.in. nagrodę główną XVII Wrocławskich Promocji Dobrych Książek „Pióro Fredry 2008” oraz Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców katolickich Feniks.

 

Lubi turystykę, muzykę klasyczną i poezję Norwida.


tk / Warszawa


Przeczytaj wywiad z nowym biskupem pomocniczym:

 

"Bo morze takie szerokie, a moja łódka taka mała"


Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Abp Michalik: Polska, jeśli ma przetrwać, musi się nawrócić!

Z udziałem Episkopatu Polski oraz kilkunastu tysięcy wiernych odbyły się w niedzielę w Krakowie uroczystości św. Stanisława Biskupa i Męczennika – głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Homilię podczas uroczystej Mszy św. na Skałce wygłosił abp Józef Michalik

Polub nas na Facebooku!

Uroczystości poprzedziła procesja, która przy biciu dzwonu Zygmunta przeszła z Wawelu na Skałkę. W procesji niesiony był m. in. łaskami słynący obraz Matki Bożej od Wykupu Niewolników, z kościoła św. Jana w Krakowie, koronowany na Skałce przez abp. Karola Wojtyłę 9 maja 1965 roku. Wolontariusze ŚDM nieśli kopię krzyża Światowych Dni Młodzieży.

W bazylice na Skałce została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. Skworca. Słowo powitania skierował do uczestników uroczystości kard. Stanisław Dziwisz, który podkreślał potrzebę odnowy życia religijnego w Polsce w przeddzień Światowych Dni Młodzieży. „Światowe Dni Młodzieży będą bowiem świętem wiary ukazującym młode oblicze polskiego Kościoła” – zaznaczył metropolita krakowski.

Zebrani przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci wysłuchali wcześniej świadectwa uczestnika poprzednich ŚDM. W procesji z darami wolontariusze ofiarowali deklaracje uczestnictwa w projekcie L4. Jest to akcja, w której młodzież prosi o modlitwę za przygotowania do wydarzeń w Krakowie osoby chore i starsze ze swoich wspólnot lokalnych. Przedstawiciele parafii nieśli także Pamiętniki Duchowych Przygotowań, czyli relacje z dotychczasowych działań podjętych na poziomie poszczególnych parafii archidiecezji krakowskiej.

Homilię podczas uroczystej Mszy św. na Skałce wygłosił abp Józef Michalik. Metropolita przemyski przypominał, że fundamentem Kościoła jest Jezus Dobry Pasterz, który powinien też być fundamentem życia chrześcijan. „O trwałości budowli decydują fundamenty, materiał budowlany i umiejętności wykonawców. Podobnie jest ze wspólnotami ludzkimi. O ich sile i trwałości decydują zasady, jakimi chcą się kierować, cele, jakie sobie stawiają i metody, jakimi się posługują” – podkreślał.

„Nie możemy się godzić na zło i milczeć, ilekroć deptane jest prawo Boże, nawet pod pozorem legalności w ustanawianym przez parlament prawie. Przypomnijmy więc, że przykazanie Nie zabijaj znaczy – nie zabijaj nikogo i nigdy, nie zabijaj człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. A Nie kradnij zabrania przywłaszczania każdej własności: prywatnej, wspólnej, państwowej, zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej wobec pracodawcy i pracownika. Za uczciwą pracę zawsze należy się uczciwa zapłata” – mówił kaznodzieja. Zaznaczył, że wspólnota Kościoła, jego biskupi, kapłani i wierni, będą wielokrotnie musieli powtarzać „Non possumus”. Jako wzór odwagi w głoszeniu Ewangelii zwłaszcza w czasach trudnych abp Michalik postawił św. Stanisława.

„Polska, jeśli ma przetrwać, musi się nawrócić!” – apelował hierarcha. Jego zdaniem nasz kraj jest chory, bo „godząc się na zło, traci swoją siłę i wolność życia”. Jako szczególnie zagrażające Polsce kaznodzieja wymienił ustawy sprzeczne z prawem naturalnym, atak na rodzinę, seksualizację dzieci i ideologię gender. Do destrukcyjnych zjawisk zaliczył także zapaść służby zdrowia, likwidację stoczni, kopalń, przemysłu, bezradność wobec braku kultury społecznej i korupcji oraz emigrację ludzi młodych i wykształconych.

„Ilekroć przegrywa Bóg i Ewangelia, prawo Boże i prawo naturalne, tylekroć przegrywa człowiek. Przegrywamy dlatego, że nie jesteśmy zjednoczeni w wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi” – przestrzegał abp Michalik. „Przegrywamy, bo dobrzy ludzie często milczą godząc się na in vitro, aborcję, na ideologię gender. Przegrywamy, bo chętnie słuchamy fałszywych proroków, niejednokrotnie przebranych w strój duchowny, którzy obłudnie wołają o reformę Kościoła, zamiast reformować siebie. Słuchamy też ludzi nieochrzczonych, którzy od lat walczą z tym, co katolickie i polskie. Zapominają, że ten naród, to nasza wspólna historia, dziedzictwo, kultura. Bez tego nie ma naszej przyszłości!” – dodał.

Podczas głównych uroczystości św. Stanisława na Skałce wierni dziękowali za kanonizację św. Jana Pawła II i modlili się o dobre przygotowanie i owocne przeżycie przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.


md / Kraków

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap