Nasze projekty

Kielce dostaną blisko 5 mln na renowację kościelnych zabytków

Cenne obiekty sakralne, m.in. kolegiata w Skalbmierzu i bazylika w Wiślicy, znalazły się na liście 20 obiektów z województwa świętokrzyskiego, które otrzymają wsparcie ministerialne na renowację w kwocie blisko 5 mln zł.

Stanisław Krzak, wójt Wiślicy podpisał umowę wstępną na rewitalizację miejscowości wymienianej już w „Legendzie Panońskiej”. Pozwoli to na stopniową realizację projektu „Tysiącletnia Wiślica śladami świetności”, który zakłada utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”. W jej ramach odtworzone zostanie stare grodzisko sprzed wieków. Do grodziska poprowadzona zostanie oświetlona i utwardzona ścieżka, zostaną zrekonstruowane domy, których ślady odkryli archeolodzy, brama wjazdowa i część ogrodzenia. Gród w tym miejscu, otoczony rozlewiskami Nidy, funkcjonował do połowy XIII wieku.

Muzeum Narodowe planuje m.in. zbudować w Wiślicy podziemną trasę turystyczną, zmodernizować pawilon archeologiczny zabezpieczający pozostałości po kościele św. Mikołaja i wykonać prace w podziemiach bazyliki, gdzie znajduje się tak zwana Płyta Orantów.

Ostatnio, dzięki żmudnej renowacji tynków w sieni Domu Długosza, odsłonięto tynki i warstwy malarskie z XV wieku (wśród których można wyodrębnić zarys napisu). Druga odsłonięta warstwa to fragmenty malowideł i tynków barokowych. Najlepiej zachowana część odsłoniętych malowideł ma charakter renesansowy, z elementami roślinnymi, kwiatowymi. Odkryta malatura będzie skatalogowana i opisana przez fachowców.

Reklama
Reklama

Dotacja z resortu kultury wspiera także m.in. XII-wieczną dawną kolegiatę pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Kosztem prawie pół miliona złotych uda się wykonać remont posadzki, a także słupów wzmacniających chór.

Od wiosny trwają prace związane z demontażem starej posadzki, która przez lata została mocno zniekształcona, miejscami zapadnięta i niebezpieczna dla wiernych. Niezbędna okazała się wymiana podłoża, na którym zostanie założona ta sama zrekonstruowana i zakonserwowana posadzka. Pieniądze na remont kolegiaty udało się uzyskać dzięki zabiegom lidera świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Lipca.

Kolegiata została wzniesiona w końcu XII lub na początku XIII wieku. To przykład pięknej gotyckiej architektury z barkowymi elementami wnętrza.

Reklama
Reklama

Powstanie pierwszego kościoła i miejscowości historycy wiążą z osobą palatyna króla Bolesława Krzywoustego – Skarbimira z rodu Awdańców. Ufundował on kościół kolegiacki, przystosowany do zadań obronnych w 1234 r. W XV w. na zrębach romańskich prezbiterium i dwóch wież powstała nowa gotycka świątynia pw. św. Jana Chrzciciela. Kościół przez wieki był kilkakrotnie przebudowywany i restaurowany w I poł. XVII w., II poł. XIX w., w latach 1949-1952 oraz na przełomie latach 80.i 90.

W ramach funduszy z ministerstwa kultury prace renowacyjne zostaną także przeprowadzone m.in. w opactwie cysterskim w Wąchocku, czy w Muzeum Okręgowy w Sandomierzu.

KAI/ad

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite