video-jav.net

Kard. Nycz z samorządowcami o ŚDM

Wielkie przedsięwzięcie z jednej strony, a z drugiej - ogromna szansa na promocję Warszawy i miast podwarszawskich. O "Dniach w diecezjach" przed ŚDM 2016 kard. Kazimierz Nycz rozmawiał z samorządowcami

Polub nas na Facebooku!

Spotkanie noworoczne z przedstawicielami samorządów poświęcone było w tym roku praktycznie jednemu tematowi – organizacji Światowych Dni Młodzieży

Na zaproszenie kard. Kazimierza Nycza do Domu Arcybiskupów Warszawskich przybyło około dwustu osób. Głównie samorządowcy, ale byli także biskup polowy Józef Guzdek, księża dziekani oraz przedstawiciele policji, straży pożarnej, a nawet Ministerstwa Obrony Narodowej. Wszystkie te osoby kard. Nycz zaprosił do współpracy przy organizacji Dni w Diecezji, poprzedzających przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży.

– To jest przedsięwzięcie, któremu musimy sprostać – mówił kard. Nycz. – Musimy zapewnić program około 20 tys młodym, którzy z całego świata przybędą właśnie do naszej archidiecezji. Metropolita warszawski przestrzegł jednak przed zbyt drobiazgowym zagospodarowaniu czasu z jednej strony, z drugiej zaś wskazał na niebezpieczeństwo zostawienia ich “samym sobie”.

Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację dotyczącą Dni Diecezji w Warszawie, pokazującą szczegółowo przede wszystkim ich program i obecny stan przygotowań. Ks. Tomasz Zaperty, który ze strony archidiecezji warszawskiej odpowiada za organizację wydarzenia, wskazał te obszary, które wymagają współdziałania Kościoła i samorządów. A chodzi głównie o transport, organizację wydarzeń, zapewnienie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo. Ks. Zaperty przypomniał, że w przypadku stolicy pamiętać trzeba nie tylko tych, którzy będą tu zakwaterowani podczas Dni Diecezji, ale również o tych, dla których Warszawa będzie miejscem transferowym.

Po prezentacji nastąpiła dyskusja, w której omawiano te wszystkie obszary, które wymagają wspólnego działania samorządów, służb i Kościoła. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała stworzenie zespołu roboczego. Mówiła też o perspektywie stworzenia wspólnego biletu komunikacyjnego. Wsparcie i współpracę w zakresie bezpieczeństwa i logistyki zapewnili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz policji.

Szacuje się, że na Dni w Diecezjach poprzedzające Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, do obu warszawskich diecezji przyjedzie około 30 tys. osób z całego świata. Warszawa, obok Częstochowy, jest tzw. miastem pierwszego wyboru. Pielgrzymi będą rozlokowani po warszawskich i podwarszawskich parafiach. Każdego dnia będą uczestniczyli w różnych wydarzeniach: jedne będą miały charakter lokalny, inne masowy, jak na przykład planowana na Placu Piłsudskiego inscenizacja pokazująca historię Polski czy Wieczór Uwielbienia przy Świątyni Opatrzności Bożej.


ps / Warszawa

Pro Ecclesia et Pontifice dla prof. Rzeplińskiego

Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński odebrał dziś z rąk kard. Kazimierza Nycza papieskie odznaczenie "Pro Ecclesia et Pontifice", w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła i społeczeństwa.

Polub nas na Facebooku!

– Jestem szczęśliwy, gdyż jestem Polakiem, chrześcijaninem i katolikiem. Przecież to Kościołowi zawdzięczamy, że po latach zaborów i totalitaryzmów możemy mówić i myśleć po polsku – mówił 65-letni prawnik odbierając odznaczenie z rąk metropolity warszawskiego.

W laudacji dominikanin o. Tomasz Dostatni mówił o licznych dokonaniach Profesora dla Kościoła i budowania nowego systemu prawnego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócił na jego działalność w Trybunale Konstytucyjnym i wierność jego poglądów nauczaniu Jana Pawła II, np. jeśli chodzi o negatywny stosunek do kary śmierci.

Przypomniał, że prof. Rzepliński od samego początku nowej Rzeczypospolitej podejmował zaangażowanie publiczne, właśnie jako prawnik. Był członkiem jakże czynnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, często stojącym po stronie tych, których prawa były naruszane. Był doradcą ministra – koordynatora ds. służb specjalnych, oraz doradcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. "Dziś jest sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału, który stoi na straży przestrzegania Konstytucji RP" – przypomniał o. Dostatni.

Dominikanin podkreślił, że Andrzej Rzepliński swoją postawą intelektualną, moralną i obywatelską ukazuje, że prawo, od czasów rzymskich może kształtować i wychowywać do odpowiedzialności podejmowania dobra wspólnego.

Mówca przypomniał, że prof. Rzepiński od wielu lat związany jest z Uniwersytetem Warszawskim, oraz Polską Akademią Nauk. Jest wychowawcą wielu pokoleń prawników, a jego pole badań naukowych jest bardzo szerokie: sądownictwo i jego historia, podstawowe prawa i wolności człowieka, korupcja, zbrodnie państwa, kara śmierci, kara dożywotniego pozbawienia wolności, sprawcy zabójstw, prawo policyjne i inne.

Położył nacisk na fakt, że prof. Rzepliński jest zwolennikiem całkowitego zakazu wykonywania kary śmierci. Przytoczył też jego słowa: „Jestem jej zdecydowanym przeciwnikiem z przyczyn moralnych, estetycznych i wreszcie racjonalnych. A jeżeli chodzi o względy racjonalne, to zwolennicy przywrócenia kary śmierci mówią, że jest to jedyna skuteczna kara eliminująca morderców i ludzi stanowiących zagrożenie dla społeczeństwa z tego społeczeństwa właśnie. Eliminuję sprawcę rzeczywiście, ale nie eliminuję zagrożenia zabójstwami, które się w przyszłości niestety muszą zdarzać”. Dominikanin wykazał zbieżność jego poglądów w tej sferze z nauczaniem Jana Pawła II na temat kary śmierci.

"Kościół katolicki – skonstatował o. Dostatni – poprzez swoich członków jest częścią społeczeństwa i tacy ludzie jak prof. Rzepliński przypominają nam i dodają wiary, że prawniczy wkład w kulturę europejską niesie nadzieję, że świat w którym żyjemy, może być lepszy i sprawiedliwszy".

Andrzej Rzepliński urodził się 26 listopada 1949 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 1990 r. doktora habilitowanego. Od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym.

Był m.in. ekspertem Obywatelskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność", w ramach którego przygotował projekt Kodeksu karnego wykonawczego oraz projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wykładał również w DePaul University w Chicago oraz w Saint Louis University.

W 1990 r. był inicjatorem przygotowania i współautorem projektu Karty Praw i Wolności, przedstawionego przez grupę członków Komitetu Helsińskiego w Polsce i w listopadzie 1992 r. przedłożonego przez Prezydenta RP Sejmowi jako projekt ustawy konstytucyjnej. Był członkiem Komisji Reformy Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości gdzie pracował w zespole ds. kodeksu karnego wykonawczego.

W latach 1992-1993, na prośbę Prezydenta RP, przygotował wraz trzema innymi autorami, projekt Konstytucji RP. Współpracował z wieloma europejskimi ośrodkami akademickimi.

Był ekspertem ONZ ds. zapobiegania przestępczości oraz ekspertem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu m.in. konstytucyjnych praw człowieka, sądownictwa, kryminologii, oraz opinii prawnych przedstawionych komisjom parlamentarnym, Sądowi Najwyższemu, Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, Trybunałowi Konstytucyjnemu.

W grudniu 2007 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu 2010 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa TK.


mp / Warszawa