Kard. Nycz: Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia zbliża się wielkimi krokami

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia zbliża się wielkimi krokami - powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski podczas przemówienia otwierającego konferencję nt. kard. Stefana Wyszyńskiego, jaka rozpoczęła się dziś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Polub nas na Facebooku!

Podczas otwierającego wydarzenie przemówienia kard. Nycz zachęcił, by w czasie poprzedzającym wydarzenie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia przybliżać tę postać szczególnie młodemu pokoleniu oraz sięgać do spuścizny kard. Wyszyńskiego.

Konferencja nosi tytuł “Kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski. 70 lat po ingresie” i ma związek z obchodzoną w tym roku 70. rocznicą ingresu Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wraz z UKSW współorganizatorem konferencji naukowej jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Biorą w niej udział liczni specjaliści od osoby i dzieła kard. Wyszyńskiego, m.in. ks. prof. Bogdan Czyżewski z UAM, Jan Żaryn, Ewa Czaczkowska. Konferencja potrwa do wieczora.

ad, kh/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

KEP: nie ma podstaw do organizowania religii na pierwszej lub ostatniej lekcji

Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie w sprawie organizacji lekcji religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, do czego niektóre samorządy chcą zobligować podległe sobie szkoły. Zdaniem Komisji nie ma podstaw prawnych do tego typu ingerencji.

Polub nas na Facebooku!

Zdaniem Komisji Wychowania KEP według regulacji prawnych przyjętych w polskim prawie “organizacja zajęć z religii jest wyłączną kompetencją dyrekcji placówek oświatowych, dlatego ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa”. Komisja przypomina, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym, ale przedmiotem “do wyboru” i po dokonaniu jego wyboru przez rodziców dziecka staje się przedmiotem obowiązkowym. Dzieciom, które nie uczęszczają na religię szkoła powinna w godzinach tych lekcji zapewnić opiekę.

Oto pełna treść oświadczenia Komisji:

Oświadczenie w sprawie ingerowania organów prowadzących w organizację zajęć edukacyjnych w szkołach

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami utrudniania organizowania zajęć z religii przez niektóre samorządy (organy prowadzące) informujemy, że:

1. Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Konstytucja RP, Konkordat, Ustawa Prawo oświatowe). Szczegółowe kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Należy podkreślić, że organizowanie zajęć z religii nie jest sprawą uznaniową.

2. Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć.

3. Organizacja zajęć z religii jest wyłączną kompetencją dyrekcji placówek oświatowych, dlatego ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa. Dotyczy to m.in. narzucania dyrektorom, by zajęcia z religii planowali wyłącznie na pierwszych lub na ostatnich godzinach lekcyjnych. Obowiązujące prawo nie daje zatem w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego.

4. Podobnie jest z nakazywaniem organizowania zajęć z religii w grupach międzyoddziałowych, mimo że w zajęciach religii uczestniczy wymagana prawem grupa uczniów nie mniejsza niż siedem osób.

5. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów.

ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski


ad, KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap