Nasze projekty

Kard. G. Müller: teologia opiera się na zgłębianiu dogmatów

Teologia opiera się na zgłębianiu dogmatów, bo mają one swoje źródło w Objawieniu Bożym: Piśmie świętym i Tradycji oraz w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła. Przypomniał o tym prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller podczas prezentacji polskiego przekładu jego "Dogmatyki katolickiej"

Książka ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa WAM. W przedmowie do polskiego wydania tej pracy księża profesorowie Roman Bartnik i Krzysztof Góźdź wskazali, że „dogmatyka jest naukowym, pełnym i systematycznym opisem prawd wiary”. Według nich naukową syntezę kard. Müllera wyróżnia wieloaspektowa i głęboka refleksja nad prawdami wiary oraz przeciwstawienie się podstawowym błędom naszych czasów. „Dogmatyka katolicka” osadzona jest na fundamencie Pisma Świętego i Tradycji Kościoła.

Wydawca publikacji zaznaczył, że kard. Müller uprawia podstawowy nurt teologii klasycznej, wolny od relatywizacji i naleciałości ponowoczesnych i liberalnych. W zaciekłych sporach współczesnych między teologią „nowoczesną” a klasyczną unika jednostronności i redukcjonizmu, jego wykład jest nowoczesny, a jednocześnie kontynuuje naukę czystą ortodoksyjnie.

Reklama

Sam autor we wprowadzeniu do szóstego wydania „Dogmatyki”, która stała się podstawą wersji polskiej, zauważył, że podręcznik ten wychodzi naprzeciw potrzebie pewności źródeł, ukierunkowania i przyszłości wiary chrześcijańskiej. Opracowanie – według autora – jest skierowane do tych, dla których teologia jest centrum ich duchowego życia. Purpurat wyraził nadzieję, że książka ta będzie dla jak największej liczby młodych centrum ich egzystencji duchowo-moralnej.

Publikacja jest próbą ujęcia w 12 rozdziałach katolickiej wykładni prawd wiary z zakresu teologii. Książka, pełniąca funkcję podręcznika akademickiego, omawia istotę kościelnych dogmatów o każdej z trzech Osób Boskich, o Maryi, a także o Kościele, sakramentach, zbawieniu i łasce. Nie brakuje tu także teologicznej wykładni stworzenia świata i czasów ostatecznych oraz istoty samego człowieka.

Reklama

„Teologia katolicka przedstawia wszystkie prawdy wiary, których rolę przewodnią pełnią dogmaty. Teologia opiera się na zgłębianiu dogmatów. Mają one swoje źródło w Bożym Objawieniu: Piśmie Świętym i Tradycji oraz w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła” – przypomniał podczas prezentacji książki jej autor. Wskazał też, że dogmaty prowadzą do głębszego poznania autentycznej nauki Chrystusa przekazywanej przez Kościół.

Purpurat zwrócił uwagę, że prawdy wiary nie są jedynie teorią, abstrakcją czy spekulacją, lecz mają wymiar egzystencjalny i prakseologiczny. Objawienie Boże jest – według niego – samoudzielaniem się człowiekowi trójjedynego Boga, który jest osobową miłością. „A miłość ta nie jest zamknięta w samym Bogu, lecz jest to miłość dająca siebie istotom rozumnym” – podkreślił kardynał prefekt.

Reklama

Polskie tłumaczenie „Dogmatyki katolickiej” kard. Gerharda Ludwiga Müllera, którego autorem jest o. Wiesław Szymona OP, ukazało się 20 lat po pierwszej publikacji tej teologicznej syntezy. Wcześniej jej oryginał niemiecki przetłumaczono m.in. na włoski, portugalski i czeski. Obecnie trwają prace nad przekładem na angielski i chiński. Opracowanie liczy ponad 850 stron.


mip (KAI) / Warszawa

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite