Kard. G. Müller: teologia opiera się na zgłębianiu dogmatów

Teologia opiera się na zgłębianiu dogmatów, bo mają one swoje źródło w Objawieniu Bożym: Piśmie świętym i Tradycji oraz w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła. Przypomniał o tym prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller podczas prezentacji polskiego przekładu jego "Dogmatyki katolickiej"

Polub nas na Facebooku!

Książka ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa WAM. W przedmowie do polskiego wydania tej pracy księża profesorowie Roman Bartnik i Krzysztof Góźdź wskazali, że “dogmatyka jest naukowym, pełnym i systematycznym opisem prawd wiary”. Według nich naukową syntezę kard. Müllera wyróżnia wieloaspektowa i głęboka refleksja nad prawdami wiary oraz przeciwstawienie się podstawowym błędom naszych czasów. “Dogmatyka katolicka” osadzona jest na fundamencie Pisma Świętego i Tradycji Kościoła.

 

Wydawca publikacji zaznaczył, że kard. Müller uprawia podstawowy nurt teologii klasycznej, wolny od relatywizacji i naleciałości ponowoczesnych i liberalnych. W zaciekłych sporach współczesnych między teologią “nowoczesną” a klasyczną unika jednostronności i redukcjonizmu, jego wykład jest nowoczesny, a jednocześnie kontynuuje naukę czystą ortodoksyjnie.

Sam autor we wprowadzeniu do szóstego wydania “Dogmatyki”, która stała się podstawą wersji polskiej, zauważył, że podręcznik ten wychodzi naprzeciw potrzebie pewności źródeł, ukierunkowania i przyszłości wiary chrześcijańskiej. Opracowanie – według autora – jest skierowane do tych, dla których teologia jest centrum ich duchowego życia. Purpurat wyraził nadzieję, że książka ta będzie dla jak największej liczby młodych centrum ich egzystencji duchowo-moralnej.

 

Publikacja jest próbą ujęcia w 12 rozdziałach katolickiej wykładni prawd wiary z zakresu teologii. Książka, pełniąca funkcję podręcznika akademickiego, omawia istotę kościelnych dogmatów o każdej z trzech Osób Boskich, o Maryi, a także o Kościele, sakramentach, zbawieniu i łasce. Nie brakuje tu także teologicznej wykładni stworzenia świata i czasów ostatecznych oraz istoty samego człowieka.

“Teologia katolicka przedstawia wszystkie prawdy wiary, których rolę przewodnią pełnią dogmaty. Teologia opiera się na zgłębianiu dogmatów. Mają one swoje źródło w Bożym Objawieniu: Piśmie Świętym i Tradycji oraz w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła” – przypomniał podczas prezentacji książki jej autor. Wskazał też, że dogmaty prowadzą do głębszego poznania autentycznej nauki Chrystusa przekazywanej przez Kościół.

Purpurat zwrócił uwagę, że prawdy wiary nie są jedynie teorią, abstrakcją czy spekulacją, lecz mają wymiar egzystencjalny i prakseologiczny. Objawienie Boże jest – według niego – samoudzielaniem się człowiekowi trójjedynego Boga, który jest osobową miłością. “A miłość ta nie jest zamknięta w samym Bogu, lecz jest to miłość dająca siebie istotom rozumnym” – podkreślił kardynał prefekt.

 

Polskie tłumaczenie “Dogmatyki katolickiej” kard. Gerharda Ludwiga Müllera, którego autorem jest o. Wiesław Szymona OP, ukazało się 20 lat po pierwszej publikacji tej teologicznej syntezy. Wcześniej jej oryginał niemiecki przetłumaczono m.in. na włoski, portugalski i czeski. Obecnie trwają prace nad przekładem na angielski i chiński. Opracowanie liczy ponad 850 stron.


mip (KAI) / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Pierwsze posiedzenie Sejmu

Posłowie 8. kadencji zaprzysiężeni. Rząd składa dymisję, a prezydent życzy nowemu parlamentowi przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu państwa.

Polub nas na Facebooku!

Posłowie ślubowali według roty: “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” Większość z nich dodała na końcu “Tak mi dopomóż Bóg”.

Posiedzenie otworzył marszałek senior Kornel Morawiecki, potem głos zabrał prezydent. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że nowy parlament przeprowadzi odpowiednie zmiany w Polsce i naprawi funkcjonowanie państwa. Jego zdaniem, właśnie za tym opowiedzieli się wyborcy. Jak dodał, to że wybory przyniosły zdecydowaną zmianę w składzie parlamentu, jest świadectwem demokracji. Bardzo ważnym zwłaszcza w kontekście ubiegłorocznych wyborów samorządowych, do których – jak mówił prezydent – było wiele zarzutów. Andrzej Duda mówił też, że mimo sporów posłowie powinni szukać porozumienia. Punktem wspólnym muszą być patriotyzm i niepodległość, które muszą być ważne dla wszystkich posłów.

Po prezydencie głos znów zabrał marszałek senior Kornel Morawiecki, który uznał, że nowy parlament powinien zaproponować nową Konstytucję. Jego zdaniem, powinna to być ustawa zasadnicza “nie tylko praw i obowiązków”. Znajdzie się tam nowy podział władzy. Zostaną tam także wyraźnie oddzielone władza polityczna, ekonomiczna i informacyjna.

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją, na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu złożył dymisję dotychczasowy rząd.

W ławach sejmowych zasiada 235 posłów PiS, 138 – Platformy Obywatelskiej, 42 z Kukiz ’15, 28 z Nowoczesnej oraz 16 z PSL i jeden przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej.


IAR/iar.wcześn./pp/magos

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap