Nasze projekty

Jakim wykładowcą był Wojtyła? Unikatowe świadectwa studentów znajdą się w jednym miejscu

Od kilku miesięcy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie pracuje nad stworzeniem archiwum społecznego „Mój profesor Wojtyła”, które zachowałoby unikatowe świadectwa związane z pracą przyszłego papieża na uczelniach w Lublinie i Krakowie.

fot. Materiały Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Przypomnijmy, że w najbliższy czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja zatytułowana „Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL”.

ZOBACZ: „Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL”. Muzeum Mt 5, 14 zaprasza na konferencję w rocznicę urodzin Jana Pawła II

Muzeum szuka studentów i współpracowników Wojtyły

Archiwum „Mój profesor Wojtyła” jest inicjatywą społeczną, do której może przyłączyć się każdy przekazując lub udostępniając do digitalizacji zdjęcia, relacje, listy, dzienniki oraz inne pamiątki materialne. Pozyskane materiały zostaną udostępnione w sieci w grudniu.

Reklama

Pracownicy muzeum i wolontariusze zaangażowani w realizację projektu spotykają się także ze świadkami historii, przeprowadzają wywiady i opracowują zdobyte materiały. Dzięki udostępnieniu tych archiwaliów na platformie internetowej możliwe jest pokazanie Karola Wojtyły jako profesora i nauczyciela w mniej znanym okresie życia przyszłego papieża.

Tworząc archiwum społeczne poszukujemy wychowanków, studentów, słuchaczy i współpracowników Karola Wojtyły z uczelni oraz ich potomków, którzy posiadają rodzinne archiwa. Każdy kontakt, każde spotkanie i każda rozmowa jest dla nas na wagę złota, ponieważ upływający czas nie działa na korzyść stanu zachowania obiektów materialnych i możliwości pozyskania relacji mówionych – mówi Ewa Celińska-Pyśk, kierowniczka Działu Wolontariatu Mt 5,14 i koordynatorka projektu „Mój profesor Wojtyła”.

Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres intensywnej pracy dydaktycznej ze studentami. Prowadził wykłady, proseminaria oraz seminaria dla magistrantów i doktorantów. Kształcił swoich naukowych następców, ale też duchowo formował studentów poprzez rozmowy i wspólne wyjazdy. Wakacyjne wędrówki mocno integrowały społeczność akademicką z niezwykłym profesorem i pomagały budować relację mistrz–uczniowie.

Reklama

Dotychczas w ramach realizacji projektu archiwum społecznego przeprowadzono 10 wywiadów ze świadkami historii. Muzeum zwraca się z prośbą o kontakt do bliskich współpracowników i studentów Karola Wojtyły z lat 1954-1978. Kontakt do zespołu archiwum społecznego jest dostępny na stronie internetowej Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Realizację projektu „Mój profesor Wojtyła” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami projektu są Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Centrum Archiwistyki Społecznej.

kh, mat. prasowe/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę