Nasze projekty

„Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL”. Muzeum Mt 5, 14 zaprasza na konferencję w rocznicę urodzin Jana Pawła II

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na konferencję pt. "Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL", która odbędzie się już w najbliższy czwartek, 18 maja. To jedno z głównych wydarzeń organizowanych z okazji 45-lecia wyboru Jana Pawła II.

Z okazji przypadającego w tym roku 45-lecia wyboru Jana Pawła II Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na konferencję „Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL”, która odbędzie się w czwartek 18 maja – tego dnia miną 103 lata od przyjścia Karola Wojtyły na świat.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 w siedzibie muzeum pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W czasie paneli dyskusyjnych goście spotkania m.in. prof. dr hab Antoni Dudek, red. Tomasz Krzyżak, Grzegorz Polak oraz dr hab. Paweł Skibiński podejmą takie wątki, jak skala inwigilacji ks. Karola Wojtyły i charakterystyka dokumentów znajdujących się w archiwach, formy opresyjności wobec Kościoła katolickiego, antropologiczna konfrontacja marksizmu i chrześcijaństwa, abp Karol Wojtyła jako promotor podmiotowości społeczeństwa.

Na początku konferencji głos zabierze również metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Reklama

Na konferencję obowiązują zapisy przez stronę internetową muzeum >>>tutaj. Ponadto, można tam znaleźć również szczegółowy program konferencji.

To jedno z głównym wydarzeń obchodów 45-lecia pontyfikatu w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Ponadto, 17 października odbędzie się konferencja międzynarodowa pt. „Papież światu. 45-lecie pontyfikatu Jana Pawła II”.

Odważnie głosił wezwanie: nie lękajcie się!

Bieg historii okrutnie doświadczył ludzkość w XX w., totalitaryzm chciał zapanować nad ludzką wolnością. W latach 70. świat wydawał się być trwale podzielony militarnie i ideologicznie. Nic nie zapowiadało upadku systemu komunistycznego. W takiej rzeczywistości papież z Polski rozpoczął swój pontyfikat, mając za sobą lata doświadczeń życia w systemie komunistycznym, gdzie łamane były prawa człowieka, a inwigilacja i prześladowania ograniczały wolność jednostki. Jako arcybiskup Krakowa podejmował wiele starań, aby system totalitarny nie zdominował ludzkich sumień. Doświadczenia krakowskie przygotowały go do głoszenia całemu światu odważnego wezwania: „Nie lękajcie się” i wytyczenia kierunku jego pontyfikatu jako orędownika najsłabszych i obrońcy praw człowieka.

Reklama

Na arenie międzynarodowej upominał się o prawa narodów i grup etnicznych dotkniętych konfliktem zbrojnym lub pozbawionych suwerenności do pokoju i poszanowania praw człowieka, m.in. przywrócenia wolności religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej. W ONZ w 1979 r. jako pierwszy mówił, że każda propozycja rozwoju społecznego musi opierać na godności osoby, ponieważ to ona jest fundamentem pokoju i sprawiedliwości.

Zmiany, które inicjował, miały także swoje konsekwencje na gruncie religijnym i kulturowym. Jako pierwszy papież przemawiał do muzułmanów i przekroczył próg synagogi, wytyczając nową erę w stosunkach Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem. Był też pierwszym następcą św. Piotra, który wszedł do pagody i świątyni ewangelickiej. Światowe Dni Młodzieży, które zainicjował, zyskały miano fenomenu, który kontynuowany jest do dziś przez kolejnych papieży – Benedykta XVI i Franciszka. Niezwykły gest przeproszenia za grzechy przeszłości w 2000 roku miał prowadzić ku pojednaniu i jedności. Swoją rolę pojmował jako służbę pojedynczemu człowiekowi, jak i społeczności międzynarodowej, wskazując w swoich wypowiedziach wartości, na których winny opierać się porządek moralny i społeczny wspólnoty ludzkiej.

Swoją postawą wiary i niezłomności w czynieniu dobra zmobilizował polityków, zdynamizował działania świeckich w Kościele, zainspirował do powszechnej solidarności. Pokazał, że historia nie może „popłynąć przeciw prądowi sumień”.

Reklama

Obrony praw narodów, umiejętność dialogu międzyreligijnego, szacunku dla osoby, pomocy ludziom i współpracy ze świeckimi uczył się z doświadczeń własnego kraju – z jego kultury, historii, tradycji.

TRANSMISJĘ OBEJRZYSZ TUTAJ:

kh, mat. prasowe/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę