Nasze projekty

Dzisiaj Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Już po raz 18. w polskich diecezjach obchodzony będzie Dzień Judaizmu. Jego centralne obchody odbędą się 15 stycznia na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w której znajduje się były obóz zagłady Auschwitz-Birkenau.

W ramach centralnych obchodów w Bielsku-Białej odbędzie się w katedrze nabożeństwo Słowa Bożego z udziałem katolików, ewangelików, prawosławnych i Żydów, sesja naukowa, spotkanie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, liczne wykłady i wystawy, programy edukacyjne w szkołach oraz ogłoszenie „Apelu o upamiętnienie Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów”.

XVIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będzie przebiegał pod hasłem: „Szukałem Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi” (Ps 32,5). Jego celem – jak zawsze – jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także wspólna modlitwa i refleksja. Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz „czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”.

Organizatorami Dnia są: Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, Diecezja Bielsko-Żywiecka, Gmina Wyznaniowa Żydowska z Bielska-Białej i Prezydent Miasta Bielsko-Biała.

Reklama

Geneza Dnia Judaizmu w Polsce

Ogólnopolski Dzień Judaizmu jest inicjatywą Episkopatu Polski. Został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Polska jest drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować jego obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria.

Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz „czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”. Jest to też okazja – jak podkreśla Komitet ds. Dialogu z Judaizmem KEP – do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki, do wyjaśniania wiernym tragedii Zagłady Żydów i ukazywania antysemityzmu jako grzechu. Zachęca się by do chodów Dnia Judaizmu zarówno na szczeblu ogólnopolskim, diecezjalnym jak i parafialnym zapraszać do wspólnych modlitw Żydów oraz przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich.

Reklama

Ogólnopolski Dzień Judaizmu obchodzony jest corocznie 17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W 2015 roku jednak, że względu na szabat przypadający w tym dniu, został przeniesiony na 15 stycznia.

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzono w 1998 r. w Warszawie. W międzyczasie odbyły się w największych polskich miastach. Ubiegłoroczne ogólnopolskie obchody miały miejsce w Sandomierzu.

Przebieg centralnych obchodów:

Reklama

Oświęcim

Pierwszym punktem obchodów XVIII Dnia Judaizmu, 15 stycznia o godz. 10. będzie modlitwa chrześcijan i Żydów przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau. Wspólnie modlić się będą m.in. Michael Schudrich – naczelny rabin Polski, bp Roman Pindel – biskup bielsko-żywiecki, bp Mieczysław Cisło – przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski, bp Paweł Anweiler – biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawiciele Centrum Dialogu i Modlitwy z ks. Manfredem Deselaersem, reprezentanci miejscowych władz i inni goście.

Zgromadzonych powita bp Pindel przypominając, że obchody XVIII Dnia Judaizmu zaczynają się właśnie tutaj, aby w przededniu 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przypomnieć tych, którzy tu cierpieli i ginęli, aby się na nich modlić i prosić Boga o pokój. Zostanie przypomniana skala tragedii, jaka miała miejsce na terenie obozu zagłady w postaci zamordowania 900 tys. Żydów, 75 tys. Polaków, 23 tys. Romów, 15 tys. sowieckich więźniów oraz przedstawicieli innych narodów.

Odczytane zostaną m.in. fragmenty wspomnień ocalałych Żydów oraz cytaty z Jana Pawła II na temat Szoa. Następnie przybyli wspólnie modlić się będą słowami Psalmu 22: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (…) Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, [wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju”. Michel Schudrich, główny rabin Polski odśpiewa modlitwę „El Male Rachamim”, a kolejną modlitwę wypowie bp Anweiler.

Bp Piotr Greger odczyta modlitwę Jana Pawła II z Dnia Przebaczenia Wielkiego Jubileuszu 2000 r.: „Boże naszych ojców, który wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje imię zostało zaniesione narodom: bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień tym Twoim synom, a prosząc Cię o przebaczenie pragniemy tworzyć trwałą więź prawdziwego braterstwa z ludem przymierza”, Bp Cisło przypomni modlitwę Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego z Umschlagplatz w Warszawie. A na zakończenie wszyscy zapalą znicze pod pomnikiem.

Bielsko-Biała

Po szybkim przejeździe do Bielska-Białej, w sali Rady Miasta o godz. 12. odbędzie się uroczysta sesja naukowa, w ramach której będzie miała miejsce dyskusja panelowa skoncentrowana wokół hasła XVIII Dnia Judaizmu: „Szukałem Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi”. Goście zostaną powitani przez prezydenta miasta Jacka Krywulta oraz ordynariusza diecezji, bp. Romana Pindla.

Dr Jacek Józef Proszyk wygłosi wykład „Dziś synagogi – jutro Kościoły” na temat historii Żydów z Bielska-Białej.

Podczas dyskusji panelowej refleksją na temat tegorocznego hasła Dnia Judaizmu podzielą się rabin Michael Schudrich, bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady ds. Dialogu Religijnego KEP, bp Paweł Anweiler, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Manfred Deselaers, niemiecki ksiądz katolicki, wiceprezes Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

W trakcie sesji bp Cisło w imieniu Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP skieruje apel do duchowieństwa oraz ludzi dobrej woli „o upamiętnienie Żydów, naszych sąsiadów i współobywateli” – w tych wszystkich miejscowościach w Polsce, gdzie zamieszkiwała społeczność żydowska a została wymordowana jako ofiary Holokaustu. Biskup przypomni, że jest to naszym obowiązkiem sumienia.

Po południu o godz. 15 otwarta zostanie wystawa: „Łączy nas sztuka” na zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej.

O godz. 17 w katedrze rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja odbędzie się nabożeństwo Słowa Bożego z udziałem chrześcijan różnych wyznań i Żydów. Przewodniczyć mu będzie biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a słowo powitania wygłosi bp Mieczysław Cisło. Komentarze do czytań biblijnych zaprezentują rabin Stas Wojciechowicz, bp Paweł Anweiler z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski z Kościoła prawosławnego. Homilię wygłosi ks. prof. Łukasz Kamykowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na zakończenie wszyscy odmówią wspólnie „Ojcze nasz”, a bp Pindel udzieli błogosławieństwa Aaronowego. Bielską katedrę wypełnią liczni wierni, w tym przedstawiciele Drogi Neokatechumenalnej i innych ruchów i stowarzyszeń religijnych.

Po nabożeństwie będzie można wysłuchać w katedrze koncertu: „Wszyscy braćmi być powinni” w wykonaniu zespołu Krzysztofa Maciejowskiego.

Następnie zgromadzeni udadzą się na spotkanie do miejscowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

Dziennikarze chcący relacjonować tegoroczne obchody uroczystości mogą uczestniczyć w poszczególnych punktach programu pod warunkiem posiadania aktualnych legitymacji prasowych. Nie dotyczy to spotkania w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, gdzie wstęp mają tylko zaproszeni imiennie goście.

Obchody Dnia Judaizmu na terenie diecezji bielsko-żywieckiej kontynuowane będą w następnych dniach. 16 stycznia rano w bielskim Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej nastąpi zakończenie konkursu wiedzy o Irenie Sendlerowej. Tego samego dnia w Książnicy Beskidzkiej odbędzie się wspólne czytanie Pisma Świętego w ramach maratonu biblijnego z udziałem przedstawicieli różnych wyznań. 17 stycznia przy starym cmentarzu żydowskim w Cieszynie odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca osiemdziesięciu jeden pomordowanych Żydów, a w Domu Narodowym będzie miało miejsce otwarcie wystawy przedstawiającej postaci Żydów Śląska Cieszyńskiego. Odmówiona zostanie modlitwa o pokój, zaprezentowane zostanie okolicznościowe oratorium. Z kolei 18 stycznia, w kościele św. Floriana w Żywcu Zabłociu odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosi bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nabożeństwo poprzedzi modlitwa na cmentarzu żydowskim w Zabłociu.

Obchody XVIII Dnia Judaizmu w wybranych diecezjach

Lublin

Lubelscy dominikanie zapraszają na kilka dni obchodów Dnia Judaizmu. 14 stycznia o godz. 18.30 w klasztorze dominikanów rozpocznie się konferencja pt. „Abraham Joshua Heschel – filozofia i poezja”. Prelegentami będą prof. Przemysław Piekarski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Jan Doktór z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Spotkanie poprowadzi o. Grzegorz Kluz OP.

Dzień później, 15 stycznia o godz. 17.00 Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. w Muzeum Lubelskim na Zamku zaprasza na wernisaż wystawy i konferencję pt. „Judaika Lubelszczyzny”. Wystawa będzie dostępna do 18 stycznia.

16 stycznia odbędzie się z kolei spotkanie kultur połączone z kolacją szabatową, które poprowadzi gość specjalny – rabin Boaz Pash z Jerozolimy. Spotkanie przeznaczone jest dla osób z wejściówkami, po które można się zgłaszać pod nr tel. 509-051-990.

17 stycznia o godz. 13.00 w klasztorze dominikanów rozpocznie się „Studiowanie Tory” z prowadzeniem rabina Boaza Pasha. Z kolei o godz. 20.00 w bazylice przy ul. Złotej zaplanowano koncert pieśni żydowskich w wykonaniu Urszuli Makosz i muzyków z zespołu „Piwnica pod Baranami” z Krakowa. Koncert poprowadzi i słowo o muzyce żydowskiej wygłosi dr Stefan Münch.

Ponadto, 14 stycznia od godz. 10.00 i 18 stycznia od godz. 10.00 będzie możliwość zwiedzania Lublina Szlakiem Kultury Żydowskiej z przewodnikiem. Program zwiedzania będzie uzależniony od warunków atmosferycznych. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału do 13 stycznia pod nr tel. 509-051-990.

Organizatorem cyklu wydarzeń lubelskiego Dnia Judaizmu jest Fundacja Restaurare Basilicam przy współpracy Klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Warszawa

W stolicy obchody Dnia Judaizmu odbędą się w niedzielę 18 stycznia. Tego dnia zaplanowano „Dzień otwarty w synagogach”. W synagodze im. Nożyków (ul. Twarda 6), o godz. 10.30 i 12.00 odbędą się spotkania z udziałem naczelnego rabina Polski, Michaela Schudricha. O 11.30 i 13.00 wystąpi tam chór żydowski Szir Awiw. Natomiast w synagodze Ec Chaim o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie z udziałem rabina Stasa Wojciechowicza.

O godz. 17.00 w kościele środowisk twórczych (Pl. Teatralny 18) o godz. 17.00 bp Rafał Markowski przewodniczyć będzie Mszy św. „o uproszenie miłości”. Po liturgii odbędzie się „Bliskie spotkanie chrześcijan i Żydów”. Słowo wstępne wygłoszą: prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz ks. dr Andrzej Tulej, delegat archidiecezji warszawskiej ds. dialogu z judaizmem. Spotkanie poprowadzi Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Uczestnicy wieczoru wysłuchają Psalmu 34 oraz chrześcijańskiego i żydowskiego komentarza, które wygłoszą: ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz. Zaplanowano tez dwa wykłady: Konstantego Geberta, pt. „Człowiek wiary jako źródło trwogi. Fundamentalizmy i ich konsekwencje” i ks. Jacka Prusaka SJ – „Wiara jako źródło trwogi, trwoga jako źródło wiary”.

Gościem specjalnym będzie Piotr Matywiecki, poeta i krytyk literacki. Tło artystyczne zapewni Jorgos Skolias.

Poznań

Nabożeństwo biblijne z udziałem chrześcijan i Żydów, promocja najnowszej książki abp. Stanisława Gądeckiego pt. „Dzieci jednego Boga”, zawierającej przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w latach 1998-2014, koncerty muzyki żydowskiej i klezmerskiej oraz prezentacja twórczości Romana Brandstaettera złożą się na obchody XVIII Dnia Judaizmu. Poznańskie obchody rozpoczął 9 stycznia musical „Skrzypek na dachu”, prezentowany wieczorem w Tetrze Muzycznym w Poznaniu.

− W stolicy Wielkopolski – wzorem lat minionych – obchody Dnia Judaizmu zaplanowaliśmy na kilka dni. W centrum wydarzeń będzie nabożeństwo biblijne, które odbędzie się 15 stycznia, w kościele pw. św. Wojciecha, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego z udziałem katolików, chrześcijan z różnych Kościołów oraz Żydów − powiedział KAI ks. Jerzy Stranz z Referatu ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej. Komentarze biblijne wygłoszą Jakoob Ben Nistell, reprezentujący poznańską gminę żydowską, oraz metropolita poznański.

W ramach obchodów XVIII Dnia Judaizmu w Poznaniu będzie miała też miejsce promocja najnowszej książki abp. Stanisława Gądeckiego: „Dzieci jednego Boga”, zawierającej przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w latach 1998-2014. Prezentacji książki zaplanowanej na 13 stycznia w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich towarzyszyć będzie rozmowa z wieloletnim przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, którą poprowadzi dr Cezary Kościelniak. − Będziemy rozważać, jak razem żyć – nie tyle tolerując jedni drugich w sposób bezosobowy, ile raczej w duchu odpowiedzialności i prawdy, troszcząc się o siebie nawzajem. Jak, w imię wspólnego dobra i posłuszeństwa jednemu Bogu, Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, na drodze otwartości i zaufania odnajdywać nowe myśli, postawy i słowa, które mają być zwiastunami tego, co przed nami − podkreśla przewodniczący Stowarzyszenia COEXIST. Spotkaniu będzie towarzyszył koncert muzyki żydowskiej i klezmerskiej w wykonaniu aktorki Doroty Abbe i Trio Taklamakan.

10 stycznia, w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, w ramach Krakowskiego Salonu Poezji, wybitny aktor Aleksander Machalica zaprezentuje poezję Romana Brandstaettera.

Poznańskim obchodom towarzyszyć też będą wystawy poświęcone świętom w kalendarzu żydowskim w Bibliotece Raczyńskich i Ziemi Świętej w Muzeum Archidiecezjalnym.

Organizatorzy XVIII Dnia Judaizmu w Poznaniu przygotowali warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej poświęcone tradycjom i obyczajom żydowskim – na podstawie projektu edukacyjnego: „Przez wspólną historię – ku przyszłości”. W ramach programu edukacyjnego odbędzie się też prezentacja historycznej książki pt. „Fira” opowiadającej o nieistniejącym już świecie poznańskich Żydów.

Kraków

W ramach krakowskich obchodów Dnia Judaizmu, w poniedziałek 12 stycznia wykład „Jakie owoce może przynieść mowa?” wygłosi Eliezer Gurary, naczelny rabin Krakowa (budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, sala 40, parter). Natomiast w sobotę, 17 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się HAWDALA – spotkanie modlitewne Żydów i chrześcijan w synagodze Tempel przy ul. Miodowej 24. Udział wezmą: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, przewodniczący Gminy Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz. Modlitwę poprowadzi naczelny rabin Krakowa Eliezer Gurary. Śpiew: rabin Jicchak Horowitz.

Kielce

Otwarcie wystawy archiwalnych zdjęć prezentujących historię żydowskiej dziewczynki Anny Frank, które odbyło się 8 stycznia zainaugurowało serię inicjatyw dotyczących dialogu chrześcijańskiego–żydowskiego – w ramach kieleckich obchodów XVIII Dnia Judaizmu

Życie urodzonej w Niemczech Anny, która przez dwa lata wraz ze swoją rodziną ukrywała się przed niemieckim okupantem w Holandii, pokazano w kontekście historii Europy oraz na tle rozwoju ruchu nazistowskiego. Zdaniem organizatora Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, ekspozycja stanowi ważny głos w propagowaniu tolerancji i zwalczaniu przejawów dyskryminacji.

Wystawie towarzyszyły warsztaty dla uczniów kieleckich szkół prowadzone przez Edwarda Skubisza – założyciela i wieloletniego prezesa Fundacji Dom Pokoju, z wykształcenia teologa i pedagoga, trenera i animatora w projektach antydyskryminacyjnych w Holandii i Polsce, tłumacza i autora książek.

W kościele św. Franciszka 16 stycznia o godz. 18 nabożeństwo biblijne rozpocznie kieleckie obchody XVIII Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Następnego dnia w siedzibie Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu wyświetlony będzie film pt. „Żydowski kardynał”.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów pastorowi Januszowi Daszucie z Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego odbędzie się 25 stycznia w świątyni metodystów w Kielcach.

W Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbędzie się 24 stycznia wieczór poświęcony pamięci zmarłego niedawno, pisującego wiersze o tematyce religijnej poety Henryka Jachimowskiego oraz 25 stycznia wykład rabina Stasa Wojciechowicza na temat „ABC Judaizmu”.

Chmielnik

Debata między Tanyą Segal – pierwszą rabin w Polsce, a ks. Rafałem Dudałą, rozpocznie 16 stycznia w piątek obchody Dnia Judaizmu w dawnej synagodze w Chmielniku, przekształconej w Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. W programie Dnia ponadto promocja książki, wernisaż obrazów, inauguracja trzeciej edycji konkursu „Nasi sąsiedzi Żydzi”.

„Czy dialog na płaszczyźnie religijnej jest możliwy” – to temat debaty i dyskusji z udziałem ks. dr. Rafała Dudały z Kielc – diecezjalnego duszpasterza akademickiego i Tanyi Segal – rabin Postępowej Społeczności Krakowa – Beit Kraków.

Dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, przedstawi wybrane przykłady postaw Polaków, represjonowanych za pomoc Żydom na Kielecczyźnie, a Bartłomiej Gierasimowicz (Archiwum Państwowe w Kielcach) opowie o Chmielniku – miasteczku Polaków i Żydów – będzie to wykład na podstawie wybranych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach. O problemach z poszukiwaniem żydowskich przodków opowie Aron Raszkiewicz ze Studenckiego Koła Naukowego „Judaica”.

Pierwszą część obchodów Dnia Judaizmu zakończy projekcja filmu dokumentalnego Mariusza Malca „Gancwol Fotograf” oraz prezentacja obrazów autorstwa Ryszarda Rosińskiego – malarza ze Skarżyska – z udziałem autora.

Druga część spotkania będzie się koncentrowała głównie na promocji książki „Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 r.”, wydanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w Chmielniku. Przewidziana jest dyskusja na temat różnych form badania i poznania historii Żydów na ziemiach polskich, z udziałem autorów publikacji.

Tradycyjnie już w tym dniu OEM „Świętokrzyski Sztetl” i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłoszą trzecią edycję konkursu wojewódzkiego dla szkół „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, tym razem w rozszerzonej formule, uwzględniającej udział uczniów szkół podstawowych.

Listy pasterskie poprzedzające Dzień Judaizmu

Tak jak co roku, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski bp Mieczysław Cisło, skierował z tej okazji specjalne Słowo do wiernych. Wyjaśnia w nim, że dialog z judaizmem jest zasadniczą sprawą wewnątrzkościelną – pomaga głębiej poznać i zrozumieć własne korzenie religijne, które stanowi biblijny judaizm z całym bogactwem Słowa Objawionego, Przymierza, prawa moralnego, obietnicy Mesjasza, modlitwy i psalmów.

Należy dziś podkreślić – dodaje – że dialog katolicko-judaistyczny stanowi fundamentalną opcję Kościoła potwierdzoną nauką soborową i ortopraksją posoborowych papieży. Dialog ten, który ogarnął Kościoły partykularne na całym świecie, nadal potrzebuje charyzmatycznych liderów, aby mógł przenikać wszystkie środowiska kościelne w celu budowania pokojowych i przyjaznych relacji międzyludzkich z Żydami, które wciąż wymagają przełamywania stereotypów, uprzedzeń i obojętności.

„Stoi więc przed nami wielkie zadanie – konstatuje – budowania wspólnoty wokół tych wartości, które są nam wspólne, a które zawierają się w objawionym Słowie samego Boga: Boga Przymierza, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dzieło dialogu, aby było owocne, winno być wsparte naszą wspólną modlitwą”.

Z kolei bp Pindel w swym liście do wiernych diecezji bielsko-żywieckiej, który zostanie odczytany w najbliższą niedzielę 11 stycznia przypomina, że diecezję bielsko-żywiecką zamieszkują przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego, w Bielsku-Białej ma natomiast siedzibę Wyznaniowa Gmina Żydowska. Z radością zapowiada, że podczas ogólnopolskich obchodów XVIII Dnia Judaizmu „wraz z Prezydentem Bielska-Białej i miejscową Gminą Żydowską gościć będziemy przedstawicieli Episkopatu Polski i judaizmu oraz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów”.

Specjalny program edukacyjny

W związku ze zbliżającym się Dniem Judaizmu, wydział katechetyczny diecezji bielsko-żywieckiej, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu wspólnie przygotowały projekt edukacyjny adresowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Ma on na celu m.in. – jak zaznacza ks. dr Marek Studenski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej – rozwijanie w sercach młodzieży otwartości na dialog i współpracę z wyznawcami judaizmu; poznanie historii Żydów na ziemiach polskich; uświadomienie czym była tragedia Holokaustu; ukazanie dramatu duchownych katolickich, kształtowanie postaw dialogu i rozwijanie miłości bliźniego i postaw tolerancji.


mp, rk, ms, mwr, dziar, tk / Bielsko-Biała

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę