Czy przesłanka eugeniczna jest zgodna z Konstytucją?

Trybunał Konstytucyjny rozpatruje wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP tzw. przesłanki eugenicznej, zawartej w ustawie antyaborcyjnej z 1993 r. - Sprawa jest w toku - poinformował KAI rzecznik TK Robert Lubański. Termin wydania orzeczenia w tej sprawie wciąż nie jest jeszcze znany.

Polub nas na Facebooku!

Wniosek został złożony w październiku ub. roku przez posła Bartłomieja Wróblewskiego (PiS) w imieniu 107 posłów, którzy podpisali się pod skargą do TK.

We wniosku poseł pyta o to, czy możliwość przerywania ciąży ze względu na chorobę dziecka – zapisana w ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – jest zgodna z kilkoma artykułami Konstytucji RP.

Chodzi o art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność człowieka), art. 32 (równe traktowanie przez władze publiczne) i art. 38 (gwarancje prawnej ochrony życia dla każdego człowieka), a także art. 2, mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a w szczególności przyporządkowaną tej zasadzie zasadą określoności przepisów prawa.

Trybunał Konstytucyjny nie jest zobligowany do zajęcia się wnioskiem w konkretnych ramach czasowych. Nie ma przepisów, które by tę kwestię regulowały. Nie mówi o tym m.in. rozdział 7 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed TK.

“Sprawa o sygn. akt K 13/17 jest w toku. W celu jej rozpatrzenia został wyznaczony pełny skład orzekający” – poinformował KAI Robert Lubański, rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego. “Niestety nie możemy określić terminu wydania orzeczenia” – dodał.

Punktem odniesienia może być jednak orzeczenie z 28 maja 1997 r., gdy na kanwie lewicowej nowelizacji ustawy z 1993 r. TK zanegował możliwość przeprowadzania aborcji ze względu na trudną sytuację społeczną. Orzeczenie to zostało wydane w niespełna sześć miesięcy od złożenia wniosku.


lk / Warszawa

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“Polscy żołnierze umierali z imieniem Maryi na ustach”

– Polscy żołnierze umierali z imieniem Maryi na ustach. Ona zawsze była naszą Matką i naszą Królową – powiedział abp Henryk Hoser w czasie peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Mary Panny w Chotomowie.

Polub nas na Facebooku!

W homilii arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej zwrócił uwagę na rolę Maryi w dziejach zbawienia. Podkreślił, że jest Ona nie tylko Matką ale i Królową a wiec najwyższym autorytetem który ukazuje drogę do Boga. – Ona nieustannie uczy nas jak odpowiadać Panu swoje „fiat” i służyć innym, stając się narzędziem w Bożych rękach – powiedział abp Hoser.

Nawiązując do ponad tysiącletniej historii Polski podkreślił, że Maryja towarzyszyła kolejnym pokoleniem rodaków. – Ponad 600-letnia obecność Jasnogórskiego Wizerunku jest namacalnym świadectwem Jej uczestnictwa w naszych dziejach naznaczonych zarówno wielkimi zwycięstwami jak i tragicznymi klęskami. – Ona była z nami w czasie potopu szwedzkiego, który spustoszył nasze ziemie. Towarzyszyła Polakom również w czasach zaborów i w czasie dramatycznej hekatomby, jaką były I i II wojna światowa, w której zostało zabitych ponad 6 mln Polaków – przypomniał hierarcha.

Podkreślił, że świadectwem głębokiej wiary i żywego związku Polaków z Maryją są szczątki ciał z tamtego okresu. – nosili wówczas na swoich piersiach ryngrafy z wizerunkami Matki Bożej, niczym średniowieczni rycerze. Znajdujemy je obecnie z dołach katyńskich. Wielu z nich, w tym również Żołnierze Wyklęci, umierali z imieniem Maryi na ustach, przyzywając Jej orędownictwa – powiedział abp Hoser. Przypomniał, że w modlitwie Pozdrowienia Anielskiego błagamy Matkę Bożą o pomoc w chwili śmierci. – Ona zawsze była naszą Matką i naszą Królową – podkreślił arcybiskup senior.

Na zakończenie zaapelował on o właściwe wykorzystanie czasu nawiedzenia, podkreślając, że 24 godziny obecności obrazu w parafii to “czas święty”. – Przychodzi do nas Maryja by przemienić nasze serca, nasze rodziny i nasze społeczeństwo. Korzystajmy z tego ogromnego zdroju łask, który wylewa się na nas wszystkich – zachęcał duchowny przypominając, że Najświętsza Maryja Panna jest Matką Miłosierdzia. – Niech Boże Miłosierdzie będzie balsamem na rany naszej duszy i naszego ciała, nie przywróci nam nadzieję i radość życia – powiedział abp Hoser.

Peregrynacja kopii Jasnogórskiego Wizerunku w diecezji warszawsko-praskiej potrwa do 16 czerwca.


mag / Warszawa

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap