Z KRAJU

“Był niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie”. Pogrzeb kard. Grocholewskiego

- Ci wszyscy, którzy mieli możność spotkać się z księdzem doktorem Zenonem Grocholewskim, później zaś profesorem, biskupem, arcybiskupem, a na koniec kardynałem, musieli być pod wrażeniem jego jednoznaczności i bezkompromisowości - mówił w homilii podczas uroczystości pogrzebowych kard. Grocholewskiego metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski.

Polub nas na Facebooku!

Ceremonie pogrzebowe odbyły się w katedrze poznańskiej – tej samej, w której w 1963 zmarły przed tygodniem kardynał przyjął święcenia kapłańskie. Mszy świętej przewodniczył ks. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. W liturgii udział wzięli liczni przedstawiciele polskiego episkopatu z przewodniczącym KEP abp. Stanisławem Gądeckim na czele, wśród nich m. in. kard. Kazimierz Nycz, abp. Marek Jędraszewski, abp Sławoj Leszek Głódź, a także księża, siostry zakonne, w tym siostry prowadzące dom kardynała, rodzina zmarłego, klerycy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni wierni świeccy.

Homilię abp  Marek Jędraszewski rozpoczął od odczytania fragmentu  testamentu duchowego kard. Grocholewskiego: „Bogu w Trójcy Przenajświętszej pragnę wyrazić wdzięczność i uwielbienie za dar życia i kapłaństwa oraz wszystkie otrzymane łaski. Niech Bóg będzie uwielbiony”. – Dwa zatem były dla niego największe dary, które od Boga otrzymał i za które pragnął Go nieustannie wielbić – życie i kapłaństwo – stwierdził abp Jędraszewski.

Arcybiskup przypomniał dramatyczne okoliczności pierwszych chwil życia przyszłego kardynała, który urodził się 11 października 1939 roku, kiedy jego Rodzice, mieszkający dotąd blisko granicy polsko – niemieckiej, zmuszeni byli do dramatycznej ucieczki przed hitlerowcami. Nawiązując do patrona zmarłego, rzymskiego męczennika, wskazał, że kard. Grocholewski na każdym etapie życia budził podziw swoją jednoznacznością i bezkompromisowością. – Z całą pewnością można o nim powiedzieć: był niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie – i to niezależnie od areopagu, na którym przychodziło mu występować i dawać o niej świadectwo: czy były to zacisza Sygnatury Apostolskiej, gdzie rozstrzygał wiele skomplikowanych spraw sądowych, przesyłanych do tego Urzędu z całego świata; czy były to aule Uniwersytetów Gregoriańskiego i Laterańskiego, których był niezwykle cenionym profesorem prawa kanonicznego; czy były to biura Kongregacji Wychowania Katolickiego, której urząd prefekta pełnił przez szesnaście lat: od 1999 roku do przejścia na zasłużoną emeryturę w 2015 roku.

Przywołując historię życia kard. Grocholewskiego, metropolita krakowski podkreślił umiłowanie ojczyzny, jakie cechowało Zmarłego, który święcenia kapłańskie przyjął z rąk więzionego i torturowanego przez komunistyczne władze abp. Baraniaka. – Ten fakt stanowił dla niego prawdziwe zobowiązanie na przyszłość. Równocześnie uświadamiał mu konieczność zachowania i tworzenia wyrazistej ciągłości, historycznej i zarazem duchowej, między kolejnymi pokoleniami świadków wiary. W polskiej tradycji, sięgającej jeszcze 966 roku i początków chrześcijaństwa, narodu i państwowości polskiej, znaczyło to: służyć Polsce poprzez wierną kapłańską posługę rodakom. Znaczyło to, w konsekwencji: przyczyniać się do tego, aby Polska nieustannie, z pokolenia na pokolenie, zasługiwała na miano Polonia semper fidelis – „zawsze wiernej” Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Dla księdza, biskupa i kardynała Zenona Grocholewskiego było to najgłębszym i najbardziej autentycznym wymiarem jego patriotyzmu – aż do końca jego dni.

Szczególnym wyrazem patriotyzmu kardynała Grocholewskiego był jego biskupi herb, w którym w lewym górnym polu widnieje polski orzeł.

 

 

Przywołując liczne wyróżnienia i zaszczyty, jakimi obdarzony był kard. Grocholewski, kaznodzieja powiedział: –Księdzu profesorowi, biskupowi i kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu najbardziej bowiem zależało na tym, aby poprzez uznanie, jakim niewątpliwie się cieszył w wielu miejscach i gremiach tego świata, rósł szacunek dla Kościoła katolickiego, który on reprezentował i któremu wiernie służył.

Wskazał, że duchowny, niczym Jan Chrzciciel, nieustannie się umniejszał, mimo że należał „do najbardziej znaczących postaci Kościoła katolickiego na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku”. – Jest rzeczą znamienną, że w prywatnych rozmowach chętniej wracał wspomnieniami do swojej pracy wikariuszowskiej w parafii Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu i do młodych ludzi, których tam katechizował, lub do sióstr i staruszek z domu opieki społecznej niedaleko rzymskiego Ciampino, gdzie przez kilka lat był kapelanem, niż do tytułów, zaszczytów i medali, jakie w ciągu swego życia otrzymał. Do końca swych dni pozostał człowiekiem pełnym wewnętrznego ciepła, pogodnym i pełnym humoru, skromnym i otwartym na innych. Takim był zawsze dla swojej najbliższej rodziny, do której bardzo tęsknił w czasie swych rzymskich studiów, nie mogąc wtedy przyjechać do Polski, i z którą zawsze utrzymywał serdeczne relacje – powiedział arcybiskup.

Nawiązując do odśpiewywanej w czasie święceń kapłańskich litanii do Wszystkich Świętych, abp Jędraszewski przywołał bliskich zmarłemu świętych. –Niech Cię przyjmą, kochany i Drogi Księże Kardynale Zenonie, Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski i Matka Kościoła, wraz z Twoimi świętymi Patronami Zenonem i Janem Chrzcicielem; niech uraduje Cię swoją obecnością św. Mikołaj, który był patronem Twego kościoła tytularnego w Rzymie; niech Cię przywita św. Jan Paweł II Wielki, którego darzyłeś prawdziwie synowską miłością; niech pełni wdzięczności wyjdą Ci na spotkanie bł. Edmund Bojanowski i bł. Siostra Sancja. Miej radość wieczną z Chrystusem Zmartwychwstałym, dla którego zawsze chciałeś się uniżać, aby tylko On – Alfa i Omega, Początek i Koniec wszystkiego – w Twoim kapłańskim życiu był nieustannie wywyższany. Amen – zakończył kaznodzieja.

 

 

Po Mszy odczytano telegram od papieża Franciszka do metropolity poznańskiego, abp. Stanisława Gądeckiego. Ojciec Święty wyraził żal z powodu śmierci kard. Zenona Grocholewskiego. „Z wdzięcznością wspominam jego zaangażowanie akademickie jako wybitnego znawcy prawa kanonicznego” – napisał papież, dodając wyrazy uznania dla pracy kard. Grocholewskiego dla Stolicy Apostolskiej. „Z kompetencją wspierał on przed laty prace nad nowym kodeksem Prawa Kanonicznego i nad reformą kurii rzymskiej. Był postulatorem polskich spraw beatyfikacyjnych” – dodał papież. „W sercach tych, którzy go znali, zapisał się jako człowiek niezwykle prawy, szczery, odważny, przede wszystkim jako miłujący Kościół powszechny i ten w jego ojczyźnie” – zaznaczył Ojciec Święty.

Minister Adam Kwiatkowski odczytał kondolencje od prezydenta RP Andrzeja Dudy. „W swojej pracy duszpasterskiej i działalności naukowej ks. kard. Zenon Grocholewski wiele uwagi poświęcał budowaniu sprawiedliwego ładu społecznego, opartego na chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa. Jako kanonista podkreślał znaczenie sprawiedliwości podpartej miłosierdziem i życzliwością do drugiego człowieka, stawiając wartość relacji międzyludzkich ponad doraźną korzyścią. W zachowaniu podstawowych praw osoby upatrywał fundamentu, na którym można budować trwałą wspólnotę z drugim człowiekiem. W poszanowaniu prawa obywateli do dokonywania suwerennych i zgodnych z własnymi przekonaniami wyborów widział ostoję demokracji i wolności. W swoich licznych homiliach, wystąpieniach i publikacjach, wielokrotnie dawał wyraz przeświadczeniu, że dialog oparty na prawdzie i trosce o dobo wspólne jest najlepszym sposobem rozwiązywania sporów” – pisał prezydent.

W imieniu rodziny przemówił bratanek kardynała, dzieląc się osobistymi wspomnieniami.

Kondolencje dla brata zmarłego kardynała, Władysława Grocholewskiego, przesłał papież Franciszek: „Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Pańskiego ukochanego brata, kardynała Zenona Grocholewskiego, pragnę Pana i członków Pańskiej Rodziny zapewnić o mojej bliskości w żałobie, która dotknęła wszystkich, którzy znali i darzyli szacunkiem nieodżałowanego Księdza Kardynała. Z wdzięcznością wspominam Jego pełną zasług pracę jako cenionego wykładowcy prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, jak również jako autora licznych publikacji naukowych. Z wielkim oddaniem poświęcił się służbie Stolicy Apostolskiej. Najpierw jako notariusz i prefekt w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, a potem jako prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. W pełnieniu tych funkcji dawał świadectwo kapłańskiej gorliwości, wierności Ewangelii i oddania budowaniu Kościoła. Wnosząc modlitwę do Pana Jezusa, aby obdarzył zmarłego Kardynała wieczną nagrodą, którą obiecał swym uczniom, przesyłam Panu i wszystkim, którzy opłakują Jego odejście, moje apostolskie błogosławieństwo”.

Kondolencje przesłał również Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin.

Samym ceremoniom pogrzebowym przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Trumnę z ciałem kard. Zenona Grocholewskiego złożono w podziemiach katedry poznańskiej.

ah, KAI, episkopat.pl/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Ze względów bezpieczeństwa i obowiązujące przepisy sanitarne skromniejsze niż zwykle będą tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Większość uroczystości upamiętniających wolnościowy zryw odbędzie się, choć niektóre w nieco zmienionej formule i przy ograniczonej liczbie uczestników. Jak co roku, kulminacyjnym punktem corocznych obchodów będzie modlitwa oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Polub nas na Facebooku!

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego organizowane są przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Organizatorzy zachęcają do śledzenia wydarzeń za pośrednictwem mediów społecznościowych i przypominają, że wstęp na niektóre uroczystości będzie możliwy wyłącznie za okazaniem zaproszenia. Tak będzie np. z Mszą św. sprawowaną w katedrze polowej czy uroczystością pod pomnikiem Gloria victis.

1 sierpnia o godz. 15. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, odprawi Mszę świętą na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Pamięć Powstańców Warszawskich zostanie uczczona także pod pomnikiem „Mokotów walczący – 1944” i w Śródmieściu pod pomnikami Polskiego Państwa Podziemnego i gen. Stefana „Grota” Roweckiego. W godz. 16.45-19.00 odbędzie się składanie kwiatów na kurhanie pod pomnikiem „Polegli – niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Kulminacyjnym punktem corocznych obchodów będzie modlitwa oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach o godz. 17.00 Modlitwie będzie przewodniczył bp Józef Guzdek. W stolicy zatrzyma się ruch uliczny, zawyją syreny i odezwą się dzwony warszawskich kościołów. O godz. 20.00 zapłonie ogień pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej.

Wieczorem będzie można wziąć udział w koncercie „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”, który w tym roku odbędzie się w Parku Wolności obok Muzeum Powstania, a nie jak zwykle na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Koncert rozpocznie się o godz. 20.00, a wstęp na niego będzie możliwy jedynie po zarejestrowaniu się na stronie muzeum.

 

2 sierpnia o godz. 10.00 u zbiegu ulic Karowej i Browarnej odsłonięty zostanie pomnika kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona” (wstęp z zaproszeniem, planowana jest transmisja internetowa).

5 sierpnia będzie dniem poświęconym cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego. W godz. 17.30-19.30 ulicami Woli na Cmentarz Powstańców Warszawy przejdzie Marsz Pamięci. Podczas marszu będą wyczytywane nazwiska zidentyfikowanych cywilnych ofiar Powstania. Wydarzenie będzie transmitowane na profilu Muzeum Powstania Warszawskiego na Facebooku.

Pełna lista wydarzeń związanych z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego dostępna jest na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

W niedzielę, 26 lipca, o godz. 18.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego odprawiona została Msza św. w intencji mieszkańców Warszawy. W czwartek, 30 lipca, o godz. 11.00 w Muzeum Powstania z weteranami walk spotkali się Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Odbyła się też ceremonia nadania odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP. W przeddzień rocznicy, 31 lipca o godz. 18.00 w katedrze polowej Wojska Polskiego biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny, Powstańców Warszawskich i mieszkańców Stolicy. Złożono także wieńce pod pomnikiem Powstania Warszawskiego.

 

ah, os, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap