Biskupi przygotowują dokument nt. LGBT+

Przygotowywany przez biskupów dokument na temat LGBT+był jednym z tematów podjętych podczas pierwszej sesji 385. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

Polub nas na Facebooku!

Ponadto wśród głównych temat obrad były ogólnopolskie przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, sprawy związane z powołaniem Fundacji Świętego Józefa. Druga sesja obecnego zebrania plenarnego będzie miała w tym samym miejscu, w czwartek 21 listopada, bezpośrednio po zakończeniu rekolekcji Księży Biskupów. Wówczas zostanie ogłoszony komunikat.

Obradujący na Jasnej Górze polscy biskupi zatwierdzili najważniejsze elementy przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca w Warszawie. Kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że treścią przygotowań powinna być nie tylko sama postać wielkiego Prymasa Tysiąclecia, ale przede wszystkim jego duchowość, która może stanowić wzór dla każdego.

Każda diecezja w Polsce opracuje też własny plan duchowego przygotowania do beatyfikacji, po to, „żeby zwrócić uwagę na drogę do świętości kard. Wyszyńskiego i Boga działającego w życiu Księdza Prymasa” – powiedział kard. Nycz.

Metropolita warszawski poinformował, że Konferencja Episkopatu Polski przygotuje dwa listy pasterskie poświęcone postaci Prymasa Tysiąclecia. Pierwszy z nich opublikowany zostanie na początku Wielkiego Postu, drugi zaś pod koniec maja, tuż przed uroczystością beatyfikacyjną.

Drugim elementem przygotowania będą materiały opracowywane przez Archidiecezję Warszawską. Są to m.in. konspekty katechez dla różnego rodzaju szkół. Trafią one do wszystkich polskich diecezji. W tę inicjatywę włączają się również tygodniki katolickie, które opracowały na przykład materiał na dziecięce roraty.

Biskupi omówili szerzej także wydarzenia związane z obchodami 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Główne uroczystości odbywać się będą w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponadto organizowanych jest wiele wydarzeń jubileuszowych na poziomie diecezji i parafii oraz konferencji naukowych przygotowanych przez ośrodki akademickie i różnorodne duszpasterstwa.

W ramach działań mających na celu uczczenie setnych urodzin Jana Pawła II powstał m.in. projekt „Dar na Stulecie”, z którym biskupi zapoznali się podczas obrad w marcu bieżącego roku. Projekt jest realizowany od 19 maja i potrwa do 10 maja 2020.

Biskupi omawiali też kwestie związane z powołaniem ogólnopolskiej Fundacji Świętego Józefa, która ma być dziełem solidarności, pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie Kościoła. Na wsparcie przez różnorodną działalność fundacji będą mogły liczyć osoby skrzywdzone w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, gdy sprawcami wykorzystania seksualnego byli duchowni lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła.

Statut Fundacji Świętego Józefa Konferencja Episkopatu przyjęła na poprzednim zebraniu plenarnym, które odbyło się w Warszawie 8 i 9 października br. Wybrany został wówczas skład Rady Nadzorczej z abp. Wojciechem Polakiem na czele, który jest także delegatem KEP ds. ochrony małoletnich.

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP zauważył dziś w rozmowie z KAI, że proces tworzenia Fundacji jest złożony, dlatego potrzeba dopracowania różnych szczegółowych kwestii. Bp Miziński przypomniał, że Fundacja to „krok Kościoła w Polsce w kierunku ofiar pedofilii przede wszystkim pokrzywdzonych przez duchownych czy osoby związane z Kościołem”. Podkreślił, że Fundacja nie będzie zajmować się kwestiami odszkodowań.

Biskupi mieli okazję zapoznać się z pierwszą, wstępną wersją dokumentu Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego LGBT+. Do stycznia będą zgłaszane uwagi biskupów, a pełna wersja ma być przedstawiona i poddana pod głosowanie na wiosennym zebraniu plenarnym, które odbędzie się w marcu 2020 r.

Po zakończonych dziś wieczorem obradach polscy biskupi rozpoczną czas dorocznych rekolekcji, które potrwają do najbliższego czwartku 21 listopada. Rekolekcjonistą jest o. Wojciech Giertych OP, teolog Domu Papieskiego, a przewodnim tematem rozważań Eucharystia. Koresponduje on z głównym tematem kolejnego roku duszpasterskiego, który rozpocznie się niebawem, w pierwszą niedzielę Adwentu.

KAI, ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Maturzysto, potrzebujesz modlitwy? Akcja przemyskiego Radia Fara

Około tysiąc osób z kół Żywego Różańca z archidiecezji przemyskiej już zadeklarowało swoją gotowość do modlitwy za konkretnych maturzystów, którzy poproszą ich o wsparcie przed majowym egzaminem. Potrzebę takiego wsparcia należy wysłać SMSem.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Akcja “Duchowej adopcji maturzystów” jest tu prowadzona już od 10 lat przez lokalne katolickie Radio Fara z Przemyśla. – Dotychczas miała ona wyłącznie wymiar diecezjalny, ale ponieważ w tym roku wyjątkowo dużo chętnych zgłosiło swoją chęć omadlania maturzystów, postanowiliśmy wyjść z akcją także do wszystkich chętnych uczniów z całej Polski – mówi ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia Fara i pomysłodawca wydarzenia. 

Do modlitwy za maturzystów zostali poproszeni członkowie Kół Żywego Różańca z całej archidiecezji. Nie jest to akcja “ogólna”, lecz ma charakter imienny: jedna osoba deklaruje kilkumiesięczną, codzienną modlitwę w intencji konkretnego maturzysty znanego sobie z imienia i miejscowości. Aby zaś zgłosić potrzebę takiego adopcyjnego wsparcia konkretny maturzysta powinien wysłać SMS na numer 664 079 997, w treści wpisując jako pierwsze słowo MATURA, swoje imię i miejscowość (np. MATURA, Adam, Przemyśl). Na numer proszącego o modlitwę maturzysty organizatorzy odeślą imię osoby, która codziennie będzie modlić się w jego intencji.

– Nie boimy się wyzwań. Jeśli chętnych maturzystów zgłosi się więcej niż mamy obecnie osób modlących, będziemy jeździć po parafiach i prosić o zgłoszenia od następnych. Modlących się na Różańcu mamy w diecezji naprawdę dużo – mówi ks. Andrzej Bienia. Obecnie potrzebę modlitwy zgłosiło ok. 540 młodych ludzi z archidiecezji przemyskiej, zatem przy obecnej “bazie modlących” jeszcze 450 następnych z całej Polski mogłoby liczyć na wsparcie. Liczba ta jednak może być nawet dużo większa.

Akcja wystartowała oficjalnie dzisiaj, w liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. – Jej krótkie, ale bogate życie, pełne wymagań od siebie czyni ją dobrym przykładem dla dzisiejszej młodzieży, w tym przypadku maturzystów – argumentują pomysłodawcy. 

 

ad/Stacja7

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap