Od 15 lat odpust zupełny za Koronkę do Miłosierdzia Bożego

12 stycznia 2017 roku mija 15 lat od kiedy Polska otrzymała specjalny przywilej - każdy, kto odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego i zachowa odpowiednie warunki, otrzyma odpust zupełny

12 stycznia 2002 roku Penitencjaria Apostolska wydała akt, na mocy którego każdy, kto z zachowaniem zwykłych warunków „pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum”, otrzyma odpust zupełny. Dekret dotyczy całego terytorium Polski. Warunki to: sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny. Zezwolenie to odpowiedź na prośbę wyrażoną przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu, występującego w imieniu biskupów polskich zebranych na 315. Zebraniu Plenarnym w Częstochowie w dniach 29-30 listopada 2001 r.

W archidiecezji krakowskiej można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki już od 26 maja 2001 r. Z prośbą o to zwrócił się w ub. r. kard. Franciszek Macharski. W archidiecezji krakowskiej mogą go otrzymać – również pod zwykłymi warunkami – także osoby, które modlą się koronką do Miłosierdzia Bożego we wspólnocie, której przewodniczy arcybiskup krakowski albo kapłan przez niego delegowany, a także chorzy i inni wierni, którzy modlą się za pośrednictwem radia lub telewizji.

Reklama

– Zainteresowanie koronką jest ogromne i ciągle wzrasta – powiedziała KAI s. Elżbieta Siepak ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Lagiewnikach. Nic w tym dziwnego – uważa – bo tę modlitwę podyktował s. Faustynie sam Pan Jezus. Było to w Wilnie 13 i 14 września 1935 r. – Chrystus przywiązał do koronki wielkie obietnice. Powiedział: „Uprosisz wszystko, jeśli tylko to, o co prosisz, jest zgodne z wolą Bożą” – przypomina s. Siepak. Pobożne i ufne odmawianie koronki jest także związane z łaską szczęśliwej i spokojnej śmierci. – Mogą ją utrzymać nie tylko ci, którzy modlą się słowami koronki, ale także konający, przy których będą się modlili inni – zauważa. O tym, jak skuteczna ta modlitwa, świadczą podziękowania, opisy łask, które w wielkiej ilości spływają do sanktuarium. Ludzie upraszają to, co jest dla nich dobre – nawrócenie, pogodzenie rodzin i łaski w codziennych sprawach – pracy, studiach, egzaminach, sprawach materialnych. – Koronka do Miłosierdzia Bożego to bardzo skuteczna modlitwa dlatego, że odwołujemy się do najsilniejszego argumentu, aby zostać wysłuchani przez Boga – ofiarujemy Mu ciało i krew Jego najmilszego Syna. Nie mamy niczego większego, co moglibyśmy ofiarować Panu Bogu – podkreśla s. Elżbieta.

Reklama

Koronka i ofiarowanie odpustu może być odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II, abyśmy byli świadkami Miłosierdzia. – Kiedy z ufnością błagamy o miłosierdzie dla całego świata, obejmujemy modlitwą wszystkich ludzi żyjących i dusze w czyśćcu cierpiące – mówi s. Siepak.

Wielkie zainteresowanie koronką do Miłosierdzia Bożego notują także siostry Jezusa Miłosiernego (to zgromadzenie założył spowiednik s. Faustyny według wskazań, które przekazał swojej „sekretarce” Chrystus) i księża z warszawskiej parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Uważają jednak, że wierni rzadko interesują się możliwością uzyskania odpustu zupełnego. – To szerszy problem – ludzie w ogóle mało wiedzą na temat odpustów – uważa wikariusz z warszawskiej parafii.

Reklama

jw / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2002

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę