badanie
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Koniec z dostępem do pornografii z telefonów komórkowych?
Według najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, aż 43%...

Niepokojące dane o korzystaniu dzieci z internetu

Skarb niepełnosprawności
Trudności finansowe oraz niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji – to najczęstsze, według Polaków, problemy osób niepełnosprawnych - podaje...

CBOS: Finanse i opieka zdrowotna problemami niepełnosprawnych

Stopniowo spada religijność najmłodszych, którzy rezygnują z obecności na lekcjach religii. To zmiany powolne, ale patrząc na ostatnie 20 lat, znaczące - podkre...

Nowy raport „Młodzież 2016”: religijność młodych spada!

Przygotowując Synod Biskupów w 2018 roku pod hasłem „Młodzież, wiara i powołanie” Watykan po raz kolejny planuje przeprowadzenie ankiety. Katalog pytań stanowić...

Ankieta wśród młodzieży przed synodem biskupów

Tak wygląda powołanie! Zobacz film warszawskich kleryków
Badanie poziomu dojrzałości psychoseksualnej kandydatów do kapłaństwa to jedno z zadań wynikających m.in. z Wytycznych Episkopatu Polski odnośnie zapobiegania n...

Badanie dojrzałości psychoseksualnej przyszłych księży

Wrażliwość i gotowość do pomocy innym ludziom deklaruje ponad dwie trzecie (65 procent) badanych. Natomiast przekonanie, że należy dbać przede wszystkim o własn...

CBOS: altruiści przeważają nad dbającymi tylko o siebie

- Co wiemy o tych, którzy do kościoła nie chodzą? - pyta bp Grzegorz Ryś w komentarzu dla KAI dotyczącym poniedziałkowego raportu ISKK o religijności Polaków. W...

Bp Ryś: Co wiemy o tych, którzy do kościoła nie chodzą?

Polacy nadal w zdecydowanej większości akceptują nasze członkostwo w Unii Europejskiej. W listopadowym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej poparcie dla pr...

CBOS: Polacy nadal za Unią Europejską

Model polityki rodzinnej w Polsce jest zbyt skomplikowany i wymaga radykalnej odbudowy. Wsparcie materialne powinno być proste, powszechne i zagwarantowane na c...

Raport: polityka rodzinna wymaga radykalnej zmiany

Ponad 68 proc. Polaków uważa się za patriotów, a spośród 19-24 latków określanych mianem pokolenia Y lub millenialsów - 79 proc. Jednak młodzi, inaczej niż star...

Badanie: młodzi Polacy czują się patriotami, ale…