Nasze projekty

CBOS: altruiści przeważają nad dbającymi tylko o siebie

Wrażliwość i gotowość do pomocy innym ludziom deklaruje ponad dwie trzecie (65 procent) badanych. Natomiast przekonanie, że należy dbać przede wszystkim o własne sprawy wyraża co czwarta (26 procent) z pytanych osób

Jak zaznaczają autorzy badania – to wynik podobny do uzyskanego dwa lata temu. Wtedy deklarujących postawę egoistyczną było jednak o 2 punkty procentowe więcej.

W badaniu oceniano zarówno nastawienie do współdziałania z innymi jak i poziom osobistego zaangażowania badanych.
Postawy altruistyczne dominują we wszystkich grupach społecznych , przy czym nieco częściej niż inni wykazują je osoby starsze, praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu i mieszkające w największych miastach. W grupach zawodowych – zaangażowanie na rzecz innych częściej deklarowali robotnicy niewykwalifikowani i emeryci. Natomiast egoistycznym podejściem do życia częściej cechowali się zwłaszcza najmłodsi badani. 35 procent z nich twierdzi, że obecnie należy koncentrować się na swoich sprawach, nie zważając na innych.

Reklama
Reklama

Według CBOS od 2002 roku w miarę systematycznie umacnia się wśród Polaków przekonanie o skuteczności wspólnego działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. Obecnie, podobnie jak w 2014 roku, trzy czwarte ankietowanych deklaruje, że ludzie tacy jak oni działając wspólnie z innymi są w stanie rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi, miasta lub pomóc osobom potrzebującym. Natomiast poczuciem swoistej bezradności obywatelskiej cechuje się niemal jedna piąta badanych co oznacza minimalny spadek w porównaniu z poprzednim pomiarem i aż 20-punktowy spadek w stosunku do deklaracji składanych w roku 2002. Jak podają autorzy badania – wprawdzie wiara w skuteczność wspólnych działań to postawa dominująca we wszystkich grupach społecznych, jednak można zauważyć, że w niektórych z nich jest bardziej rozpowszechniona niż w pozostałych. Zazwyczaj im młodszy wiek badanych, wyższe wykształcenie, lepsze warunki życia oraz częstsze uczestnictwo w praktykach religijnych, tym silniejsze przekonanie, że działając wspólnie z innymi można przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów swojej społeczności.


IAR BF/gaj

Reklama
Reklama

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę „Miłosierdzie to imię Boga” – wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

Reklama

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę