Badanie dojrzałości psychoseksualnej przyszłych księży

Badanie poziomu dojrzałości psychoseksualnej kandydatów do kapłaństwa to jedno z zadań wynikających m.in. z Wytycznych Episkopatu Polski odnośnie zapobiegania nadużyciom seksualnym.

Polub nas na Facebooku!

Właśnie tej tematyce poświęcona jest druga edycja szkolenia wychowawców seminaryjnych, jakie w tych dniach odbywa się w Gnieźnie pod patronatem Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. Dziś z jego uczestnikami spotka się Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Jeżeli formatorzy będą mieli większą świadomość tej problematyki, wówczas nie tylko będą potrafili zauważyć i zdiagnozować ewentualne problemy psychoseksualne, ale przede wszystkim będą umieli przygotować swoich podopiecznych do takiej pracy w duszpasterstwie, by środowisko kościelne było zawsze bezpieczne dla dzieci i młodzieży a przyszli kapłani nigdy nie stali się powodem czyjeś krzywdy – podkreśla ks. dr Wojciech Rzeszowski. Organizator szkolenia z ramienia Konferencji Rektorów, do niedawna był przewodniczącym tego gremium, a obecnie jest dyrektorem Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie.

– W przygotowaniu do kapłaństwa nie koncentrujemy się jedynie na temacie celibatu, ale wychowujemy do dojrzałego człowieczeństwa i dojrzałego chrześcijaństwa – zaznacza ks. Rzeszowski. Zwraca uwagę, że dojrzała osobowość to gwarancja dojrzałej posługi w kapłaństwie.

Zwraca na to uwagę także watykański dokument o przygotowaniu do celibatu, gdzie czytamy, że “historia kapłanów, którzy zawiedli jest historią ludzi, którzy zawiedli”. W formacji chodzi więc o to, żeby kształtować dojrzałe osoby, które będą w dojrzały sposób przeżywać swoją wiarę, powołanie i kapłaństwo, tak też będą pracować w duszpasterstwie. A to jest naszym celem – podkreśla długoletni rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

W drugiej edycji szkolenia uczestniczy ok. 30 wychowawców seminaryjnych z całej Polski. Biorą w nim udział zarówno rektorzy, jak również ojcowie duchowni i prefekci. Są przedstawiciele seminariów diecezjalnych jak i zakonnych. Diecezjalne – reprezentują seminaria od Tarnowa i Rzeszowa przez Warszawę aż po Koszalin. Najwięcej księży przyjechało z Katowic – szkoli się prawie cały zespół moderatorów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego wraz z rektorem. Obecni są też przedstawiciele seminariów zakonnych: jezuici, salezjanie, orioniści.

Wychowawcy seminaryjni mają już za sobą dzień wykładów prof. Marii Beisert, która należy do najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie zaburzeń preferencji seksualnych. Punktem wyjścia bloku wykładów autorki obszernej monografii nt. pedofilii była panorama rozwoju psychoseksualnego człowieka oraz analiza poszczególnych etapów i napotykanych trudności. W dalszej części prelegentka najwięcej uwagi poświęciła pedofilii – zjawisku, psychopatologii, omówiła rodzaje i dynamikę. Wiele uwagi poświęciła osobom sprawcy i ofiary, konsekwencjom oraz terapii tych osób.

Dzisiejsze wykłady dotyczą zagadnień tożsamości płciowej, co wiąże się w praktyce z odkrywaniem siebie jako mężczyzny lub kobiety, wraz z rodzącymi się w tej materii problemami. Ponieważ szkolenie realizowane jest w kontekście formacyjnym dlatego mówiąc o kształtowaniu męskiej tożsamości płciowej mówimy o dynamice powołania do celibatu, o jego dojrzałym przeżywaniu a za ten blok odpowiedzialny jest ks. dr Marek Jarosz, psycholog i formator, rektor WSD w Płocku – opowiada ks. dr Rzeszowski.

Osoby o głębokich problemach związanych z orientacją seksualną nie powinny być przyjmowane do seminarium, stąd wiele pytań dotyczących diagnostyki, sposobu podejścia do problemów, które u niektórych kandydatów mogą się pojawić – o tym w kolejnych wykładach będzie mówiła dr Jolanta Próchniewicz, teolog i psycholog. Poprowadzi też blok zajęć nt. problemów związanych z przeżywaniem autoerotyzmu.

Gościem wychowawców seminaryjnych będzie też psycholog i seksuolog Ewa Kusz, która jako psychoterapeuta ma duże doświadczenie pracy z ofiarami jak i sprawcami nadużyć seksualnych. Jej wykłady zatytułowano: “Środowisko Kościoła a problem nadużyć seksualnych. Problem wykorzystania seksualnego małoletnich przez osobę duchowną”. Prelegentka opowie o konsekwencjach nadużyć popełnionych przez duchownych. Problem ten jest bardzo złożony – zwraca uwagę ks. dr Rzeszowski, bo im bliższa jest więź emocjonalna ze sprawcą, tym większe skutki ponosi ofiara. Gdy sprawcą nadużycia jest kapłan ma to przełożenie nie tylko na życie osobiste w wymiarze emocjonalnym, ale też w wymiarze duchowym.

O tym, jak towarzyszyć w kierownictwie duchowym osobom wykorzystanym seksualnie będzie mówiła psycholog Zofia Rubini. Opowie o specyfice i wyzwaniach oraz trudnościach, jakie może napotkać w takiej relacji kapłan. Ważna jest umiejętność rozmawiania i znajomość tego, co takie osoby mogą przeżywać.

Wychowawcy spotkają się też z Marią Keller – Hamela z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jej wystąpienie będzie dotyczyło specyfiki kontaktu z dziećmi, które doświadczyły wykorzystania seksualnego. Przybliży księżom sposób reagowania i przeżywania tych dzieci. Ukazując perspektywę ofiary podpowie jak w ramach profilaktyki nadużyć budować system wsparcia, który będzie mądry, skuteczny i bezpieczny.

Szkolenie wychowawców seminaryjnych potrwa do piątku 16 września. Jego organizatorem jest Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych wraz z Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.
awo / Gniezno

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“Prawdziwa komunikacja wymaga wierności”

„Dostarczanie informacji, które poruszają ludzkie sumienia, pomaganie im w „odnowieniu umysłów i serc” nie jest nigdy zadaniem neutralnym. Prawdziwa komunikacja wymaga zawsze odpowiedzialności moralnej i wierności” – pisze abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Przewodniczący Rady ds. środków społecznego przekazu KEP napisał specjalne Słowo na Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w Polsce 18 września 2015 r.

Polub nas na Facebooku!

Poniżej opublikujemy pełną treść Słowa abp. Wacława Depo

Mija już 50 lat od ustanowienia przez bł. papieża Pawła VI Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Zgodnie z zaleceniem Soboru Watykańskiego II dzień ten ma uświadomić wiernym ich obowiązki w tej dziedzinie, a jednocześnie być okazją do modlitwy całego Kościoła w intencji prawidłowego i odpowiedzialnego działania mediów. W minionym czasie papieskie orędzia każdego roku wskazywały, i nadal wskazują, aktualny obszar medialnego przekazu, w którym nie może zabraknąć chrześcijan. Kolejni następcy św. Piotra: św. Jan Paweł II, Benedykt XVI czy Franciszek zwracają uwagę na pogłębioną refleksję nad etycznym wymiarem przekazu społecznego, który będzie skłaniał do podejmowania konkretnych inicjatyw w celu eliminowania zagrożeń dla dobra ludzkości, w tym zabezpieczenia godności człowieka i rodziny. Myśli papieży kierowane do Kościoła powszechnego zawsze przyjmowane były przez Kościół w Polsce nie tylko z radością daru, ale także ze świadomością potrzeby ich zgłębiania. Tak jest również z darem i zadaniem Roku Świętego Miłosierdzia, z 1050. rocznicą Chrztu polskiego Narodu, jak też z mocnym przesłaniem orędzia Ojca Świętego Franciszka „Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie”. Dostarczanie informacji, które poruszają ludzkie sumienia, pomaganie im w „odnowieniu umysłów i serc” nie jest nigdy zadaniem neutralnym. Prawdziwa komunikacja wymaga zawsze odpowiedzialności moralnej i wierności. Nakazuje szukać tego, co stanowi najgłębszy fundament i sens ludzkiego życia osobowego i społecznego (por. „Fides et ratio”, nr 5), i to przekazywać. Dopiero w ten sposób środki społecznego przekazu wszelkiego wymiaru mogą konstruktywnie przyczyniać się do upowszechniania wszystkiego, co prawdziwe i dobre.

 

Zatrzymajmy się na chwilę nad nader aktualnym nauczaniem Benedykta XVI: „Miłosierdzie Chrystusa nie jest tanim darem łaski i nie oznacza banalizacji zła. Chrystus nosi w swoim ciele i w swojej duszy całe brzemię zła, całą niszczycielską moc, ale spala i przemienia zło w swoim cierpieniu, w ogniu swojej cierpiącej miłości. Oto jest Boża pomsta: On sam, Bóg, Ojciec Miłosierdzia, w osobie swego Syna cierpi za nas. Im mocniej zostajemy dotknięci przez miłosierdzie Chrystusa, tym silniejsza staje się więź solidarności łącząca nas z Jego cierpieniem” (Homilia z 20 kwietnia 2005 r.).

 

Niezwykle ważny jest apel papieża Franciszka „do tych, którzy mają odpowiedzialność instytucjonalną, polityczną oraz odpowiadają za kształtowanie opinii publicznej, aby zawsze czuwali nad sposobem wypowiadania się względem tych, którzy myślą czy działają inaczej, lub nawet tych, którzy mogą się mylić (…). To nie technologia określa, czy komunikacja jest autentyczna, czy też nie – podkreśla dalej Papież – ale serce człowieka i jego zdolność do dobrego wykorzystania środków, jakimi dysponuje” (Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2016 r.).

 

Wyrażam wdzięczność wszystkim Współpracownikom Prawdy za ich osobisty i wspólnotowy trud w kształtowaniu odpowiedzialności za „wzrastanie w prawdzie” i modlę się wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem, aby ten Rok Święty Miłosierdzia „sprawił, że staniemy się bardziej otwarci na dialog i wzajemne zrozumienie, które wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy, odrzucając wszelką przemoc i dyskryminację”.

 

Na solidarną odpowiedzialność i budowanie jedności poprzez prawdę z serca błogosławię –

Abp Wacław Depo
Metropolita Częstochowski


Ks.mf / Częstochowa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap