CBOS: Finanse i opieka zdrowotna problemami niepełnosprawnych

Trudności finansowe oraz niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji – to najczęstsze, według Polaków, problemy osób niepełnosprawnych - podaje w najnowszym raporcie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Polub nas na Facebooku!

Rodziny osób niepełnosprawnych, poza kwestiami finansowymi, największy problem mają z pogodzeniem pracy zarobkowej z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

Porównując wyniki tegoroczne z badaniami sprzed dziesięciu CBOS, odnotowuje pewien wzrost odsetka badanych deklarujących znajomość osób niepełnosprawnych. Zmiany te można wiązać m.in. z procesami starzenia się społeczeństwa oraz wydłużaniem się czasu życia.

 

Wśród najczęściej wymienianych problemów, jakie dotykają osoby niepełnosprawne, blisko połowa badanych wskazuje problemy finansowe (48%), a co trzeci (33%) – niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji. Więcej niż co czwarty ankietowany do najczęściej występujących problemów, z jakimi mierzą się osoby niepełnosprawne, zalicza brak pracy (23%) oraz bariery architektoniczne (22%), a co piąty – izolację społeczną, ograniczenie kontaktów (20%) oraz brak akceptacji i nietolerancję (20%).

 

Osoby niepełnosprawne biorące udział w badaniu częściej niż pozostałe do głównych problemów osób niepełnosprawnych zaliczały trudności finansowe oraz niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

 

Zdaniem badanych także dla rodzin osób niepełnosprawnych problemy finansowe są ich głównym wyzwaniem – wskazuje na to 52% badanych. W drugiej kolejności wymieniono trudności w pogodzeniu pracy zarobkowej z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (44%). Relatywnie często wśród trudności rodzin osób niepełnosprawnych wymieniane były: wypalenie, przemęczenie, brak sił (29%) oraz niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji (25%).

 

Badani, którzy sami są niepełnosprawni bądź też mają w swoim gospodarstwie domowym takie osoby, trochę częściej niż pozostałe do głównych problemów rodzin zaliczały trudności finansowe, niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz zbyt małą dostępność zorganizowanych form wsparcia.

 

CBOS zapytał też respondentów, którzy sami siebie zaliczyły do osób niepełnosprawnych, o to, kto przede wszystkim ich wspiera, pomaga im w codziennych sprawach. Warto zaznaczyć, iż 6% osób niepełnosprawnych zadeklarowało, że w ogóle nie potrzebuje pomocy. Niemal wszystkim (90%) pomaga najbliższa rodzina. Co ósmemu pomagają przyjaciele, znajomi (12%), co dwunastemu – pomoc społeczna (8%) , zbliżony odsetek może liczyć na wsparcie sąsiadów (7%).

 

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że wsparcie, jakie obecnie otrzymują od państwa osoby niepełnosprawne i ich rodziny, jest niewystarczające – opinie te dotyczą zarówno wsparcia rodzin dzieci niepełnosprawnych, jak dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

Badanie przeprowadzono w dniach 2–12 listopada 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


CBOS, tk / Warszawa
KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

„Rekolekcje adwentowe z kawą w tle” – znakomicie przyjęte

„Ten pomysł przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania” – tak o trwających w Cieszynie „Rekolekcjach adwentowych z kawą w tle” mówią ich pomysłodawcy. Liczni uczestnicy kolejnych spotkań w cieszyńskich kawiarniach, żywe zainteresowanie podczas dyskusji, dociekliwe pytania, atmosfera dialogu, każą sądzić, że inicjatywa była strzałem w dziesiątkę – zauważa jeden z pomysłodawców adwentowego przedsięwzięcia, ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski, cieszyński duszpasterz służby zdrowia.

Polub nas na Facebooku!

„Kawiarniane rekolekcje” odbywają się w przygranicznym mieście po raz pierwszy. Jak zaznaczył ks. Abdank-Kozubski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który 13 grudnia w kawiarni na Zamku w Cieszynie pokazał, jak możemy spojrzeć na wyznawane prawdy wiary w kontekście współczesnych teorii naukowych, przyznał, że frekwencja na spotkaniu bardzo go zaskoczyła.

 

„To nowy pomysł, ale już teraz wiemy, że to strzał w dziesiątkę. Narodził się jako alternatywa dla tradycyjnych form tego typu spotkań. Chcieliśmy dotrzeć do ludzi, którzy z różnych powodów kościół omijają. Jak policzyliśmy, przyszło na pierwsze spotkanie ponad 70 osób” – powiedział w rozmowie.

 

Teolog wyjaśnił, że głoszenie rekolekcji w takim nowym otoczeniu jest bardzo mobilizujące. „To nowe wyzwanie. Rekolekcje głosi się inaczej, bez patosu” – dodał. Zdaniem cieszyńskiego kapłana, pomysł ten to także odpowiedź na wezwanie Benedykta XVI, by umieć swoją wiarę uzasadniać.

 

Współinicjator rekolekcji w kawiarniach, ks. Tomasz Sroka, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, zwrócił uwagę, że pomysłowi przyświecała myśl papieża Franciszka, by wyjść do tych, których nie mamy szans spotkać w kościele.

 

„Dużo ludzi po pierwszych spotkaniach mówiło, że podoba im się styl, odbiegający do kaznodziejskiego. Cenili sobie atmosferę spotkania i dialogu. Chyba potrzebują zobaczyć nas, księży, w innym otoczeniu” – wytłumaczył duchowny, który w ramach rekolekcji poprowadził 14 grudnia w kawiarni-antykwariacie-księgarni „Kornel i Przyjaciele” spotkanie z ks. dr. Leszkiem Łysieniem.

 

Znany na Śląsku Cieszyńskim kapłan – filozof przedstawił licznie zebranym w kawiarni słuchaczom, czym jest myślenie według Ewangelii. „Ewangelia jest anarchiczna i to w radykalnym słowa tego znaczeniu. Ona nieustannie prowokuje. Jeżeli się wmyślimy w tekst Ewangelii, to musimy się zetknąć z tym momentem prowokacji, jaki tam jest obecny. Osoba Chrystusa, jaka się wyłania z kart Ewangelii, nieustannie budzi protesty. Jak gdyby pod nogi Chrystusa były rzucanie jakiejś przeszkody. Chrystus budzi zgorszenie u własnej rodziny, która widzi Go jako człowieka, który odszedł od zmysłów. Budzi protesty i sprzeciw wśród żydowskiego establishmentu. Nieustannie dzieje się coś, co powoduje odrzucanie Chrystusa” – powiedział ks. Łysień.

 

„Chrystus jest w świecie, ale nie jest ze świata. Jego przyjście z zewnątrz rozbija wszelkie schematy, jakie człowiek sobie konstruuje” – dodał. Zachęcał, by nie odzierać Chrystusa z tajemnicy i dopasowywać do stereotypowego myślenia. Przytaczał w tym kontekście różne koncepcje teologiczne i filozoficzne.

 

„Rekolekcje adwentowe z kawą w tle – dla tych, dla których nic nie jest oczywiste” adresowane są do wszystkich, choć skupiają się w pierwszym rzędzie wokół trzech duszpasterstw: nauczycieli, lekarzy i środowisk twórczych.

 

16 grudnia w kawiarni „Pod Arkadami” ks. Tomasz Sroka wraz z nauczycielkami, Jolantą Dawidowicz-Macurą i Aldoną Kałużą-Kanadys zapraszają do panelu pt. „…i zapomnij, że jesteś, kiedy mówisz, że kochasz”.

 

Rekolekcje zakończy 17 grudnia wspólna Msza św. o godz. 11.00 sprawowana w kościele pw. Świętej Trójcy w Cieszynie.


(KAI) rk / Cieszyn

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap