Święty papież Pius X. Ostatni wielki reformator

Człowiek, którego życiorys nie budzi żadnych kontrowersji, do którego nikt nie powinien się doczepić, bo miał głęboką wiarę, talent dyplomatyczny i tak skutecznie zreformował Kościół, że przetrwał burzę wywołaną dwoma światowymi wojnami. A jednak! Lefebryści wybrali go swoim patronem i masz babo placek – święty już jest podejrzany.

Judyta Syrek
Judyta
Syrek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Polacy powinni szczególnie faworyzować tego świętego papieża, bo to jemu właśnie zawdzięczamy wezwanie w litanii loretańskiej „Królowo Polski, módl się za nami”. W 1906 roku ustanowił święto Matki Boskiej Częstochowskiej (przypadające 26 sierpnia) i wyniósł do godności bazyliki kościół na Jasnej Górze. A cztery lata później dodał jeszcze jedno święto do polskiego kalendarza liturgicznego –  Matki Boskiej Królowej Polski (w tamtych latach było ustanowione dla dwóch diecezji: lwowskiej i przemyskiej).

Święty papież Pius X. Ostatni wielki reformator

Miłość Polaków do Piusa X może jeszcze podkręcić jeden, niestety nie potwierdzony przez historyków fakt, że przodkowie tego papieża pochodzili z ziemi opolskiej. W 1990 roku irlandzki ksiądz Malachi Brendan Martin w książce „The Keys of This Blood” jako pierwszy podał informację, że Piusa X był synem Jana Krawca, emigranta polskiego. Według ks. Martiniego, rodzina papieża w XIX wieku wyjechała do Włoch i zmieniła nazwisko na Sarto (co tłumaczy się z włoskiego właśnie jako krawiec). News podany przez irlandzkiego duchownego wywołał burzę, bo jeżeli jego sugestie okazałyby się prawdziwe, Jan Paweł II nie byłby pierwszym polskim papieżem. Ale dzisiaj możemy sobie chyba podarować drążenie tego tematu, bo poza przekazem ustnym, nie odkryto źródeł papierowych, potwierdzających polskie pochodzenie.

Znacznie istotniejsze są trzy sprawy w pontyfikacie św. Piusa X i jego drodze do świętości. Priorytetem na tamte czasy była odnowa Kościoła, liturgii i reforma kurii. Pomysłów na zmiany w Kościele było wiele, a mądrych w Watykanie nie brakowało. Jedni chcieli usztywnić formy liturgiczne, drudzy unowocześnić naukę Kościoła (czyli „standard” powtarzany regularnie w historii!). Papież nie poparł żadnej ze stron, ale wykonał bardzo prosty ruch – sięgnął do Ewangelii i postawił Chrystusa w centrum życia liturgicznego. Jego papieskie zawołanie brzmiało: “Odnowić wszystko w Chrystusie”. Prosta, oczywista droga świętego człowieka, z pomocą której unowocześnił brewiarz, muzykę kościelną, liturgię mszy świętej, stworzył najlepszą szkołę biblijną (czyli istniejący od 1909 roku Papieski Instytut Biblijny) zreformował kurię rzymską, rozpoczął zmiany w prawie kanonicznym, a także z ogromną energią walczył z błędami wiary, jakie pojawiały się w tamtym czasie.

Życiorys Piusa X jest bogaty w wydarzenia dyplomatyczne i polityczne, w których jego postawa była bardzo jednoznaczna i dzisiaj nie budzi żadnych kontrowersji. Ale przy okazji wspomnienia jego osoby, warto na jedno jeszcze zwrócić uwagę: ten papież dopuścił dzieci do pełnego uczestnictwa we mszy świętej. Wydał dekret o wczesnej Komunii Świętej, po którym otrzymał wiele listów od dzieci z podziękowaniem – właśnie przez to jest nazywany Papieżem Dzieci.

 

Święty papież Pius X. Ostatni wielki reformator

 

Wracając do wątków polskich, na koniec jedna ciekawostka: w 1911 roku udzielił błogosławieństwa nowożeńcom hrabiemu Ludwikowi Badeniemu i Alicji Elżbiecie Badeni, którzy w podróż poślubną udali się między innymi do Rzymu. A byli to rodzice ojca Joachima Badeniego, dominikanina, który w 2010 roku zmarł w opinii świętości. To ciekawe, że w swoim życiu ojciec Joachim nigdy nie wspominał o tym wydarzeniu, choć tak bliskie mu było zawołanie papieskie: “Wszystko odnowić w Chrystusie”.

 

Modlitwa Ojca Świętego Piusa X

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych,
któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła
ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów:
“Żniwo jest wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, ażeby zesłał robotników
na żniwo swoje”. Oto przystępujemy do Ciebie
z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie,
racz zesłać robotników na żniwo swoje,
ześlij godnych kapłanów do świętego Twojego Kościoła.
Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków
do swojej świętej służby wybrałeś,
głosu Twego chętnie słuchali
i z całego serca za nim postępowali.

Strzeż ich od niebezpieczeństwa świata,
udziel im ducha swej świętej bojaźni,
ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni,
słowem i przykładem nauczali postępować
drogą przykazań Twoich i doprowadzili
do błogosławionego połączenia z Tobą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

Judyta Syrek

Judyta Syrek

Autorka popularnych książek takich jak: „Kobieta, boska tajemnica”, „Sekrety mnichów” (wyróżniona nagrodą Fenix w 2007 r.), „Uwierzcie w koniec świata”, czy „Nie bój się żyć”. Współprowadziła program w TVP1 z o. Leonem Knabitem OSB “Sekrety mnichów. Ojca Leona przepis na udane życie”. Związana z TVP, sekretarz Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Judyta Syrek
Judyta
Syrek
zobacz artykuly tego autora >
ŚWIĘCI

3 rzeczy, których uczy nas św. Bernard

20 sierpnia to dzień wspomnienia w Kościele św. Bernarda z Clairvaux. Ojciec Kościoła i opat do dziś jest świadectwem wiary i nieskończonej Bożej miłości. Czego dziś możemy się od niego uczyć?

Paulina Malczyk
Paulina
Malczyk
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Miłość do Maryi

Wielkie nabożeństwo do Matki Bożej święty Bernard rozpoczął po śmierci swojej własnej matki. To właśnie jemu przypisuje się autorstwo pięknej modlitwy, która jest zapewne znana czcicielom Matki Bożej. I choć współcześni uczeni uważają, że Bernard nie mógł jej napisać, to nie ulega wątpliwości, że dał solidne podstawy do jej powstania, ponieważ poszczególne określenia i zwroty do Maryi można znaleźć w jego dziełach. 

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

 

To dzięki Bernardowi kult Maryjny rozpowszechnił się w Europie. Wiążą się z nim też niesamowite dwie legendy z udziałem św. Bernarda i Maryi. Pierwsza z nich mówi o objawieniu się Maryi Bernardowi podczas modlitwy “Zdrowaś Maryjo”, kiedy to pomiędzy wezwaniami sama pozdrowiła św. Bernarda, a ten miał ją uciszyć, mówiąc, że “kobieta w kościele powinna milczeć”. Druga legenda związana jest z tak zwaną “laktacją św. Bernarda” i najczęściej przedstawiana jest w malarstwie. Sceny ukazują moment, kiedy św. Bernard modlił się, aby Maryja pokazała, że jest Matką. Najświętsza Panna miała odstawić na bok małego Jezusa, a z jej piersi miało popłynąć mleko do ust Bernarda. Po ekstazie święty miał powiedzieć, że smakowało ono jak miód. Co ciekawe, o św. Bernardzie mówi się miodousty, ale z innego powodu, o którym poniżej.

 

Josefa de Óbidos – “Laktacja św. Bernarda”

 

Zdolność wypowiadania się

Święty Bernard był doradcą biskupów, papieży i książąt, a do wstąpienia do zakonu namówił swoich pięciu braci, wuja i kilkudziesięciu innych mężczyzn. Jego wiedza filozoficzna, arystokratyczne pochodzenie i umiejętności oratorskie miały wpływ na całe życie jego i zakonu cystersów. Kobiety odwracały uwagę swoich mężów i synów, by nie dali złapać się spojrzeniu i homiliom św. Bernarda i wstąpić do cystersów. W podaniach czytamy, że Bernard “zabrał do zakonu wszystko, co najszlachetniejsze”. Co więcej Bernard swoim autorytetem wspierał papieża Innocentego II przeciwko antypapieżowi Anakletowi II i przyczynił się do zażegnania schizmy w Kościele zachodnim. Napisał również regułę dla rycerskiego zakonu templariuszy i doprowadził do jego zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. Bernard już za życia, ze względu na swoje zdolności oratorskie, nazywany był “wyrocznią Europy”. 800 lat po śmierci św. Bernarda papież Pius XII wydał ku czci świętego piękną encyklikę, zaczynającą się od słów Doktor miodopłynny.

Poprawne i skuteczne używanie języka dziś wydaje się być zapomniane, a wciąż to podstawowe, nawet nierzadko jedyne narzędzie porozumienia, z którego możemy skorzystać. Święty Bernard nie miał szybkiego dostępu do wszelkiej informacji, ale my możemy dzisiaj łatwo znaleźć proste reguły skutecznej i pełnej szacunku komunikacji oraz ćwiczenia poprawiające retorykę i zdolności oracyjne.

 

Wytrwałość

Tylko za czasów działalności św. Benedykta powstało 300 nowych klasztorów cysterskich, w tym jeden w Polsce, w Jędrzejowie. Podczas swojego 63-letniego życia zwołał II wyprawę krzyżową, napisał regułę templariuszy (i doprowadził do jej zatwierdzenia), a także gorliwie stał na straży czystości wiary. Napisał wiele pism i homilii, a najbardziej znanymi pozostały komentarze do Pieśni nad PieśniamiO Najświętszej Maryi Pannie. Wytrwałość i konsekwencja w działaniu połączone z mistyczną modlitwą kontemplacyjną doprowadziły Bernarda do świętości. Wierność na Bożej drodze zostawia nam do naśladowania.

 

Św. Bernard urodził się w 1090 r. w arystokratycznej rodzinie francuskiej. W 1112 wstąpił do opactwa w Citeaux, w trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie, założył nowe opactwo w Jasnej Dolinie (Clairvaux), którym rządził przez 38 lat.

Św. Bernard całym swoim autorytetem wspierał papieża Innocentego II przeciwko antypapieżowi Anakletowi II, przez co przyczynił się do zażegnania schizmy w Kościele zachodnim. Był gorącym orędownikiem drugiej wyprawy krzyżowej, którą ogłosił jego uczeń, papież Eugeniusz III. Później czasie napisał regułę dla rycerskiego zakonu templariuszy i doprowadził do jego zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską.

Zmarł 20 sierpnia 1253 r. W 1274 r. został wyniesiony do chwały ołtarzy, a papież Pius VIII w 1830 r. nadał mu tytuł doktora Kościoła. Bernard jest patronem cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, a także pszczelarzy. Wzywa się go także jako opiekuna podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci.

 

Paulina Malczyk

Paulina Malczyk

Uwielbia jazdę pociągami, czarną mocną kawę, wygodne sukienki, sernik, kolor niebieski i pracę z kalendarzem w ręce. W wolnych chwilach czyta książki kucharskie, śpiewa, dyryguje i robi albumy ze zdjęciami. Z wykształcenia manager kultury, z doświadczenia superniania, wieloletnia autorka kulinarnego bloga Lendryggen.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Paulina Malczyk
Paulina
Malczyk
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap