Spotkania z Ojcem Świetym w Oknie Papieskim

Podczas Światowych Dni Młodzieży Ojciec Świety trzy raz spotka się z młodymi w oknie papieskim kontynuując zwyczaj swoich poprzedników - św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI

Polub nas na Facebooku!

Podczas Światowych Dni Młodzieży Ojciec Świety trzy raz spotka się z młodymi w oknie papieskim kontynuując zwyczaj swoich poprzedników – św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

 

– Spotkanie papieża z młodzieżą w oknie nawiązuje do tradycji, którą rozpoczął św. Jan Paweł II. Ich istotą była spontaniczność, dlatego też spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą nie ma ustalonego scenariusza. Liczymy, iż Głowa Kościoła podtrzyma tę tradycję i zaszczyci młodzież swoją obecnością w oknie na Franciszkańskiej – mówi ks. Łukasz Michalczewski – koordynator projektu “Okno Papieskie”.

 

Każde z wieczornych spotkań na Franciszkańskiej będzie dedykowane innej grupie. Na środowe zaproszono dzieci z domów dziecka, w czwartek będą obecne młode pary małżeńskie, natomiast w piątek szczególna uwaga zwrócona będzie na osoby chore i cierpiące. Oczekiwanie na Ojca Świętego wypełnią śpiewy i tańce lednickie.

 

– Codziennie o godz.15.00 będzie odprawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. Wieczór zakończymy Apelem Jasnogórskim w języku łacińskim, tak jak to było przed 25 laty, gdy papież Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą w Częstochowie – dodaje ks. Łukasz Michalczewski.

 

Z okna na ul. Franciszkańskiej podczas pielgrzymek do Polski Jan Paweł II prowadził długie nocne rozmowy z młodzieżą gromadzącą się naprzeciwko Pałacu, na skwerze klasztoru franciszkanów. Po raz pierwszy Jan Paweł II pokazał się w oknie kurii podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. „Kiedy tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem porządnym człowiekiem. Nigdy nie wyłaziłem na okna. A teraz co się ze mną stało” – żartował papież 6 czerwca 1979 roku.

 

Ostatnia rozmowa „przez okno” odbyła się w 2002 roku. „Niestety, jest to spotkanie pożegnalne – mówił wówczas papież. I, odpowiadając na śpiew “Witamy Cię, alleluja”, zaintonował: “Żegnamy cię, alleluja!”. Powtórzył ten refren kilkakrotnie, mimo iż zebrani krzyczeli „nie!”.
Przed “oknem papieskim” krakowianie zbierali i modlili się o zdrowie papieża, gdy w 2005 roku odchodził i później – po jego śmierci.


ks. Łukasz Michalczewski, Paulina Lenart

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Trwa spotkanie Franciszka z polskimi biskupami

- Twoja obecność pośród nas pogłębia naszą świadomość przynależenia do Kościoła, będziemy się wpatrywać w Twoją przyjazną twarz, będziemy się cieszyć Twoją obecnością - powiedział kard. Stanisław Dziwisz w katedrze na Wawelu, gdzie trwa spotkanie Franciszka z polskimi biskupami

Polub nas na Facebooku!

Spotkanie – w formie otwartego i szczerego dialogu – odbywa się za zamkniętymi drzwiami katedry. Uczestniczy w nim ok. 130 hierarchów.

 

Ojciec Święty zadecydował, że nie wygłosi przy tej okazji formalnego przemówienia. Jak wyjaśnił w Radiu Watykańskim rzecznik Stolicy Apostolskiej, wolą Franciszka jest, by było to spotkanie rodzinne, w formie dialogu. “Papież nie chce wygłaszać przemówienia ale raczej rozmawiać z biskupami, słuchając ich pytań, a chciałby, by były one zadawane z całkowitą wolnością i spokojem ze strony episkopatów” – powiedział ks. Federico Lombardi SJ.

Spotkanie to nie będzie bezpośrednio transmitowane. Chodziło o to, tłumaczył rzecznik, “żeby stworzyć atmosferę całkowicie rodzinną, rozluźnioną, ze swobodą wypowiedzi przede wszystkim bardziej dla samych biskupów, niż dla Papieża”. Ks. Lombardi dodał, że taka forma spotkania z biskupami bardzo papieżowi odpowiada i wielokrotnie w przeszłości była już stosowana, także podczas zagranicznych podróży.

 

Po zakończeniu spotkania, kardynałowie i arcybiskupi zostaną przedstawieni pojedynczo Ojcu Świętemu, który następnie przejdzie do środkowej części nawy, by tam zrobić pamiątkowe zdjęcie z całym episkopatem.

Konferencja Episkopatu Polski powstała formalnie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę – pierwsze posiedzenie odbyła w Warszawie w dniach 10-12 grudnia 1918 pod przewodnictwem ówczesnego wizytatora apostolskiego (a późniejszego papieża Piusa XI) prał. Achille Rattiego.

Dziś episkopat katolicki w Polsce liczy 154 członków, w tym 151 biskupów obrządku łacińskiego i 3 obrządku bizantyńsko-ukraińskiego. Jest wśród nich 4 kardynałów, z których wszyscy są jednocześnie arcybiskupami, 28 pozostałych arcybiskupów i 120 biskupów.

 

W łonie KEP działa 10 komisji i 12 rad oraz 17 zespołów, zajmujących się różnymi aspektami życia Kościelnego: sprawami wiary, nauczania i wychowania katolickiego, działalnością charytatywną, ekumenizmem i kontaktami międzyreligijnymi, środkami społecznego przekazu, miejscem świeckich w Kościele, Polakami za granicą, problemami rodziny, młodzieży, świata pracy itp.

Istnieją też m.in. zespoły ds. kontaktów z episkopatami Litwy, Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych oraz z Kościołem greckokatolickim na Ukrainie, a także ds. dialogu i kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Działają ponadto Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP oraz Kościelna Komisja Konkordatowa.

 

Od 12 marca 2014 konferencji przewodniczy metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, jego zastępcą jest metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski, a sekretarzem generalnym – bp Artur Miziński. Wszyscy oni tworzą Prezydium KEP.

Innym ciałem kierowniczym jest Rada Stała KEP, złożona z trzech członków Prezydium, kardynałów, będących rządcami diecezji oraz 6 biskupów diecezjalnych (ordynariuszy) i 2 pomocniczych, wybieranych przez zebranie plenarne Konferencji.

Istnieje też Rada Biskupów Diecezjalnych, zbierająca się przynajmniej raz w roku, najczęściej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (26 sierpnia).

Najstarszym hierarchą w Polsce – zarówno wiekiem, jak i stażem – jest emerytowany metropolita lubelski 94-letni abp Bolesław Pylak (ur. 20 sierpnia 1921), mianowany biskupem 14 marca 1966. Najmłodszym wiekowo biskupem jest 45-letni Mirosław Milewski (ur. 26 lutego 1971), a najkrótszy staż biskupi ma 48-letni Krzysztof Włodarczyk, mianowany 7 maja 2016.


am, kg, tk / Kraków

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap