Nasze projekty

Papieskie orędzia na ŚDM. 1985-2016

W jednym miejscu zebraliśmy dla Was wszystkie orędzia papieskie na Światowe Dni Młodzieży. Od ponad 30 lat rokrocznie przesłania do młodych są przygotowaniem do spotkań w różnych miejscach świata.

Reklama

1985-1986 Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1 P 3, 15)


1987 – Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16)


1988 – Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2, 5)

Reklama
Reklama

1989 – Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 6)


1990 – Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami (J 15, 5)


1991 – Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

Reklama
Reklama

1992 – Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16, 14)


1993 – Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10, 10)


1994-1995 – Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

Reklama

1996 – Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68)


1997 – Nauczycielu gdzie mieszkasz? Chodźcie a zobaczycie (J 1, 38-39)


1998 – Duch Święty, On was wszystkiego nauczy (J 14, 26)


1999 – Ojciec was miłuje (J 16, 27)


2000 – A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)


2001 – Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23)


2002 – Wy jesteście solą dla ziemi (…) Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14)


2003 – Oto Matka twoja (J 19, 27)


2004 – Chcemy zobaczyć Jezusa (J 12, 21)


2005 – Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2)


2006 – Twoje słowo jest lampą dla moich kroków (Ps 119, 105)


2007 – Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem (J 13, 34)


2008 – Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8)


2009 – Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym (1 Tm 4, 10)


2010 – Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne (Mk 10, 17)


2011 – Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się budujcie, umacniajcie się w wierze


2012 – Radujcie się zawsze w Panu (Flp 4, 4)


2013 – Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28, 19)


2014 – Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3)


2015 – Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8)


2016 – Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite