Tajemnice chwalebne różańca. Rozważania biblijne

Tajemnice chwalebne Różańca układają się w modlitwę, która pomaga nam odkrywać historie z Ewangelii.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Tajemnice chwalebne – rozważania biblijne – POBIERZ w formacie PDF

 


 

TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO


1. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”.

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

(Mt 28, 1-10)

 

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka”.

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

(Łk 24, 36–51)

 

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku.

(Dz 2, 1-6)

 

4. WNIEBOWZIĘCIE MARYI

Wtedy rzekła Maryja:
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię –
i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją. […]”.
(Łk 1, 46–50)

 

5. TAJEMNICA CHWALEBNA – UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Potem wielki znak ukazał się na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce,
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
A jest brzemienna.
I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.
I inny znak się ukazał na niebie:
Oto wielki Smok barwy ognia,
mający siedem głów i dziesięć rogów –
a na głowach jego siedem diademów.
A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:
i rzucił je na ziemię.
I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą,
ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.
I porodziła Syna – Mężczyznę,
który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną
I zostało uniesione jej Dziecię do Boga
i do Jego tronu.

(Ap 12, 1–5)

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Ona wie lepiej

Każda z nas potrzebuje drugiej kobiety, która mogłaby stać się dla niej inspiracją w dojrzewaniu do pełni kobiecości.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Która kobieta w głębi swego serca nie stawia sobie pytań: Kim jestem? Co jest moim pięknem? Czy potrafię kochać? Co czyni mnie szczęśliwą? Jaką kobietą pragnę się stawać? Zadajemy sobie te pytania, szukamy na nie odpowiedzi u naszych matek, przyjaciółek, znajomych…

– Ja także stawiałam sobie takie pytania – mówi s. Anna Pudełko. – Jednak w pewnym momencie mojego życia pomyślałam: Dlaczego z tymi najważniejszymi dla mnie pytaniami nie pójść do Maryi, Matki Jezusa? W kim bardziej niż w Niej odzwierciedla się zamysł Stwórcy co do kobiety? Patrząc na Maryję, widzimy, jak Bóg wymarzył sobie każdą kobietę: pełną łaski, miłości, wrażliwości, czułości, radości, siły, odwagi, świętości… Maryja posiadała te cechy w sobie naturalnie. My potrzebujemy je ciągle rozwijać i pielęgnować, gdyż nasza grzeszna natura sprawia, że często się tych cech wyrzekamy, rezygnujemy z nich, nie dowierzamy im.

Stąd właśnie pomysł na Różaniec tylko dla kobiet. Każda tajemnica życia Maryi to inna cecha kobiecości. Z tą świadomością łatwiej jest spojrzeć na Nią jak na jedną z nas, jak na kobietę bardzo nam bliską i doskonale rozumiejącą nasze życie. Maryja wie lepiej.

Taki tytuł nosi najnowszy audiobook wydany przez Edycję św. Pawła. Do dwóch płyt z rozważańacmi różańcowymi dla każdej kobiety dołączona jest książka.

 

maryja_compl

 

Książeczka zawiera krótkie rozważania, wydobywające to, co najistotniejsze w kolejnych tajemnicach, w życiu Maryi i w darze kobiecości. W audiobooku siostra Anna proponuje dłuższe rozważania, aby każda ze słuchających mogła mieć swój czas z Maryją, by porozmawiać z Nią jak z najlepszą przyjaciółką.

W każdej tajemnicy po spojrzeniu na Maryję przyglądamy się naszej kobiecości: czego możemy się uczyć od Maryi, co możemy w sobie rozwijać, jakie Boże dary pielęgnować, nad czym czuwać.

Czasami będzie to jedna tajemnica w ciągu dnia, innym razem kilka, albo cała cząstka różańca. Można je czytać, można ich słuchać podczas prostych codziennych czynności: gotowania, prasowania, sprzątania, spaceru, podróży… Można do nich powracać, pogłębiać je o własne refleksje, odkrycia, spostrzeżenia.

Dla kogo są te rozważania? Dla tych dziewczyn i kobiet, które pragną odkryć więcej Bożych darów w sobie, które chcą bardziej poznać Maryję, które chcą przyjąć ten wielki dar, jakim jest ich piękno i tym pięknem przemieniać dzisiejszy świat!

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap