Quiz biblijny

Sprawdź, ile już wiesz o Biblii, w specjalnym quizie. Tylko najlepsi odpowiedzą na wszystkie pytania!

Polub nas na Facebooku!

1. Na początku oczywistości. W poemacie o stworzeniu świata i człowieka rozpoczynającym Księgę Rodzaju czytamy: "A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął”. Stąd wziął się porządek dni tygodnia. Ten “siódmy dzień” to rzecz jasna:

Correct! Wrong!

Wbrew pozorom, nie chodzi o niedzielę. Dniem odpoczynku w tradycji żydowskiej jest szabat, czyli sobota, a niedziela jest pierwszym (w Ewangeliach również ósmym) dniem stworzenia świata i dniem tygodnia. Oczywiście, zmartwychwstanie Jezusa centralnym dniem świątecznym w tygodniu - i dniem odpoczynku - uczyniło właśnie niedzielę.

2. Jeśli odpowiedź okazała się zaskakująca, mamy coś prostszego. Pozostajemy w Księdze Rodzaju. Jaki to owoc skusił Ewę w raju?

Correct! Wrong!

Księga Rodzaju nie wymienia, jaki to owoc zerwała Ewa. Więcej o tym fragmencie Księgi Rodzaju - również o strategii kuszenia szatana - na str. 142 książki “Jutro Niedziela”.

3. Jeśli i to pytanie zaskoczyło, mamy naprawdę coś łatwego. Abraham otrzymał tablice z Dekalogiem na górze:

Correct! Wrong!

Gdyby chodziło o Mojżesza, poprawna odpowiedzią byłaby odpowiedź “Synaj”. Ale pytanie dotyczyło Abrahama, który nie miał z Dekalogiem nic wspólnego. Odpowiedź poprawna: “na żadnej z nich”.

4. Jeśli ktoś z was ma 3 poprawne odpowiedzi, niech zmierzy się z tym oto pytaniem: autorstwo ksiąg Pisma Świętego to często zagadkowa sprawa, przedmiot naukowych badań. Pytamy was zatem, czy coś wam wiadomo, by Jezus był autorem którejś z ksiąg Pisma Świętego (uwaga, nie chodzi o kwestię natchnienia biblijnego, lecz rzeczywiste autorstwo, napisanie):

Correct! Wrong!

Nie pytaliśmy o Jezusa Chrystusa, lecz o Jezusa. Jezus, syn Syracha, jest autorem Księgi Syracydesa. O zaskakującej księdze i jej autorze wiele informacji na str. 53 “Jutro Niedzieli”.

5. Po ambitnym starcie, kilka pytań na zebranie sił przed finałem. Teraz będzie mowa już o Jezusie Chrystusie. Pierwszym apostołem powołanym przez Pana Jezusa był:

Correct! Wrong!

6. Wróćmy do Starego Testamentu. Prorok, którego połknęła wielka ryba, to:

Correct! Wrong!

Jeśli ktoś zaznaczył “Gepetto”, bardzo chcielibyśmy go poznać :) . Poprawna odpowiedź to “Jonasz”.

7. A propos Starego i Nowego Testamentu. W niedzielnej Liturgii Słowa pierwsze czytanie pochodzi zawsze:

Correct! Wrong!

Z reguły pierwsze czytanie pochodzi ze Starego Testamentu, ale… nie zawsze. Wyjątek stanowi Okres Wielkanocny. Wtedy pierwsze czytanie zawsze pochodzi z Nowego Testamentu, a dokładnie z Dziejów Apostolskich. Prawidłowa odpowiedź zatem brzmi: “żadna odpowiedź nie jest prawdziwa”. Przy okazji - czytania podczas Liturgii Słowa nigdy nie pochodzą spoza Pisma Świętego.

8. Niedzielna Liturgia Słowa skomponowana jest tematycznie w zależności od aktualnego okresu liturgicznego. Niedawno w “Milionerach” było takie oto pytanie: Najwięcej dni w roku liturgicznym przypada na

Correct! Wrong!

Uczestnik “Milionerów” nie znał prawidłowej odpowiedzi, zaznaczył “Wielki post”. Mamy nadzieję, że wy nie popełniliście tego błędu. Chodzi oczywiście o okres zwykły, który zawiera ponad 60 proc. dni całego roku.

9. Pozostańmy przy “Milionerach”. Oto inne pytanie - za pół miliona - z tego teleturnieju: “Za 30 Judaszowych srebrników arcykapłani kupili kawałek ziemi nazywany Polem Garncarza, który przeznaczyli na:

Correct! Wrong!

10. Wystarczy pytań, które wymyślili za nas inni. Teraz znowu nasze: Jakub syn Izaaka walczył z aniołem, a Pan Bóg zmienił jego imię na:

Correct! Wrong!

11. Nadawanie nowych imion to biblijny zwyczaj Boga. Dotyczy to na przykład Apostoła Piotra. Jaka to była kolejność, pamiętacie?

Correct! Wrong!

12. Pozostańmy przy biblijnych bohaterach ze zmienianymi imionami. Nie tylko św. Piotr otrzymał nowe, oryginalne imię, również św. Paweł. Paweł przed nawróceniem nosił imię bohatera Starego Testamentu. Którego?

Correct! Wrong!

Chodzi rzecz jasna o Saula. Polscy tłumacze przełożyli to imię jako “Szaweł”.

13. Ojcem wszystkich wierzących nazywamy:

Correct! Wrong!

14. A teraz pytanie, by nikt z was nie miał kompletu punktów ;) . Mshel-Szalal -Chasz-Baz, czyli “Rychły-Łup-Bliska-Zdobycz” takie imię nadał swojemu synowi:

Correct! Wrong!

Ambitnych podejrzewamy o to, że się nie poddali, sprawdzili i zaznaczyli poprawną odpowiedź “Izajasz” . Im gratulujemy poprawnej odpowiedzi, a sobie udanego zmobilizowania przy najtrudniejszym pytaniu!

15. A kto pierwszy opuścił Arkę Noego?

Correct! Wrong!

Zajrzycie do Księgi Rodzaju 8,6 :)

16. Izraelici przekroczyli granice Ziemi Obiecanej (rzekę Jordan) pod wodzą:

Correct! Wrong!

Mojżesz tylko zobaczył Ziemię Obiecaną z góry, wszedł do niej po jego śmierci Jozue. Między innymi o tym na str. 77 “Jutro Niedzieli”.

17. Siloe NIE JEST:

Correct! Wrong!

Siloe (Siloah) odnosi się do wszystkich powyższych możliwości, z wyjątkiem rzeki. Genialne zastosowanie tej nazwy przez św. Jana znajdziecie na str. 184 “Jutro Niedzieli”.

18. Uboga wdowa wrzuciła do skarbony:

Correct! Wrong!

19. Jeśli zaś chodzi o talent: talent z Jezusowej “Przypowieści o talentach” to:

Correct! Wrong!

Talent to jednostka miary. Wynosi 36 kilogramów złota. Odniesienie talentu do ludzkich niezwykłych umiejętności to późniejsza historia. O sile talentu znajdziecie dużo informacji na str. 506.

20. A teraz dwa razy się zastanów: ile razy św. Piotr zaparł się Jezusa?

Correct! Wrong!

Wiedzieliśmy, że długo będziesz się zastanawiał. Oczywiście, że Piotr. Oczywiście że trzy razy.

21. Pan Jezus przemienił się wobec Piotra, Jakuba i Jana na górze:

Correct! Wrong!

22. Istnieją psalmy tzw. alfabetyczne. To forma akrostychu, nie rozpoznawalna niestety w polskim tłumaczeniu. W psalmie alfabetycznym:

Correct! Wrong!

Akrostych to taki utwór, którego pierwsze litery kolejnych wersetów tworzą jakieś słowo bądź inną zorganizowaną formę, np alfabet. Jednym z psalmów alfabetycznych jest najdłuższy psalm - 119, którego każda część rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu. Przy okazji - sprawdźcie, co to są pangramy. Jeśli sprawdziliście, mamy zadanie dla super ambitnych: istnieje jeden pangram w łacińskim tekście Wulgaty. Kto pierwszy go odnajdzie - otrzyma od autorów egzemplarz “Jutro Niedzieli”.

23. Kolor szat liturgicznych - czyli na przykład ornatu księdza - zależy od:

Correct! Wrong!

Choć bliska prawdzie jest odpowiedź “od okresu liturgicznego”, ta prawidłowa jest inna: kolor zależy od dnia, a nawet od konkretnej Mszy św. Na przykład: podczas Adwentu, w którym dominuje kolor fioletowy, 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, z białym kolorem w liturgii. Inny przykład: choć czasem obowiązuje danego dnia zielony kolor szat liturgicznych, uczestnicząc np. we Mszy św. pogrzebowej zobaczymy księdza w ornacie fioletowym.

24. Pozostańmy przy kolorach liturgii. Wybierz, które zestawienie przedstawia kolory szat liturgicznych

Correct! Wrong!

Ani niebieski, ani granat nie są kolorami stosowanymi w liturgii. Poprawna odpowiedź to “fioletowy, różowy, biały”. Koloru różowego używa się zaledwie dwa razy w roku: już niebawem, w trzecią niedzielę adwentu oraz w IV niedzielę wielkiego postu.

25. Wróćmy do Biblii, do Nowego Testamentu. Św. Tomasz, ten który był nieobecny gdy Jezus ukazał się Apostołom po swoim zmartwychwstaniu, miał przydomek Didymos. Co on oznacza?

Correct! Wrong!

Poprawna odpowiedź: bliźniak. Co ciekawe, to oznacza zarówno “Didymos”, jak i “Tomasz”, jedna forma jest aramejska, druga hebrajska.

26. Na zakończenie wracamy do niedzielnej Liturgii. Między pierwszym a drugim czytaniem śpiewamy psalm responsoryjny. Pochodzi on:

Correct! Wrong!

Zasadniczo psalmy pochodzą ze zbioru 150 psalmów zebranych w Księdze Psalmów. Jednak czasem zdarzają się utwory zaczerpnięte z innych ksiąg np. z Księgi Izajasza. Właściwa odpowiedź brzmi zatem: “z różnych ksiąg Pisma świętego”.

quizbiblijny
Oj słabo... popraw się:) Swoją wiedzę możesz poszerzyć czytając "Jutro Niedzielę"
Nie jest źle, ale... mogło być lepiej:) Swoją wiedzę możesz poszerzyć czytając "Jutro Niedzielę"
Dobry wynik! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Biblii, sięgnij po "Jutro Niedzielę":)
26 Brawo! Zdobyłeś maksymalną liczbę punktów!
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Sprawdź co wiesz o powołaniu! [QUIZ]

Trwa Tydzień Modlitw o Powołania - kapłańskie, zakonne, misyjne. Sprawdź czy wiesz, które zgromadzenie posiada charyzmat posługi powołaniowej, kto jest patronem misji oraz które zgromadzenie zakonu żeńskiego posiada czerwony welon. Gotowy?

Polub nas na Facebooku!

1. Światowy Dzień Modlitw o Powołania obchodzony jest:

Correct! Wrong!

Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego.

2. Zgromadzenie, którego charyzmatem jest posługa powołaniowa, głównie wśród ludzi młodych:

Correct! Wrong!

Apostolinki, Instytut Królowej Apostołów dla powołań, Siostry Królowej Apostołów – żeńskie zgromadzenie zakonne założone przez ks. Jakuba Alberione 8 września 1959 roku. Siostry wydają gazety, czasopisma, płyty o tematyce powołaniowej, prowadzą również centra powołaniowe.

3. Każdy ochrzczony jest powołany do kapłaństwa:

Correct! Wrong!

4. Który z wymienionych zakonów nie powstał jako żebraczy, czyli mający się utrzymywać z datków wiernych:

Correct! Wrong!

5. Franciszkanin, urodzony w Lizbonie, na chrzcie otrzymał imię Ferdynand, dziś znamy go jako:

Correct! Wrong!

6. W ikonografii atrybutem założyciela tego zakonu, bywa pies w czarne i białe łaty, trzymający pochodnię w pysku i różaniec. O którym zgromadzeniu mowa?

Correct! Wrong!

Prawidłowa odpowiedź: dominikanie. Nazwa pochodząca od imienia założyciela św. Dominika, przywołuje również dwa łacińskie słowa Domini canes -dosłownie „psy Pana”.

7. Jezuici oprócz ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składają jeszcze ślub:

Correct! Wrong!

8. Białych habitów zakonnych nie noszą:

Correct! Wrong!

9. Biały habit, czerwony welon i czerwony płaszcz noszą siostry:

Correct! Wrong!

Zgromadzenie powstało jako odpowiedź na żądanie Pana Jezusa skierowane do św. siostry Faustyny Kowalskiej, odnośnie utworzenia klauzurowego zgromadzenia zakonnego, którego celem będzie wypraszanie Bożego Miłosierdzia dla całego świata, zwłaszcza kapłanów i osób zakonnych.

10. Towarzystwo św. Franciszka Salezego (Salezjanie) zostało założone przez:

Correct! Wrong!

11. Karmelitanka, która jest patronką misji to:

Correct! Wrong!

Św. Teresa z Lisieux, choć nigdy nie była na misjach została ogłoszona ich patronką.

12. Założycielem Zgromadzenia Księży Misjonarzy był:

Correct! Wrong!

13. Wśród polskich zakonników największa liczba misjonarzy to:

Correct! Wrong!

Quiz o Powołaniach
oj słabo..popraw się:)
Jest dobrze! Ale...mogło być lepiej
Świetny wynik! Brawo Ty!

Share your Results:

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap