MODLITWA

Wielkie antyfony. Modlitwa z ukrytą wiadomością

Od 17 grudnia na każdej Mszy św. pojawiają się w aklamacji przed Ewangelią niezwykłe antyfony. Dowiedz się skąd się wzięły i jaka tajemna wiadomość jest w nich ukryta.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

17 grudnia zaczyna się w liturgii Kościoła okres bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia. Liturgia Godzin przed wieczornym kantykiem “Magnificat” oraz liturgia Mszy św. w aklamacjach przed Ewangelią umieszcza tzw. Wielkie Antyfony. Zwane są one również “Antyfonami O”, ponieważ po łacinie zaczynały się od tej litery-okrzyku. Są wezwaniami do mającego narodzić się Jezusa Chrystusa i stanową prawdziwe perełki teologiczne, świetnie nadające się do codziennego rozważania. Według tradycji ich autorem jest św. Grzegorz Wielki.

Jest w nich również zakodowana tajemna wiadomość. Popatrzmy na Imiona, którymi w tych antyfonach określany jest Zbawiciel: Sapiéntia (Mądrość), Adonái (Władca i Wódz), Radix Iesse (Korzeń Jessego), Clavis David (Klucz Dawida), Oriens (Wschód), Rex (Król), Emmánuel. Jeśli z nich spisać tylko pierwsze litery, w kolejności od ostatniego, otrzymamy łacińskie zdanie:

ERO CRAS!

czyli…

Jutro przybędę!

 


17 grudnia: O Sapiéntia!

Mądrości Najwyższego,

która urządzasz wszystko mocno i łagodnie,

przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

 


18 grudnia: O Adonái et Dux!

Wodzu domu Izraela,

który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,

przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

 


19 grudnia: Radix Iesse!

Korzeniu Jessego,

który stoisz jako sztandar narodów,

przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać.

 


20 grudnia: O Clavis David!

Kluczu Dawida,

który otwierasz bramy wiecznego królestwa,

przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.

 


 

21 grudnia: O Oriens!

Wschodzie,

blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości,

przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

 


 

22 grudnia: O Rex!

Królu narodów,

kamieniu węgielny Kościoła,

przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.

 


23 grudnia: O Emmánuel!

Emmanuelu,

nasz Królu i prawodawco,

przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże.

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana

"Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa". Przypominamy słowa Aktu z Roku Jubileuszowego, który także dziś może stać się modlitwą.

Polub nas na Facebooku!

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

 

Tekst Aktu za serwisem Episkopat News

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap