Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 5.]

W piątym dniu nowenny podejmujemy modlitwę za tych, którzy prześladują Kościół, aby odnaleźli prawdę o Bogu, a także dobro, które zwycięża nienawiść. Niech w życiu chrześcijan zobaczą, że tylko w Bogu jest źródło prawdziwego szczęścia.

Reklama

DZIEŃ 5
7 września 2021 r.


Stefan kard. Wyszyński – obrońca godności i praw człowieka

Z Ewangelii według św. Jana J 8, 3-11

Uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. a ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

Wprowadzenie

W czasie posługi prymasowskiej przyszło kardynałowi Wyszyńskiemu niejednokrotnie stawać w obronie godności człowieka. Człowieczeństwo uważał bowiem za najwyższą wartość wszelkiego ładu. Jeszcze jako młody kapłan zaangażował się we Włocławku w prace Chrześcijańskich Związków Zawodowych. Mówił wtedy: „Trzeba pamiętać, że pracuje człowiek, czy na dnie kopalni, czy w stoczni, czy w hucie, czy gdziekolwiek. Pracuje człowiek, Boży człowiek, o wysokiej godności. Pierwsza wartość podstawowa w narodzie i w państwie”.

Reklama
Reklama

Każde swoje kazanie Ksiądz Prymas rozpoczynał od słów: „Umiłowane Dzieci Boże! Dzieci Moje!”. W ten sposób okazywał, że chce być blisko ludzi i blisko ich spraw. Żywo interesował się sprawami robotników i rolników, czego wyrazem było poparcie strajków w latach 1970, 1976 i 1980 roku. Zależało mu, aby Kościół stał się ostoją wolności i praw człowieka. W 1981 roku do przedstawicieli „Solidarności” powiedział: „O cóż idzie? Idzie o człowieka! O lepszego człowieka (…) o takiego człowieka, który były świadom odpowiedzialności za własne życie, za życie swojej rodziny i całego narodu.”

Podkreślał wiele razy, że trzeba w życiu szukać śladów Bożej miłości, bo jest ona największym skarbem. W Liście pasterskim na Wielki Post 1967 roku ogłosił program odnowy życia codziennego nazwany Społeczną Krucjatą Miłości.

Przeczytaj również

Z nauczania Stefana kard. Wyszyńskiego

„Zaczynamy pracę, która potrwa długie lata. Prowadzić ją będziemy w Społecznej Krucjacie Miłości. Wszak Chrystus Pan (…) ogłosił swoje największe i pierwsze przykazanie: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.”

Reklama
Reklama

1) Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2) Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć cos dobrego.

3) Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

Reklama

4) Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5) Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6) Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.

7) Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8) Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.

9) Włącz się w społeczna pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10) Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Intencja i modlitwa

W piątym dniu nowenny podejmujemy modlitwę za tych, którzy prześladują Kościół, aby odnaleźli prawdę o Bogu, a także dobro, które zwycięża nienawiść. Niech w życiu chrześcijan zobaczą, że tylko w Bogu jest źródło prawdziwego szczęścia.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Wejrzyj, prosimy Cię, na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

Sługo Boży Stefanie Wyszyński, obrońco godności i praw człowieka – przyczyń się za nami.


opracował ks. dr Maciej Radzikowski

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę