Nowenna na czas choroby [DZIEŃ 7.]

Panie, dziękuję Ci dziś za wszystkich, którzy mi w różny sposób pomagają w chorobie.

Polub nas na Facebooku!

Na 9 dni przed świętem Matki Bożej z Lourdes (2-10 lutego) zachęcamy do włączenia się w nowennę na czas choroby prowadzoną przez Księży Marianów.

 

WPROWADZENIE

Choroba jest zjawiskiem, które prędzej czy później dotyka niemal każdego z nas. Czasem jest to niegroźna infekcja, a czasem coś bardzo poważnego, co komplikuje nam życie i niszczy nasze plany. Cała ziemska działalność Jezusa pokazuje, jak bardzo był On wrażliwy na wszelkie prośby o uzdrowienie. Nie odmawiał ślepcom, trędowatym, Jairowi błagającemu o uzdrowienie córki, setnikowi proszącemu o zdrowie dla sługi… Równocześnie jednak ten sam Jezus nie obiecał nam życia wolnego od chorób, ale coś znacznie ważniejszego – swoją obecność z nami zawsze, w każdym czasie – także w czasie niepowodzeń, trudności zdrowotnych oraz przy naszej śmierci. Chorując, prośmy Pana o zdrowie, ale jeszcze bardziej – o odkrycie Jego obecności przy nas. Przeżywając chorobę w ten sposób, dajemy sobie szansę, by odkryć jej duchowy wymiar i włączyć cały nasz ból fizyczny, psychiczny i duchowy w Chrystusowe dzieło zbawienia świata. Jeśli nawet sami nie chorujemy, módlmy się za naszych bliskich, o których chorobie wiemy, a zwłaszcza za tych, którzy chorują w samotności, którzy nikogo nie poprosili o pomoc, a może to zrobili, ale tej pomocy nie otrzymali.

 

 
DZIEŃ SIÓDMY
8 lutego

Panie, błogosław tym, którzy w różny sposób mnie wspierają

Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi (Mt 8,5).

Aby otworzyć się na pomoc od drugich w czasie choroby, trzeba oczywiście dostrzec, że tej pomocy potrzebujemy, trzeba o nią prosić, ale też modlić się za tych, którzy nam pomagają. To ci, którzy nas leczą, którzy świadczą nam przysługi w życiu codziennym, ale także ci, którzy się za nas modlą. Wielu z nich znamy – to członkowie naszych rodzin, przyjaciele, sąsiedzi… Ale wielu naszych „pomocników” pozostanie dla nas bezimiennych – panie z recepcji, farmaceuci, nawet przypadkowi przechodnie na ulicy, wskazujący nam drogę do szpitala… nie znamy też wszystkich osób, które się za nas modlą, bo przecież nasi krewni i przyjaciele często proszą o modlitwę osoby nam nieznane, włączają nas w różnego rodzaju nowenny, Msze święte…

Nasza prośba o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy są nam życzliwi, jeszcze bardziej otworzy ich serca. W ten sposób, nawet będąc powaleni przez chorobę, możemy mieć udział w szerzeniu dobra na świecie, w budowanie królestwa prawdy, sprawiedliwości i miłości.

Panie, dziękuję Ci dziś za wszystkich, którzy mi w różny sposób pomagają w chorobie (możesz wymienić imiona osób, którym jesteś szczególnie wdzięczny). Proszę Cię dziś za każdego z nich, o to, byś Ty sam nagrodził im ich trud. Pobłogosław ich każdego dnia, napełnij pokojem i radością. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami.
Matko Boża z Lourdes,
Matko pod krzyżem stojąca,
Matko miłosierna,
Niebieska Lekarko dusz naszych,
Uzdrowienie chorych,
Orędowniczko nasza u Syna,
Pani łagodna i bardzo łaskawa,
Nadziejo chorych i strapionych,
Męstwo cierpiących i prześladowanych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych,
Ostojo cichych i pokornych,
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem,
Zwiastunko Bożego pokoju,
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie,
Wzorze cierpliwości,
Ratunku ginących grzeszników, 
Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli – przyczyń się za nami.
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę 
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali,
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą,
Abyśmy w rozpacz nie popadli,
Abyśmy chorym z miłością służyli,
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili,
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K:  Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Wyślij intencję

Intencje do Mszy świętych odprawianych podczas Nowenny za chorych przed świętem Matki Bożej z Lourdes (2-10 lutego) można wysyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Księży Marianów TUTAJ

 

ZOBACZ TAKŻE: Modlitwa o uzdrowienie do św. Szarbela

 

Tekst nowenny pochodzi ze strony internetowej Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich spm.org.pl

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Nowenna na czas choroby [DZIEŃ 6.]

Proszę Cię Panie, naucz mnie prawdziwej, głębokiej modlitwy. Naucz mnie szczerej rozmowy z Tobą o wszystkich moich sprawach – radościach, smutkach, troskach… niech choroba stanie się dla mnie „szkołą modlitwy”.

Polub nas na Facebooku!

Na 9 dni przed świętem Matki Bożej z Lourdes (2-10 lutego) zachęcamy do włączenia się w nowennę na czas choroby prowadzoną przez Księży Marianów.

 

WPROWADZENIE

Choroba jest zjawiskiem, które prędzej czy później dotyka niemal każdego z nas. Czasem jest to niegroźna infekcja, a czasem coś bardzo poważnego, co komplikuje nam życie i niszczy nasze plany. Cała ziemska działalność Jezusa pokazuje, jak bardzo był On wrażliwy na wszelkie prośby o uzdrowienie. Nie odmawiał ślepcom, trędowatym, Jairowi błagającemu o uzdrowienie córki, setnikowi proszącemu o zdrowie dla sługi… Równocześnie jednak ten sam Jezus nie obiecał nam życia wolnego od chorób, ale coś znacznie ważniejszego – swoją obecność z nami zawsze, w każdym czasie – także w czasie niepowodzeń, trudności zdrowotnych oraz przy naszej śmierci. Chorując, prośmy Pana o zdrowie, ale jeszcze bardziej – o odkrycie Jego obecności przy nas. Przeżywając chorobę w ten sposób, dajemy sobie szansę, by odkryć jej duchowy wymiar i włączyć cały nasz ból fizyczny, psychiczny i duchowy w Chrystusowe dzieło zbawienia świata. Jeśli nawet sami nie chorujemy, módlmy się za naszych bliskich, o których chorobie wiemy, a zwłaszcza za tych, którzy chorują w samotności, którzy nikogo nie poprosili o pomoc, a może to zrobili, ale tej pomocy nie otrzymali.

 

 
DZIEŃ SZÓSTY
7 lutego

Panie, proszę o dar modlitwy

Nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17).

Modlitwa sprawia trudność. Nawet w zdrowiu, gdy wszystko się układa, a tym bardziej w chorobie, gdy jesteśmy słabi i bezradni, zależni od innych, zdani na ich pomoc…

Mimo tych trudności czas choroby może się stać szansą dla naszego życia modlitewnego. Gdy „nie idzie” nam wypowiadanie słów modlitwy, możemy starać się zwrócić myśl ku Bogu. Wystarczy zacząć od czegoś bardzo prostego – od pamięci o Bogu w chwilach niepewności, bólu, lęku albo przeciwnie – radości i ulgi. Jeżeli będziemy wierni takim prostym natchnieniom, z czasem zauważymy, że coraz łatwiej nam trwać przy Panu myślami i że coraz większa jest w nas tęsknota, by otwierać przed Nim swoje serce. A wtedy już tylko krok dzieli nas od prawdziwej modlitwy wewnętrznej – od trwania naszym sercem przy Jego sercu…

Taka modlitwa, zwłaszcza gdy towarzyszy jej lektura chociażby krótkiego wersetu z Pisma świętego, szybko poprowadzi nas ku pełni obcowania z naszym Panem.

Panie, Ty wiesz, że niełatwo jest mi się modlić i że często modlitwę zaniedbuję. Przepraszam Cię za to, że wybieram inne rzeczy niż rozmowę z Tobą. Proszę Cię, naucz mnie prawdziwej, głębokiej modlitwy. Naucz mnie szczerej rozmowy z Tobą o wszystkich moich sprawach – radościach, smutkach, troskach… niech choroba stanie się dla mnie „szkołą modlitwy”.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami.
Matko Boża z Lourdes,
Matko pod krzyżem stojąca,
Matko miłosierna,
Niebieska Lekarko dusz naszych,
Uzdrowienie chorych,
Orędowniczko nasza u Syna,
Pani łagodna i bardzo łaskawa,
Nadziejo chorych i strapionych,
Męstwo cierpiących i prześladowanych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych,
Ostojo cichych i pokornych,
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem,
Zwiastunko Bożego pokoju,
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie,
Wzorze cierpliwości,
Ratunku ginących grzeszników, 
Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli – przyczyń się za nami.
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę 
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali,
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą,
Abyśmy w rozpacz nie popadli,
Abyśmy chorym z miłością służyli,
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili,
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K:  Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Wyślij intencję

Intencje do Mszy świętych odprawianych podczas Nowenny za chorych przed świętem Matki Bożej z Lourdes (2-10 lutego) można wysyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Księży Marianów TUTAJ

 

ZOBACZ TAKŻE: Modlitwa Ojca Pio o uzdrowienie

 

Tekst nowenny pochodzi ze strony internetowej Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich spm.org.pl

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap