Nasze projekty
Fot. jcomp/Freepik

Modlitwa wieczorna

"Znów jeden dzień przeminął, zapada ciemna noc". Modlitwa wieczorna to idealny czas na krótki rachunek sumienia.

Reklama

Podczas modlitwy wieczornej podziękuj Bogu za to, czym obdarzył cię w ciągu dnia!

Znów jeden dzień przeminął, zapada ciemna noc. Bądź naszym światłem, Panie Jezu, gdyż w Tobie pokładając ufność spokojnie zasypiać będziemy.

Nie pamiętaj naszych grzechów i czynów niegodnych, których się dopuściliśmy. Najświętszą krwią Twoją, o Panie, zmyj nasze winy. Naszemu domowi i nam wszystkim błogosław.

Chwała niech będzie Panu na niebieskim tronie i jego Synowi Jedynemu oraz Duchowi Świętemu, który nas uświęca teraz i po wszystkie wieki.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana bowiem jest łaskawości obfite u Niego odkupienie. Panie, bądź mi ucieczką
W Twe ręce składam mój los
. W Twojej dobroci, moje zaufanie. Pokazuj mi drogę we wszystkich moich sprawach. Bądź mi w życiu ostoją, radością u jego kresu. A w śmierci przejściem do pełni szczęścia

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

CZYTAJ: Twoja modlitwa mówi o Tobie wszystko

misyjne.pl

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę