MODLITWA

Litania do Najświętszej Duszy Jezusowej

"Wszechmogący, wieczny Boże, któryś dał nam w Duszy Jezusa Chrystusa, Syna Twego, promienne Słońce i niezrównane Piękno Bożego życia, spraw, niech w niej zawsze odnajdujemy przykład i źródło naszej wierności Twojej woli". Tę piękną Litanię ułożyła Sługa Boża Matka Zofia Tajber.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Boże Ojcze, Stwórco całego świata, zmiłuj się nad nami.
Boże Synu, Słowo Odwieczne, które stało się Ciałem, zmiłuj się nad nami.
Boże, Duchu Święty, Miłości Odwieczna Ojca i Syna, zmiłuj się nad nami.

Duszo Jezusa, Twoją synowską miłość ku Ojcu Niebieskiemu, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją ofiarną miłość zbawczą, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją bratnią miłość ku bliźnim, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją dobroć, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją litość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wielkoduszność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje miłosierdzie, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją cichość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją życzliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje posłuszeństwo, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją łagodność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją pokorę, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją cierpliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją czystość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją szczerość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją prostotę, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją niewinność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją piękność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją światłość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją gorliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje wyrzeczenie się, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wyrozumiałość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twój pokój, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją radość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją mądrość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją prawdomówność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją roztropność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje męstwo, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją sprawiedliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twój ból na widok naszych grzechów, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twego ducha pokuty za winy nasze, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twego ducha przebaczenia, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wytrwałość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją żarliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją uczynność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją hojność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją troskliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją łaskawość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją pracowitość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje zaufanie, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wdzięczność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wrażliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją pobożność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją świętość, w dusze nasze tchnij.

Synu Odwieczny, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje Wcielenie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje narodzenie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje w Ogrójcu konanie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoją Mękę ubiczowania i cierniem ukoronowania, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twe krzyża dźwiganie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twojej Krwi wylanie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoją śmierć krzyżową, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoją obecność w Kościele i jego sakramentach, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje przyjście w chwale na Sąd Ostateczny, wysłuchaj nas, błagamy Cię.

Baranku Boży, pełen goryczy z powodu grzechów naszych, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, całopalna Ofiaro za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, Panie.
Baranku Boży, promienny chwałą zmartwychwstania, zbaw nas, Panie.

P: Duszo Jezusa, Odbicie piękności Boga, usłysz nas.
W: Duszo Chrystusa, Królestwo wszystkich cnót, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś dał nam w Duszy Jezusa Chrystusa, Syna Twego, promienne Słońce i niezrównane Piękno Bożego życia, spraw, niech w niej zawsze odnajdujemy przykład i źródło naszej wierności Twojej woli. Wspomóż nas, prosimy, abyśmy naśladując bogactwo cnót Duszy Chrystusa, nieustannie podążali drogą świętości i budowali Twoje Królestwo we wszystkich duszach ludzkich. Przez Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Po tym nas poznają

Nasza troska ma obejmować także naszych wrogów. To jest cecha chrześcijan, po której świat ma nas poznać, jak zapowiedział sam Chrystus.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie,
a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą,
płaczcie z tymi, którzy płaczą […].
— Rz 12, 14-16 —


RELACJE

POMYŚL: Starożytni chrześcijanie mówili, że jeden chrześcijanin to żaden chrześcijanin. A Paweł w liście do Rzymian przypomina i zaprasza nas, byśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Nasza troska ma obejmować także naszych wrogów. To jest cecha chrześcijan, po której świat ma nas poznać, jak zapowiedział sam Chrystus. Mamy błogosławić, dobrze mówić i życzyć. Dobrze mówić, czyli dziękować, a nie rozpamiętywać zło. Błogosławić, a więc trwać w dziękczynieniu nawet za to, co wydaje się niezrozumiałe. Być we wspólnocie to mieć nie tylko te same odczucia, ale i uczucia. Próbować przeżywać świat tak, by dostrzec potrzeby ludzi. Musielibyśmy jednak zdobyć się na odwagę i oderwać wzrok od smartfonów, spojrzeć człowiekowi w oczy i zobaczyć przez nie jego serce.
–Marek Krzyżkowski CSsR–

MÓDL SIĘ: Duchu Święty, przyjdź do nas z darem jedności i spraw, abyśmy pomnażali go, nieustannie udzielając go innym i cieszyli się owocami cudzych darów jak własnymi.

DZIAŁAJ: W jaki sposób dbam o wspólnotę – Kościoła, rodziny, znajomych w pracy, na uczelni czy w szkole?


 

Fragment pochodzi z modlitewnika “Weź i się módl” – duchowego przewodnika, z którym każdego dnia łatwiej jest modlić się i koncentrować na Słowie Bożym.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap