Nasze projekty

Matka Boża z Montserrat. Pomaga wyprosić pomyślność dla małżeństw i par

„Czarnulka” Figurka przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem siedzącym na jej kolanach. W prawej ręce Maryja trzyma kulę, która symbolizuje wszechświat – poprzez otwór w szklanej osłonie, pielgrzymi mogą dotknąć kuli i w ten sposób poprosić o wstawiennictwo. Dzieciątko w lewej dłoni trzyma szyszkę – symbol płodności i życia wiecznego, a Jego prawa ręka wykonuje gest […]

Chwalcie łąki umajone

Ta pieśń nieodłącznie towarzyszy nabożeństwom majowym. Posłuchajcie tradycyjnego wykonania pieśni „Chwalcie łąki umajone”, którą śpiewa Anna Madej, wokalistka zespołu „Play&Pray”. Posłuchaj także:>>> Była cicha i piękna jak wiosna>>> Litania loretańska z nowymi wezwaniami

Litania loretańska z nowymi wezwaniami

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami.Święta Boża Rodzicielko,Święta Panno nad pannami,Matko Chrystusowa,Matko Kościoła,Matko miłosierdzia,Matko łaski Bożej,Matko nadziei,Matko nieskalana,Matko najczystsza,Matko dziewicza,Matko nienaruszona,Matko najmilsza,Matko przedziwna,Matko dobrej rady,Matko Stworzyciela,Matko Zbawiciela, […]

Była cicha i piękna jak wiosna

W maju nie może zabraknąć dźwięków niezwykłych pieśni, których główną bohaterką jest Maryja. Zapraszamy do wysłuchania przepięknej wersji pieśni „Była cicha i piękna jak wiosna” w wykonaniu Anny Madej – wokalistki zespołu “Play&Pray”, dyrygentki, liderki uwielbienia, autorki piosenek, w akompaniamencie Tomasza Białowolskiego. Pełne zieleni, łąk, kwiatów, gór i bezkresnego nieba, ubrane w niezwykle melodyjne frazy, przypominają […]

Dlaczego określamy Maryję „Królową”? Wyjaśnia o. Adam Szustak

Fragment pochodzi z książki ojca Adama Szustaka „Miriam” Osiem wezwań z Litanii loretańskiej dotyczy królowania Maryi w różnego rodzaju funkcjach czy stanach – Królowa Aniołów, Królowa Patriarchów, Królowa Proroków, Królowa Apostołów, Królowa Męczenników, Królowa Wyznawców, Królowa Dziewic, Królowa Wszystkich Świętych. Nie będę omawiał każdego z tych wezwań po kolei, ponieważ stanowią one pewną całość, którą łączy […]

Maryja. Królowa Polski, Królowa nas wszystkich

Fragment pochodzi z najnowszej książki ojca Adama Szustaka „Miriam” Historia wezwania „Królowo Polski” ma swój początek na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy to pewnemu włoskiemu jezuicie objawiła się Maryja. Gdy ten chciał ją wsławić jakimś dostojnym imieniem, usłyszał: „A dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski?”, a kiedy ten zapytał, o powód takiej sugestii, Maryja […]

Przejmujący wizerunek Matki Bożej Katyńskiej

Zbrodnia katyńska to bestialskie ludobójstwo, podczas którego zamordowano ponad 21 tys. polskich obywateli. Wśród nich znaleźli się żołnierze, oficerowie, a także przedstawiciele świata nauki. Zbrodnia ta została popełniona przez NKWD w 1940r. Egzekucji ofiar dokonano poprzez strzał w tył głowy. Aby upamiętnić tę zbrodnię, stworzono niezwykle przejmujący wizerunek Matki Bożej. Matka Boża Katyńska to także […]

Nasze codzienne Zwiastowanie

Scena 1: Oto poczniesz i porodzisz Syna Scena z życia Maryi: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu […]

Uzdrowienie chorych. Matka Boża z Lourdes

O Lourdes – miasteczku leżącym u stóp Pirenejów – zrobiło się głośno dzięki Matce Bożej. Maryja ukazała się tam w 1858 r. Bernardzie Marii Soubirous, zwanej przez bliskich Bernadetą. Rodzina dziewczyny była bardzo biedna. Sześć osób (rodzice i czworo dzieci) mieszkało w dawnej celi więziennej. Ojciec nie pracował. Zdarzało się, że młodszy brat Bernadety – […]

Boża Rodzicielka – pierwsze spośród Imion Maryi

Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł “Theotokos” (Bogarodzica). Jako datę święta papież […]

Maryja czyli pełnia

Tekst pochodzi z książki „Bóg i wieczność” o. Wojciecha Surówki OP Apostoł Paweł wspomniał o Niej tylko raz, nie wymieniając nawet Jej imienia. „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, […]

Co można dostrzec w źrenicach oczu Matki Bożej z Guadalupe?

Jednym z najbardziej zagadkowych wizerunków Matki Bożej jest wizerunek z Guadalupe. Nie został namalowany ludzką ręką, a w ciągu kilku lat nawrócił na wiarę katolicką całą rdzenną populację Meksyku. Zgrzebne płótno z agawy, na którym widnieje Wizerunek – z detalami opisuje Wincenty Łaszewski w swojej najnowszej książce „Największa tajemnica Guadalupe”.  Obraz w źrenicy oka Płótno […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę