Litania loretańska z nowymi wezwaniami

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny jest także nazywana „modlitwą szturmową”. Może rzeczywiście każde kolejne wezwanie jak uderzenie tarana stara się wedrzeć aż do samego nieba? Pomódl się tą piękną modlitwą i przekonaj się, jak bardzo jest skuteczna! Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, […]

Była cicha i piękna jak wiosna

W maju nie może zabraknąć dźwięków niezwykłych pieśni, których główną bohaterką jest Maryja. Zapraszamy do wysłuchania przepięknej wersji pieśni „Była cicha i piękna jak wiosna” w wykonaniu Anny Madej – wokalistki zespołu “Play&Pray”, dyrygentki, liderki uwielbienia, autorki piosenek, w akompaniamencie Tomasza Białowolskiego. Pełne zieleni, łąk, kwiatów, gór i bezkresnego nieba, ubrane w niezwykle melodyjne frazy, przypominają […]

Dlaczego określamy Maryję „Królową”? Wyjaśnia o. Adam Szustak

Fragment pochodzi z książki ojca Adama Szustaka „Miriam” Osiem wezwań z Litanii loretańskiej dotyczy królowania Maryi w różnego rodzaju funkcjach czy stanach – Królowa Aniołów, Królowa Patriarchów, Królowa Proroków, Królowa Apostołów, Królowa Męczenników, Królowa Wyznawców, Królowa Dziewic, Królowa Wszystkich Świętych. Nie będę omawiał każdego z tych wezwań po kolei, ponieważ stanowią one pewną całość, którą łączy […]

Maryja. Królowa Polski, Królowa nas wszystkich

Fragment pochodzi z najnowszej książki ojca Adama Szustaka „Miriam” Historia wezwania „Królowo Polski” ma swój początek na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy to pewnemu włoskiemu jezuicie objawiła się Maryja. Gdy ten chciał ją wsławić jakimś dostojnym imieniem, usłyszał: „A dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski?”, a kiedy ten zapytał, o powód takiej sugestii, Maryja […]

Przejmujący wizerunek Matki Bożej Katyńskiej

Zbrodnia katyńska to bestialskie ludobójstwo, podczas którego zamordowano ponad 21 tys. polskich obywateli. Wśród nich znaleźli się żołnierze, oficerowie, a także przedstawiciele świata nauki. Zbrodnia ta została popełniona przez NKWD w 1940r. Egzekucji ofiar dokonano poprzez strzał w tył głowy. Aby upamiętnić tę zbrodnię, stworzono niezwykle przejmujący wizerunek Matki Bożej. Matka Boża Katyńska to także […]

Nasze codzienne Zwiastowanie

Scena 1: Oto poczniesz i porodzisz Syna Scena z życia Maryi: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu […]

Uzdrowienie chorych. Matka Boża z Lourdes

O Lourdes – miasteczku leżącym u stóp Pirenejów – zrobiło się głośno dzięki Matce Bożej. Maryja ukazała się tam w 1858 r. Bernardzie Marii Soubirous, zwanej przez bliskich Bernadetą. Rodzina dziewczyny była bardzo biedna. Sześć osób (rodzice i czworo dzieci) mieszkało w dawnej celi więziennej. Ojciec nie pracował. Zdarzało się, że młodszy brat Bernadety – […]

Boża Rodzicielka – pierwsze spośród Imion Maryi

Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł “Theotokos” (Bogarodzica). Jako datę święta papież […]

Maryja czyli pełnia

Apostoł Paweł wspomniał o Niej tylko raz, nie wymieniając nawet Jej imienia. „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, […]

Co można dostrzec w źrenicach oczu Matki Bożej z Guadalupe?

Jednym z najbardziej zagadkowych wizerunków Matki Bożej jest wizerunek z Guadalupe. Nie został namalowany ludzką ręką, a w ciągu kilku lat nawrócił na wiarę katolicką całą rdzenną populację Meksyku. Zgrzebne płótno z agawy, na którym widnieje Wizerunek – z detalami opisuje Wincenty Łaszewski w swojej najnowszej książce „Największa tajemnica Guadalupe”.  Obraz w źrenicy oka Płótno […]

Modlitwa zawierzenia Totus Tuus

Modlitwa zawierzenia TOTUS TUUS Matko Boża Zawierzenia, Ojciec Święty ‒ Papież Polak, ten, który modlił się po polsku, a teraz jest świętym dla świata, krótkim zawołaniem Totus Tuus powiedział Ci wszystko. Matko mojej wiary, Matko mojej nadziei i miłości, nie umiem Ci słowami wypowiedzieć mojego pragnienia, a pragnę Ci zawierzyć siebie, moje myślenie, moją pracę, […]

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa. Nasza Pośredniczka

Modlitwa różańcowa jak żadna inna obejmując cały świat katolicki wskazuje, że Maryja to Mater omnium, udzielająca się wszystkim we wszystkich potrzebach jako Pośredniczka prowadząca do Chrystusa. Różaniec stał się modlitwą powszechną, najdobitniejszym wyrazem czci i kultu maryjnego. Interwencja Matki Bożej Powstanie święta łączy się z wydarzeniem militarnym, które miało wpływ na losy Europy. Ekspansja turecka na […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę