video-jav.net

Słowa, których nie wolno zapomnieć

Jan Paweł II to postać, której chyba nikomu, niezależnie od wyznania, poglądów czy narodowości nie trzeba przedstawiać. Pierwszy papież Polak, którego pobyt w Watykanie odmienił oblicze świata i Kościoła. Nic więc dziwnego, że zarówno biografia Ojca Świętego, jak i historia jego pontyfikatu doczekały się wielu książkowych opracowań. Po które z nich szczególnie warto sięgnąć? Oto przegląd najciekawszych spośród nich, wśród których na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

Polub nas na Facebooku!

Słowem wstępu warto nadmienić, że zanim Karol Wojtyła stał się głową Kościoła był m.in. poetą i dramaturgiem, stworzył również kilka dzieł z zakresu filozofii oraz teologii. Z pewnością miało to wpływ na fakt, że również w trakcie trwania swojego pontyfikatu, mimo wielu aktywności i licznych podróży, zawsze znajdował czas na realizowanie swej misji apostolskiej także poprzez przelewanie myśli na papier. Zaowocowało to powstaniem wielu dokumentów papieskich – encyklik oraz listów, adhortacji i konstytucji apostolskich, ale także publikacji książkowych.

Pierwszym z tego typu wydań był spis katechez, mający swą premierę w 1980 roku, zatytułowany Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Pozycja niełatwa, ale fundamentalna, która mimo upływu czasu zupełnie nie straciła na aktualności. A wręcz dziś, w czasach kryzysu rodziny i małżeństwa oraz niecichnących dyskusji dotyczących płci i seksualności, stanowiąca nieocenioną pomoc w odnalezieniu się w tych niełatwych zagadnieniach.

 

Kolejna publikacja Ojca Świętego, wydana po niespełna piętnastu latach, bo w 1994 roku, to wywiad rzeka zatytułowany Przekroczyć próg nadziei. Książka ta początkowo wzbudzała liczne kontrowersje ze względu na fakt, iż poruszała nie tylko kwestie teologiczne, ale też zagadnienia związane z kulturą, historią oraz problemami współczesnego świata. Dotychczas na całym świecie sprzedało się ponad 20 milionów egzemplarzy, czy trzeba lepszej reklamy?

Modlitwa zawierzenia Jana Pawła II. Kalwaria Zebrzydowska, 19.08.2002Wydana dwa lata później, z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich autobiografia Dar i tajemnica to propozycja przede wszystkim dla kapłanów, bowiem opowiada o wyborze właśnie tej drogi życiowej. Jednak i w niej Jan Paweł II zawarł uniwersalne przesłanie, które może stanowić inspiracje dla wszystkich młodych ludzi szukających swojego powołania.

Po wielu latach przerwy, papież w 2003 roku postanowił powrócić do swoich literackich początków, tworząc poemat Tryptyk rzymski. Dzieło to jest zbiorem medytacji nad fragmentami Pisma Świętego, które Jan Paweł II odczytał na nowo, udowadniając, że Biblia ani trochę nie straciła na aktualności i wciąż może nam dostarczać wskazówek, inspiracji i odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

 

W latach 2004–2005 opublikowane zostały jeszcze dwie książki ówczesnego biskupa Rzymu –  Wstańcie, chodźmy! oraz Pamięć i tożsamość. Pierwsza z nich jest zbiorem refleksji dotyczących czasów, w których Karol Wojtyła był biskupem. Jest to publikacja pełna osobistych opowieści i wspomnień z czasów spędzonych jeszcze w Polsce. Druga z nich, ostatnia z książek Jana Pawła II, to ciekawa analiza historyczno-filozoficzna, z pewnością nieco trudniejsza w odbiorze, chociażby dlatego, że stanowi próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania – czym jest ojczyzna, demokracja, wolność?

Ciekawą propozycją dla osób chcących lepiej zapoznać się z nauczaniem papieża Polaka jest również, wydany już po śmierci Jana Pawła II, zbiór jego przemówień i homilii Jan Paweł II – Pielgrzymki do Ojczyzny. Zaś dla osób chcących posiadać książkę stanowiącą jak najpełniejszy zapis spuścizny intelektualnej papieża najodpowiedniejszą publikacją wydaje się być Kompendium teologii Jana  Pawła II. Obejmuje ono bowiem m.in. 14 encyklik, 15 adhortacji, 6 książek, a także wiele orędzi i kazań.

 

Czytelników zainteresowanych nauczaniem papieża sprzed początku pontyfikatu z pewnością mile zaskoczy pozycja Wojtyła na podsłuchu Marka Lasoty, będąca zbiorem kazań kardynała Wojtyły z lat 60. XX wieku. Co ciekawe publikacja ta powstała w oparciu o materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa, którzy śledzili przyszłego papieża, a także spisywali wszystkie jego publiczne wypowiedzi, w tym kazania.

Ciekawy kompromis pomiędzy publikacjami prezentującymi nauczanie papieża Polaka a tymi, w których na plan pierwszy wysuwa się jego biografia stanowi książka 1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Janie Pawle II autorstwa Tomasza Królaka. Jak można dowiedzieć się z notki zamieszczonej z tyłu książki jest to pozycja obowiązkowa dla uczniów startujących w konkursach dotyczących Jana Pawła II. Jednak również każdy inny odbiorca śmiało może sięgnąć po ten zbiór nieoczywistych faktów, anegdot i ciekawostek – i z pewnością się nie zawiedzie.

Z propozycji stricte biograficznych warte uwagi zdają się być przede wszystkim trzy książki – Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II autorstwa George’a Weigela, Jan Paweł II. Biografia, której autorem jest Andrea Riccardi oraz osobista opowieść Ojca Świętego o własnym życiu w opracowaniu Justyny Kiliańczyk-Zięby, zatytułowana Autobiografia. Wszystkie spośród tych książek są rzetelnym portretem zarówno Karola Wojtyły, jak i papieża Jana Pawła II, uczą, bawią, skłaniają do refleksji, a przede wszystkim pozwalają lepiej poznać życie tego świętego człowieka.

 

Półki księgarni uginają się również od publikacji, które ani nie są bezpośrednim zapisem nauczania Jana Pawła II, ani jego biografii, są jednak związane z jego osobą. Są to przede wszystkim liczne albumy, publikacje przedstawiające powiązania Ojca Świętego z danym miejscem czy też miastem, a także wiele opracowań kierowanych do dzieci.

Jak pisał Jan Paweł II „Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności.”

Częstokroć spotkać się można z opinią, jakoby Polacy, stawiając kolejne pomniki ku czci Ojca Świętego, jednocześnie zupełnie lekceważyli jego nauczanie. Jest w tym z pewnością sporo prawdy. Chyba nie ma więc na co czekać, i właśnie teraz, w październiku, miesiącu nierozerwalnie związanym z Janem Pawłem II, sięgnąć po którąś z zaproponowanych powyżej książek, wsłuchać się w wezwanie w nich zawarte, i odpowiedzieć na nie, nie inaczej, jak swoim życiem, przepełnionym codziennym dążeniem do świętości.


Aleksandra Dziubdziela

 

Dziś 97. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II

18 maja przypada 97. rocznica urodzin Karola Wojtyły - papieża św. Jana Pawła II

Polub nas na Facebooku!

Karol Wojtyła urodził się 20 maja 1920 w Wadowicach, niedaleko Krakowa jako drugie z trójki dzieci Karola i Emilii Kaczorowskiej. Jego rodzeństwo dość szybko zmarło, wcześnie też osierociła go matka.

Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1938 roku, lecz przerwał je wybuch II wojny światowej.

 

Podczas okupacji hitlerowskiej pracował fizycznie, a pod koniec wojny zaczął się kształcić w podziemnym seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 z rąk kard. Adama Sapiehy w katedrze wawelskiej i wkrótce wyjechał na studia do Rzymu.

 

Po powrocie do kraju w 1948 był przez pół roku wikarym w wiejskiej parafii w Niegowici, potem w krakowskim kościele św. Floriana.

Od 1954 pracował jako profesor akademicki na KUL-u , prowadził duszpasterstwo akademickie, razem ze studentami wyjeżdżał na spływy kajakowe i wyprawy w góry. Sakrę biskupią przyjął 28 września 1958 r., a 13 stycznia 1964 r. papież Paweł VI mianował niespełna 44-letniego bp. Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ten sam papież powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego 26 czerwca 1967 r.

 

Kard. Wojtyła brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, jeździł po świecie, odwiedzając przede wszystkim środowiska polonijne.

Wraz z prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyńskim złożył we wrześniu 1978 historyczną rewizytę z ramienia episkopatu Polski w RFN.

6 października 1978 na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie 111 kardynałów wybrało 58,5-letniego arcybiskupa krakowskiego 264. Biskupem Rzymu. Przybrał imię Jana Pawła II. Był pierwszym od 1523 r. nie-Włochem na tym urzędzie, pierwszym Polakiem i Słowianinem.

 

Jego pontyfikat był najbardziej rekordowym, np. pod względem liczby podróży zagranicznych – 104 i odwiedzonych podczas nich krajów – 129, przemierzonych kilometrów – prawie 1,3 mln, przeprowadzonych beatyfikacji – 148 i kanonizacji – 51 oraz ogłoszonych podczas nich błogosławionych – 1343 i świętych – 482. Jan Paweł II zmarł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Jego pogrzeb odbył się 8 kwietnia i zgromadził miliony wiernych z całego świata.

1 maja 2011 roku podczas uroczystej Mszy świętej na Placu św. Piotra w Rzymie nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II. Błogosławionym ogłosił papieża Polaka jego następca na Tronie Piotrowym papież Benedykt XVI w obecności kilku tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata.

 

27 kwietnia 2014 roku papież bł. Jan Paweł II został wspólnie z papieżem bł. Janem XXIII ogłoszony świętym. Kanonizacja odbyła się w obecności dwóch następców Jana Pawła II – urzędującego Franciszka oraz papieża-seniora Benedykta XVI.


KAI / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna