Czy znasz datę swojego chrztu?

Czy znacie datę swojego chrztu? - pytał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” na placu św. Piotra w Watykanie. Wyjaśnił, że tę datę zawsze musimy pamiętać, bo jest to data świąteczna, data naszego pierwotnego uświęcenia.

Polub nas na Facebooku!

Przypomniał, że dzisiejsze „święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia”. Jezus przyjął chrzest pokuty udzielany przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan: „ci, którzy do niego przystępowali, wyrażali chęć bycia oczyszczonymi z grzechów i z Bożą pomocą zobowiązywali się do rozpoczęcia nowego życia”.

 

– Rozumiemy zatem wielką pokorę Jezusa, Tego, który nie miał grzechu, kiedy stanął w kolejce razem z pokutującymi, wmieszany pośród nich, aby przyjąć chrzest w rzece. Czyniąc tak, ukazał to, co świętowaliśmy w Boże Narodzenie: gotowość Jezusa, aby zanurzyć się w rzekę ludzkości, aby wziąć na siebie niedociągnięcia i słabości ludzi, aby dzielić ich pragnienie wyzwolenia i przezwyciężenia tego wszystkiego, co oddala od Boga i czyni obcym dla braci. Podobnie jak w Betlejem, nad brzegiem Jordanu Bóg dochowuje obietnicy, że weźmie na siebie losy człowieka, a Jezus jest tego namacalnym i ostatecznym znakiem – stwierdził Franciszek.

 

Ewangelia podkreśla, że gdy Jezus „wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie”. To Duch Święty „zstępuje na Jezusa, aby dać Mu siłę do pełnienia Jego misji w świecie”. – Duch jest sprawcą chrztu Jezusa, a także naszego chrztu. To Duch otwiera oczy serca na prawdę, na całą prawdę. To Duch prowadzi nasze życie na drodze miłości. To Duch jest darem, uczynionym przez Ojca dla każdego z nas w dniu naszego chrztu. To Duch przekazuje nam czułość Boskiego przebaczenia – przekonywał papież.

 

Wskazał, że „święto chrztu Jezusa zaprasza każdego chrześcijanina do pamięci o swoim chrzcie”. – Czy wiecie, w którym dniu zostaliście ochrzczeni? Niech każdy o tym pomyśli. A jeśli nie znacie daty lub ją zapomnieliście, to po powrocie do domu, zapytacie matkę, babcię, wujka, ciocię, dziadka, ojca chrzestnego, matkę chrzestną: jaka to była data? I tę datę zawsze musimy pamiętać, bo jest to data świąteczna, data naszego pierwotnego uświęcenia, jest to data, w której Ojciec dał nam Ducha Świętego, który pobudza nas, byśmy szli, to data wielkiego przebaczenia. Nie zapomnijcie: jaka jest data mojego chrztu? – powiedział Franciszek.

 

[Papież pominął następujący fragment przygotowanego tekstu rozważania: „Zapomnienie o nim [o swoim chrzcie – KAI] oznacza narażenie się na ryzyko utraty pamięci o tym, co Pan dla nas uczynił, doprowadzając w końcu do uważania go jedynie za fakt, który wydarzył się w przeszłości, a nie sakrament, w którym staliśmy się nowym stworzeniem i zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa, wszczepieni w relację Jezusa z Bogiem Ojcem. Dzięki sakramentowi chrztu jesteśmy też zdolni, aby przebaczać i miłować tych, którzy nas obrażają i wyrządzają zło; udaje się nam rozpoznać w ostatnich i ubogich oblicze Pana, który nas nawiedza i staje się bliskim. Krótko mówiąc, bardziej niż etapem, który socjologicznie wyznacza nasz wpis w metryce parafialnej, dzień ten stanowi angażujący dowód osobisty człowieka wierzącego”.]


st, pb (KAI) / Watykan

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Watykan poinformował o śmierci dwóch biskupów chińskich

Stolica Apostolska ogłosiła publicznie o śmierci pod koniec ub. r. dwóch biskupów chińskich, którzy doczekali sędziwego wieku i - mimo licznych utrudnień i represji ze strony władz - dochowali wierności Kościołowi powszechnemu i papieżowi. Byli to 96-letni bez mała Luke Li Jingfeng - biskup diecezji Fengxiang, zmarły 17 listopada ub.r. i prawie 90-letni Mattia Yü Chengxin – emerytowany koadiutor diecezji Hanzhongu, zmarły 7 grudnia. Pierwszy z nich był jedynym biskupem chińskim, uznanym oficjalnie przez władze, który nie należał do kontrolowanego przez rząd tzw. Kościoła "patriotycznego".

Polub nas na Facebooku!

Biskup Luke Li Jingfeng urodził się 15 stycznia 1921 w miasteczku Tongyuanfang w prowincji Shaanxi (w środkowych Chinach) jako jedno z 8 dzieci w rodzinie od pokoleń katolickiej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1947, po czym pracował duszpastersko a w latach 1956-59 był rektorem seminarium duchownego. W 1959 za krytykę władz komunistycznych i odmowę przystąpienia do “Ruchu Trzech Autonomii”, oznaczającego w praktyce zerwanie więzi z papieżem, trafił do więzienia i 20 lat spędził w obozie pracy. Po wyjściu na wolność w 1979 powrócił do pracy duszpasterskiej. 25 kwietnia 1980 ówczesny biskup diecezji Fengxiang Antonio Zhou Weidao wyświęcił go na jej biskupa-koadiutora, a 14 lutego 1983, po śmierci ordynariusza, objął rządy jako jej biskup.

Ponieważ nie należał do kontrolowanego przez reżym tzw. Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich (PSKCh), władze nie chciały uznać jego nominacji, ostatecznie jednak w 2004 został potwierdzony oficjalnie na swym urzędzie. Był wówczas jedynym chińskim biskupem katolickim, który pełnił swój urząd, nie będąc członkiem Kościoła “patriotycznego”. 6 stycznia 1996 konsekrował ks. Petera Zhang Zhiyonga na swego koadiutora i to on w 2010 przejął jego obowiązki, gdy bp Li ciężko zachorował. W 2010 Benedykt XVI zaprosił go (wraz z 3 innymi biskupami) do udziału w obradach Synodu Biskupów, ale władze nie zgodziły się na ich wyjazd do Rzymu. Zmarł po ciężkiej chorobie rano 17 listopada 2017. Pochowano go 25 tegoż miesiąca w krypcie katedry w Fengxiangu.

 

Informując o jego śmierci watykański dziennik „L’Osservatore Romano” napisał, że bp Li „zawsze z mocą bronił doktrynalnych zasad Kościoła katolickiego, przeciwstawiając się niepożądanemu mieszaniu się polityki w sprawy kościelne, pozostając zarazem otwartym na dialog i mediację”. Będzie wspominany „z szacunkiem i wdzięcznością przez kapłanów i wiernych za swoją wierność Następcy św. Piotra, okazywaną w chwilach próba i za swe niezmordowane zaangażowanie na rzecz Kościoła lokalnego”.

Diecezja Fengxiang liczy obecnie 23 tys. wiernych, wśród których pracuje 40 kapłanów diecezjalnych, 20 franciszkanów i ok. stu sióstr zakonnych. Nowym jej biskupem jest obecnie Peter Li Huiyuan, konsekrowany przez ponad 90-letniego wówczas bp. Li.

 

Z kolei bp Mattia (Matthew) Yü Chengxin urodził się 28 lutego 1928 w miasteczku Yüjiawan (prow. Shaanxi) w rodzinie katolickiej. Jego starszy brat Bartolomeo Yue Chengti, zmarły w 2009, był biskupem tejże diecezji Hanzhong, w której potem on sam był biskupem pomocniczym, a ich siostra Yü Yongjie została zakonnicą. Do seminarium wstąpił w 1950 w Hanzhongu a od 1956 kontynuował naukę w seminarium w Kaifengu, ale w 2 lata później zostało ono zamknięte w ramach „Ruchu Trzech Autonomii”. W czasie tzw. rewolucji kulturalnej przebywał w areszcie domowym a następnie został skazany na ciężkie roboty.

Święcenia kapłańskie mógł więc przyjąć dopiero 10 grudnia 1981. Pracował potem ofiarnie i z wielkim oddaniem w diecezji Hanzhong. 12 grudnia 1989 bp Li Zhengrong z diecezji Xianxian konsekrował go na biskupa koadiutora Hanzhongu. W 2007 doznał wylewu krwi do mózgu i odtąd nie był już w stanie kierować diecezją ani w ogóle prowadzić jakąkolwiek działalność publiczną. Zmarł 7 grudnia 2017.

„Aby móc działać na rzecz pojednania i wspólnoty w swej diecezji, nie pełnił posługi biskupiej, ale pracował jako zwykły kapłan, ofiarowując swe cierpienie za Kościół lokalny” – napisał dziennik watykański.

 

Mszę pogrzebową pod przewodnictwem obecnego biskupa diecezji Yü Rumshena koncelebrowali wszyscy kapłani diecezjalni przy licznym udziale wiernych 12 grudnia w kościele w Xiaozai w dystrykcie Chenggu.

Dziś diecezja Hanzhong liczy ok. 43 tys. wiernych, ok. 40 kapłanów i dwa żeńskie zgromadzenia zakonne.

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap