Watykan skorygował liczbę kardynałów-elektorów. Aktualnie jest ich 120

Watykan zaktualizował urzędową biografię kard. Giovanniego Angelo Becciu oraz statystykę dotyczącą Kolegium Kardynalskiego. Na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej kard. Becciu jest wymieniony jako "były prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych", a liczba kardynałów elektorów została obniżona ze 121 do 120.

Polub nas na Facebooku!

Dotychczas, ze względu na wiek, 72-letni kard. Becciu był w gronie kardynałów mających prawo uczestniczenia w ewentualnym konklawe, jednak wraz z ustąpieniem z funkcji prefekta kongregacji, 24 września, zrezygnował jednocześnie z praw przysługujących mu jako kardynałowi.

PRZECZYTAJ TEŻ: Papież Franciszek ogłosił nowych kardynałów

 

Konsystorz jeszcze w listopadzie

Statystyka kardynałów-elektorów zmieni się ponownie 12 listopada, gdyż wtedy ukończy 80 lat emerytowany arcybiskup Waszyngtonu, kard. Donald Wuerl i kardynałów-elektorów będzie 119. Na 28 listopada papież Franciszek zwołał konsystorz, na który dojdzie dziewięciu nowych kardynałów z prawem udziału w konklawe. Po listopadowym konsystorzu 128 kardynałów będzie miało prawo do ewentualnego wyboru papieża w przyszłości.

 

Sprawa Becciu

Kard. Becciu we wrześniu złożył rezygnację z pełnienia funkcji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jednocześnie zrzekł się również praw, które przysługują kardynałom. Niespodziewana dymisja Becciu miała związek ze skandalami finansowymi w Watykanie.

SPRAWDŹ: Sensacyjna dymisja kard. Becciu. W tle skandal finansowy

Włoch był jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. W latach 2011-2018 pełnił funkcję „substytuta do spraw ogólnych” w Sekretariacie Stanu, co czyniło go drugą osobą w tej ważniej watykańskiej instytucji.

 

kh/KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Franciszek: Modlitwa za zmarłych otwiera nas na prawdziwą wolność

„Modlitwa za zmarłych, wznoszona z ufnością, że żyją u Boga, rozlewa swoje dobrodziejstwa także na nas, pielgrzymów tutaj na ziemi. Wychowuje nas do prawdziwej wizji życia; ukazuje nam sens cierpień, przez które trzeba przejść, by wejść do królestwa Bożego; otwiera nas na prawdziwą wolność, skłaniając nas ku nieustannemu poszukiwaniu dóbr wiecznych” – powiedział Franciszek sprawując w bazylice watykańskiej Mszę św. za zmarłych w ciągu minionego roku 6 kardynałów i 163 biskupów.

Polub nas na Facebooku!

Byli w tym gronie kardynałowie polscy: Zenon Grocholewski i Marian Jaworski – były metropolita lwowski, oraz 5 biskupów: Juliusz Paetz, Bronisław Dembowski, Bogdan Wojtuś, Jan Niemiec (pracujący na Ukrainie) i Józef Zawitkowski.

Ojciec Święty nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii (J 11,17-27), odnoszącego się do wskrzeszenia Łazarza podkreślił: Jesteśmy wezwani, by wierzyć w zmartwychwstanie nie jako rodzaj iluzji na horyzoncie, ale jako wydarzenie już obecne, które w tajemniczy sposób angażuje nas już teraz. A jednak ta sama wiara w zmartwychwstanie nie pomija ani nie maskuje przerażenia, jakiego doświadczamy po ludzku w obliczu śmierci”. Dodał, że doświadczał tego sam Pan Jezus, który był z nami solidarny. „Ale to nie umniejsza światła prawdy, która jaśnieje z Jego objawienia, którego wielkim znakiem było wskrzeszenie Łazarza – dodał papież, zaznaczając, iż wszelkie wydarzenia należy oceniać w świetle wieczności.

Modląc się dzisiaj za kardynałów i biskupów, którzy zmarli w minionym oku, prosimy Pana, aby pomógł nam rozważyć ich egzystencjalną przypowieść we właściwy sposób. Prosimy Go, aby rozwiał ten negatywny smutek, który czasami w nas się wkrada, jakoby wszystko kończyło się wraz ze śmiercią. Jest to uczucie dalekie od wiary, które dołącza się do ludzkiego lęku przed konieczności śmierci i wobec którego nikt nie może powiedzieć, że jest nań całkowicie wolny. Z tego powodu, w obliczu tajemnicy śmierci, także człowiek wierzący musi się nieustannie nawracać. Każdego dnia jesteśmy wezwani do wychodzenia poza obraz, który instynktownie mamy o śmierci jako o całkowitym unicestwieniu człowieka; do wyjścia poza to, co widzialne, uznane za oczywiste, poza myśli skodyfikowane i oczywiste, powszechne opinie, wezwani do całkowitego powierzenia się Panu, który oświadcza: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki»” (J 11, 25-26) – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że słowa Pana Jezusa przyjęte z wiarą, czynią modlitwę za naszych zmarłych braci prawdziwie chrześcijańską. Pozwalają nam również na prawdziwie realistyczną wizję ich życia: na zrozumienie znaczenia i wartości dobra, którego dokonali, ich męstwa, zaangażowania i bezinteresownej miłości; na zrozumienie, co to znaczy żyć dążąc nie do ziemskiej ojczyzny, ale do lepszej, to znaczy do niebieskiej ojczyzny (por. Hbr 11, 16). Modlitwa za zmarłych, wznoszona z ufnością, że żyją u Boga, rozlewa zatem swoje dobrodziejstwa także na nas, pielgrzymów tutaj na ziemi. Wychowuje nas do prawdziwej wizji życia; ukazuje nam sens cierpień, przez które trzeba przejść, by wejść do królestwa Bożego; otwiera nas na prawdziwą wolność, skłaniając nas ku nieustannemu poszukiwaniu dóbr wiecznych – zaznaczył papież.

Franciszek wskazał, że życie sługi Ewangelii obraca się wokół pragnienia osiągnięcia sukcesu we wszystkim, co podoba się Panu. Jest to kryterium każdego jego decyzji, każdego kroku, który podejmuje. Przypomnijmy więc z wdzięcznością świadectwo zmarłych kardynałów i biskupów, którzy żyli w wierności woli Bożej; módlmy się za nich, starając się naśladować ich przykład. Niech Pan zawsze wylewa na nas swojego ducha mądrości, w szczególny sposób w tym czasie próby. Zwłaszcza w czasach, gdy droga staje się trudniejsza, On nas nie opuszcza nas, pozostaje z nami, wierny swojej obietnicy: «oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20) – stwierdził na zakończenie swej homilii.

SPRAWDŹ: Papież: Ofiarujmy panu dystans, który musimy zachować

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap