Nasze projekty

Watykan ogłosił szczegóły synodu biskupów. Będzie inny niż wszystkie

"Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" - to temat najbliższego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego z inicjatywy papieża Franciszka. Watykan zaprezentował dziś bezprecedensowy kształt i harmonogram tego procesu, obejmujący trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną i rozłożony w czasie od października 2021 r. do października 2023 r.

Cathopic/Matias Medina

„Poszczególne fazy procesu synodalnego sprawią, że możliwe będzie rzeczywiste wysłuchanie Ludu Bożego i zagwarantowany będzie udział wszystkich w procesie synodalnym. Nie jest to jedynie wydarzenie, ale proces, w którym uczestniczą, współdziałając, Lud Boży, kolegium biskupów i Biskup Rzymu, każdy wedle swej funkcji” – wyjaśnia sekretariat Synodu Biskupów w komunikacie, przedstawiającym szczegóły procesu synodalnego.

Jego inauguracja odbędzie się dn. 9-10 października br. w Watykanie i dokona jej papież Franciszek. Z kolei 17 października we wszystkich diecezjach świata proces synodalny zostanie zainaugurowany przez biskupów miejsca. Tym samym rozpocznie się faza diecezjalna synodu, która potrwa do kwietnia 2022 r. Jej celem będą konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych. Aby ułatwić ten proces, sekretariat Synodu Biskupów przygotuje dla diecezji dokument przygotowawczy, vademecum oraz kwestionariusz, które zostaną przesłane także do Kurii Rzymskiej, Unii Wyższych Przełożonych Zakonów, wspólnot życia konsekrowanego, międzynarodowych ruchów i na uniwersytety oraz wydziały teologiczne.

W każdej diecezji powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna (lub cały zespół), pozostający w kontakcie z odpowiedzialnym z ramienia konferencji episkopatu, a ten z kolei: z sekretariatem Synodu Biskupów. Konsultacje diecezjalne zakończą się diecezjalnym spotkaniem przedsynodalnym, a wypracowane materiały zostaną przekazane do konferencji episkopatu. Ta kolei do 22 kwietnia 2022 r. będą miały czas by – przez wspólną modlitwę i prace redakcyjne – przygotować syntezę, która zostanie przekazana do sekretariatu Synodu Biskupów, wraz ze szczegółowymi syntezami, przygotowanymi na poziomie diecezji. W tym samym czasie do watykańskiego sekretariatu nadeślą swoje syntezy także pozostałe gremia i instytucje. Na podstawie zebranych materiałów, sekretariat Synodu Biskupów opracuje pierwsze Instrumentum laboris, które będzie gotowe przed wrześniem 2022 r.

Reklama

Następnie, od września 2022 r. do marca 2023 r. trwać będzie faza kontynentalna – nowość w procesie synodalnym – której celem będą obrady na bazie pierwszego Instrumentum laboris, prowadzone na szczeblu kontynentalnym. Każda z kontynentalnych konferencji biskupich (w Europie jest to CCEE – Rada Konferencji Biskupich Europy) mianuje odpowiedzialnego, który będzie współpracował z odpowiedzialnymi w poszczególnych episkopatach i z watykańskim sekretariatem. Owocem tej współpracy na poziomie kontynentalnym będzie kolejny dokument finalny, przekazany do sekretariatu Synodu Biskupów w marcu 2023 r.

Trzecim etapem, odbywającym się na poziomie Kościoła powszechnego, będą obrady uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbędą się w Watykanie w październiku 2023 r., w oparciu o drugie Instrumentum laboris, przygotowany uprzednio przez sekretariat Synodu Biskupów. Zostaną one zorganizowane w oparciu o wytyczne, zawarte w konstytucji apostolskiej Episcopalis Communio, opublikowanej we wrześniu 2018 r. i poświęconej kształtowi Synodu Biskupów.

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę