Papież wręczył nowe paliusze trzem polskim arcybiskupom [VIDEO]

Bez krzyża nie ma Chrystusa, ale bez krzyża nie ma również chrześcijanina – powiedział papież podczas watykańskich uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca. Mszę św. koncelebrowało z nim pięciu nowych kardynałów i 36 mianowanych w ciągu minionego roku arcybiskupów-metropolitów, którzy przybyli, aby odebrać paliusze. Wśród nich byli trzej Polacy, arcybiskupi: Józef Górzyński, Marek Jędraszewski i Tadeusz Wojda

Polub nas na Facebooku!

Wręczenie paliusza abp Markowi Jędraszewskiemu, nowemu metropolicie krakowskiemu

 

Tradycyjnie w uroczystości wzięła też udział delegacja prawosławnego Patriarchatu Konstantynopola z arcybiskupem Telmessos Hiobem. Przed Mszą św. Franciszek wraz z hierarchą prawosławnym przez dłuższą chwilę modlili się przy grobie św. Piotra w Bazylice Watykańskiej.

 

Na początku Mszy św. kardynał-protodiakon Renato Martino przedstawił papieżowi nowych arcybiskupów-metropolitów, którzy proszą o wręczenie im paliuszy, pobranych z grobu św. Piotra. Są one znakiem władzy, jaką metropolita, pozostający w jedności z Kościołem Rzymskim, sprawuje w swoim Kościele lokalnym. Dodał, że paliusze nałożą im nuncjusze apostolscy w poszczególnych Kościołach metropolitalnych. Następnie przysięgę wierności Ojcu Świętemu i jego następcom złożył w imieniu zgromadzonych arcybiskup Newark w USA kard. Joseph William Tobin.

 

W swojej homilii Franciszek skoncentrował się na trzech słowach kluczowych dla życia apostoła: wyznanie, prześladowanie, modlitwa.

 

Zaznaczył, że Pan Jezus także do współczesnych chrześcijan, a zwłaszcza do duszpasterzy, kieruje pytanie: „Kim jestem dla ciebie?”. Jakby chciał powiedzieć: „Czy wciąż jestem Panem twojego życia, kierunkiem twego serca, motywem do nadziei, twoją niezachwianą ufnością?”. „Wraz z Piotrem także my podejmujemy na nowo dzisiaj swą decyzję życiową jako uczniowie i apostołowie” – stwierdził Ojciec Święty. Wskazał, że oznacza ona nie bierność, wygody i dystans, lecz gorliwe zaangażowanie, ponawiając każdego dnia dar z siebie. „Kto wyznaje Jezusa, czyni tak jak Piotr i Paweł: podąża za Nim aż do końca. Nie idzie za Nim tylko do jakiegoś punktu, ale aż do końca i idzie za Nim Jego drogą, a nie naszymi drogami. Jego droga jest drogą życia nowego, radości zmartwychwstania, drogą, która przechodzi także przez krzyż i prześladowania” – podkreślił Franciszek.

 

Zaznaczył następnie, że prześladowania dotykały Kościół zarówno w pierwszych wiekach, jak i dziś. Przypomniał słowa św. Augustyna, iż „siła chrześcijanina to nie tylko czynienie dobra, ale także znoszenie zła”. Oznacza to przyjęcie krzyża, idąc naprzód z ufnością, bo nie jesteśmy sami: jest z nami ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan. „Znoszenie to umiejętność zwyciężania z Jezusem, na sposób Jezusa, a nie na sposób świata” – wskazał Ojciec Święty.

 

Podkreślił, że w Kościele to właśnie modlitwa podtrzymuje nas wszystkich i pozwala nam pokonywać próby. Jest ona siłą, która nas jednoczy i wspiera, jest lekarstwem na izolację i samowystarczalność, które prowadzą do śmierci duchowej. „Jakże pilnie potrzebne jest w Kościele posiadanie nauczycieli modlitwy, ale przede wszystkim bycie mężczyznami i kobietami modlitwy, żyjącymi modlitwą!” – stwierdził papież.

 

W modlitwie wiernych pierwszą intencję: za Ojca Świętego, nowych kardynałów i arcybiskupów-metropolitów wypowiedziano po francusku. Proszono, aby wstawiennictwo świętych Piotra i Pawła wyjednało im mocną wiarę, pewną nadzieję i miłość apostolską. Drugą intencję – za rządzących i ustawodawców – wzniesiono po chińsku, aby święci Piotr i Paweł czuwali nad nimi oraz wspierali odwagą prawdy i pokorą ludzi uznających siebie za maluczkich. Trzecią prośbę – za misjonarzy i głosicieli Ewangelii – wyrażono po portugalsku: „Niech święci Piotr i Paweł ożywiają ich gorliwość, wspierają w przeciwnościach i czynią skutecznym ich przepowiadanie Ewangelii”. Kolejna intencja – za osoby żyjące na obszarach wojen i konfliktów – zabrzmiała po szwedzku. Proszono, aby obaj święci apostołowie wyjednali im dar prawdziwego pokoju, prowadzili ludzi do braterstwa oraz poszukiwania dróg pojednania i solidarności. Ostatnią intencję – za uciśnionych i cierpiących – zaniesiono po włosku. Proszono, aby święci Piotr i Paweł usłyszeli ich wołanie, przedstawili je zmartwychwstałemu Panu i ukazali wszystkim cel życia wiecznego.

 

Podczas przekazywania znaku pokoju do Ojca Świętego podeszli członkowie delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola.

 

Po zakończeniu Eucharystii papież wręczył osobiście paliusze 34 arcybiskupom metropolitom. Paliusz jest długim okrągłym pasem z białej wełny z wetkniętymi w niego sześcioma krzyżami i dwoma końcami opadającymi na plecy i piersi. Wełna do utkania tych przedmiotów pochodzi z dwóch baranków, które papieże przyjmują w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki – 21 stycznia w kaplicy Urbana VIII w Watykanie.

 

Eucharystię uświetniał śpiew chórów: Kaplicy Sykstyńskiej i luterański Tölzer z Monachium.

 

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek przypomniał, że Ojcowie Kościoła lubili porównywać świętych Apostołów Piotra i Pawła do dwóch filarów, na których opiera się widzialna budowla Kościoła. “Obydwaj przypieczętowali własną krwią świadectwo Chrystusowi dawane przez głoszenie i służbę dla rodzącej się wspólnoty chrześcijańskiej” – powiedział papież. Nawiązał też do fragmentu Dziejów Apostolskich, opowiadającego o uwięzieniu i uwolnieniu Piotra, który został ocalony w cudowny sposób, a tym samym mógł doprowadzić do końca swoją misję ewangelizacyjną, najpierw w Ziemi Świętej, a następnie w Rzymie, oddając całą swoją energię na służbę wspólnoty chrześcijańskiej.

 

Franciszek przypomniał, że również Paweł był najpierw wrogiem Ewangelii, ale Pan wyzwolił go z tego. “Posłany przez Zmartwychwstałego do ludów pogańskich w wielu miastach, napotkał opór zarówno ze strony swoich współwyznawców, jak i władz cywilnych” – powiedział Ojciec Święty. Stwierdził, że te dwa „wyzwolenia” Piotra i Pawła ukazują wspólną drogę dwóch apostołów, których wysłał Jezus, aby głosili Ewangelię w warunkach trudnych, a w niektórych przypadkach wrogich. “Obydwaj przez swoje dzieje osobiste i kościelne ukazują nam dziś i mówią, że Pan jest zawsze z nami, idzie z nami, nigdy nas nie opuszcza. Szczególnie w chwilach próby Bóg wyciąga do nas rękę, przychodzi nam z pomocą i wyzwala nas od gróźb wrogów” – powiedział papież.

 

Zaznaczył, że naszym prawdziwym wrogiem jest grzech i Zły, który nas do niego popycha. “Kiedy jednamy się z Bogiem, zwłaszcza w sakramencie pokuty, przyjmując łaskę przebaczenia, zostajemy uwolnieni z więzów zła i ciężaru naszych błędów. Możemy zatem kontynuować naszą drogę radosnych głosicieli i świadków Ewangelii, ukazując, że sami jako pierwsi otrzymaliśmy miłosierdzie” – powiedział Franciszek.

 

Na zakończenie poprosił o wstawiennictwo Maryi Panny, Królowej Apostołów i o modlitwę, która dzisiaj wznoszona jest przede wszystkim za Kościół żyjący w Rzymie i za to miasto, którego patronami są Piotr i Paweł, po czym życzył, aby wyjednali mu oni “dobrobyt duchowy i materialny i niech dobroć i łaska Pana wspiera cały lud rzymski, aby żył w zgodzie i braterstwie, ukazując blask wiary chrześcijańskiej, świadczonej z nieustraszoną gorliwością przez świętych Apostołów Piotra i Pawła”.


st, tom (KAI) / Watykan

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Kościół ma 5 nowych kardynałów

W bazylice św. Piotra w Watykanie odbył się 28 czerwca zwyczajny konsystorz publiczny, na którym Franciszek włączył do Kolegium Kardynalskiego 5 nowych purpuratów. 29 czerwca będą oni koncelebrować z Ojcem Świętym Mszę św. w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła

Polub nas na Facebooku!

 

Nowymi kardynałami zostali:

1. Jean Zerbo – Malijczyk, arcybiskup Bamako.

2. Juan José Omella Omella – Hiszpan, arcybiskup Barcelony.

3. Anders Arborelius OCD – Szwed, biskup Sztokholmu.

4. Louis-Marie Ling Mangkhanekhom – Laotańczyk, wikariusz apostolski Paksé.

5. Gregorio Rosa Chávez – Salwadorczyk, biskup pomocniczy archidiecezji San Salvador.

 

W imieniu nominatów papieżowi podziękował kard. Juan José Omella Omella. Zauważył, że przybyli oni z Kościołów geograficznie odległych, ale chlubiących się swoją wiernością Ewangelii w okolicznościach nie zawsze łatwych, a w niektórych przypadkach wręcz dramatycznych. Wskazał, że purpura nie jest dla nich powodem do chluby, lecz pamiątką Zbawiciela, który za nas przelał swoją krew. „Nie chcemy być Kościołem samym dla siebie. Chcemy być Kościołem pielgrzymującym, wychodząc na spotkanie łez, które trzeba osuszyć. Chcemy odrzucić nasze własne interesy, być Kościołem pielgrzymującym, szukając każdego, kto potrzebuje Chrystusa” – zapewnił metropolita Barcelony.

 

Po krótkiej Liturgii Słowa homilię wygłosił Ojciec Święty. Nawiązał w niej do zawartych w odczytanym fragmencie Ewangelii św. Marka słów: „Jezus wyprzedzał ich”, gdy podążał wraz z uczniami do Jerozolimy i nazwał ten obraz tłem dla obecnego konsystorza. “Między sercem Jezusa a sercami uczniów istnieje dystans, który może wypełnić jednie Duch Święty. Jezus o tym wie; dlatego jest wobec nich cierpliwy, mówi do nich otwarcie, a przede wszystkim ich wyprzedza, idzie przed nimi” – wyjaśnił papież.

 

Zwrócił uwagę, że uczniowie są zwodzeni interesami sprzecznymi z „nastawieniem” Jezusa, Jego wolą, która jest całkowicie zgodna z wolą Ojca. “Nie patrzą na rzeczywistość! Sądzą, że widzą a nie widzą, że wiedzą, a nie wiedzą, że rozumieją lepiej niż inni a nie rozumieją” – powiedział Franciszek i dodał: “Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna: to ta, którą Jezus ma na myśli i która kieruje Jego krokami. Rzeczywistością jest krzyż i grzech świata”. A tą rzeczywistością, którą widzi Jezus są niewinni, którzy cierpią i umierają z powodu wojen i terroryzmu; to niewolnictwo, które nieustannie zaprzecza godności, także w czasach praw człowieka; rzeczywistością są obozy dla uchodźców, które czasami bardziej przypominają piekło niż czyściec; rzeczywistością jest systematyczne odrzucanie wszystkiego, co już nie jest potrzebne, w tym osoby ludzkiej – podkreślił kaznodzieja.

 

“To widzi Jezus, idąc do Jerozolimy” – stwierdził i podkreślił: „My też, bracia i siostry, z Jezusem idziemy tą drogą”.

 

Zwracając się do nowych kardynałów Franciszek powiedział: “Jezus «idzie przed wami» i prosi, abyście Go zdecydowanie naśladowali, idąc Jego drogą. Wzywa was, abyście patrzyli na rzeczywistość, abyście nie dali się zwieść przez inne sprawy, inne perspektywy”.

 

Przestrzegł ich również, by nie stawali się „książętami” Kościoła. “Wzywa was, abyście służyli tak jak On i z Nim. Służyli Ojcu i braciom. Wzywa was do stawienia czoła, taką postawą jak On, grzechowi świata i jego skutkom we współczesnej ludzkości. Idąc za Nim, także wy będziecie wyprzedzali święty lud Boży, koncentrując wasze spojrzenie na krzyżu i zmartwychwstaniu Pana” – zaapelował Ojciec Święty.

 

Na zakończenie, wzywając wstawiennictwa Matki Dziewicy, Franciszek zachęcił: “Z wiarą przyzywajmy Ducha Świętego, aby wypełnił wszelki dystans naszymi sercami a sercem Chrystusa, a całe nasze życie stawało się służbą Bogu i bliźnim”.

 

Następnie odczytał listę nowych purpuratów, którzy złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności Franciszkowi i jego prawnie wybranym następcom. Ojciec Święty ogłosił, że wszyscy mianowani dziś kardynałowie będą kardynałami-prezbiterami.

 

Każdy z nowych purpuratów podchodził kolejno do Ojca Świętego, który nakładał im na głowy birety kardynalskie, na palce – pierścienie i wręczał bullę z wyznaczonym kościołem tytularnym w Rzymie (jest to symboliczne włączenie kardynała do prezbiterium diecezji rzymskiej).

 

Nowi kardynałowie otrzymali następujące kościoły: Jean Zerbo – św. Antoniego Padewskiego przy Via Tuscolana; Juan José Omella Omella – Świętego Krzyża Jerozolimskiego Santa Croce di Gerusalemme), który do niedawna był kościołem tytularnym zmarłego 18 marca br. kard. Miloslava Vlka z Pragi; Anders Arborelius OCD – Matki Bożej od Aniołów (Santa Maria degli Angeli); Louis-Marie Ling Mangkhanekhom – św. Sylwestra (San Silvestro in Capite); Gregorio Rosa Chávez – Najświętszego Sakramentu przy Tor de’ Schiavi.

 

Przez dłuższy czas nowi purpuraci wymieniali uściski z obecnymi w bazylice dotychczasowymi członkami Kolegium Kardynalskiego, którzy w ten sposób witali ich w swoim gronie.

Po wspólnym odmówieniu przez wszystkich po łacinie modlitwy Ojcze nasz Franciszek udzielił zebranym błogosławieństwa. Na zakończenie uroczystości podszedł do figury św. Piotra, oddając hołd Księciu Apostołów.

W godz. 18-20 w atrium Auli Pawła VI nowi purpuraci będą przyjmowali życzenia i pozdrowienia od krewnych, znajomych i przyjaciół.

 

W czasie dotychczasowych 4 konsystorzy Franciszek włączył w skład Kolegium Kardynalskiego 61 duchownych. Obecnie w jego skład wchodzi 225 purpuratów, w tym 121 elektorów, mających prawo do udziału w ewentualnym konklawe. 53 z nich pochodzi z Europy (w tym czterech Polaków: Stanisław Dziwisz, Zenon Grocholewski, Stanisław Ryłko i Kazimierz Nycz), 15 z Afryki, tyle samo z Azji, 4 z Oceanii oraz po 17 z Ameryki Północnej i Łacińskiej.


st (KAI) / Watykan

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap