Nasze projekty

Papież: „Im bardziej służymy, tym bardziej odczuwamy obecność Boga”

"Wielkość i sukces w oczach Boga mają inną miarę, mierzy się je służbą. Nie przez to, co posiadamy, ale przez to, co dajemy. Chcesz być pierwszy? Służ. To jest droga" - powiedział Papież Franciszek w katechezie przed modlitwą Anioł Pański.

fot. VaticanNews / YouTube

Wielkość i sukces w oczach Boga

W swojej katechezie Papież odniósł się do niedzielnej ewangelii, w której uczniowie Jezusa spierają się o to, kto z nich jest największy. Jezus skierował do nich stanowcze słowa, które odnoszą się do nas dzisiaj. „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” – przypomniał.

Tym zdaniem o służbie Pan Jezus zapoczątkowuje przemianę. Wartość osoby nie zależy od pełnionej roli, od osiągniętego sukcesu, od pieniędzy zgromadzonych w banku. Przeciwnie. Wielkość i sukces w oczach Boga mają inną miarę, mierzy się je służbą. Nie przez to, co posiadamy, ale przez to, co dajemy. Chcesz być pierwszy? Służ. To jest droga – podkreślił Franciszek.

Naśladować Jezusa to służyć

Papież zauważył, że dziś słowo „służba” wydaje się już niemodne, zużyte. Służenie nie jest wyrazem uprzejmości. To bycie jak Jezus, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45). Jeśli chcemy Go naśladować, musimy podążać drogą służby. Nasza wierność Panu zależy od naszej gotowości do służby – wskazał.

Reklama

Franciszek przyznał, że służba „często kosztuje, ma posmak krzyża, ale kiedy wzrastamy w trosce i dyspozycyjności wobec innych,

Im bardziej służymy, tym bardziej odczuwamy obecność Boga. Tym bardziej, gdy służymy tym, którzy nie mogą się odwdzięczyć – powiedział Papież.

Komu służyć?

Zwrócił także uwagę, że Jezus, mówiąc o służbie wykonuje pewien gest. Bierze dziecko i stawia je w centrum, pośrodku uczniów.

Reklama

Dziecko jest nie tylko symbolem niewinności, ale też znikomości. Jezus mówi, że kto przyjmuje dziecko, przyjmuje Jego. Pokazuje przez to, komu mamy służyć – tym, którzy nie mogą nam nic dać. W ten sposób przyjmujemy Jezusa, kiedy służymy maluczkim i ubogim – wyjaśnił Franciszek.

Pamiętać o zapomnianych

Wezwani przez ewangelię zapytajmy samych siebie, czy idąc za Jezusem pamiętam o tych, którzy są zapomniani. Czy rozumiem życie jako współzawodnictwo, czy jestem przekonany że bycie pierwszym to służba. Konkretnie – czy poświęcam komuś, kto nie może mi się odwdzięczyć, to, co mam? – zachęcił na koniec katechezy.

Niech Maryja pomaga nam zrozumieć, że służba nas nie umniejsza, ale że dzięki niej wzrastamy – powiedział Papież.

Reklama

os / Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę