Papież do młodych Kubańczyków: Budujcie mosty!

Otwierajcie się na rzeczy wielkie! Nie bójcie się, nie bądźcie małostkowi. Budujcie mosty! – zaapelował do młodych Kubańczyków Franciszek w wideo-orędziu.

Polub nas na Facebooku!

Przesłał je 28 lipca z okazji Kubańskich Dni Młodzieży, które w dniach 28-31 bm. odbywają się w Hawanie, równolegle do Światowych Dni w Krakowie. Ojciec Święty wezwał swych młodych słuchaczy, aby odważnie marzyli o lepszym świecie i lepszej Kubie oraz do budowania mostów, zgodnie z poleceniem Maryi z Kany: „Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn”.

 

„Proponuję wam, abyście przeżywali doświadczenie uważnego słuchania Ewangelii, a potem abyście mogli wcielać ją w życie swoje, swych rodzin i przyjaciół. Wiecie, że Ewangelia przemienia serce i dajcie się przemieniać jej słowami, które są «duchem i życiem» (…), które są konkretne jak życie, które albo bierzesz takim, jakim jest, albo się rozbijesz” – powiedział papież.

 

Przypomniał, że odprawiając Drogę Krzyżową trzeba pamiętać, że nie można kochać Boga, nie kochając innych, ponieważ „Krzyż jest pewnością wiernej miłości Boga do nas, to znaczy jest konkretnym umiłowaniem konkretnego życia”. „Krzyż jest miłością, która wchodzi w nasze cierpienie i daje nam siłę, aby je przezwyciężyć oraz w naszą śmierć, aby pokonać ją i zbawić nas” – zaznaczył Franciszek.

 

Nawiązując do trwającego obecnie Roku Miłosierdzia, zachęcił, aby po przekroczeniu Drzwi Świętych dać się „zarazić” tą miłością, „zachorować” na nią, dzięki czemu „nauczycie się spoglądać na innych z miłosierdziem, bliskością, czułością, przede wszystkim na cierpiących i potrzebujących pomocy”. „A gdy biskupi roześlą was jako Świadków Miłosierdzia, pamiętajcie, że najpiękniejszym pragnieniem Nauczyciela jest to, abyście niczego się nie lękali” – zaapelował papież. Wezwał swych młodych słuchaczy, aby byli wolni od powiązań z tym światem i aby głosili wszystkim – chorym, starcom, smutnym – że Kościół płacze z nimi oraz że Jezus jest w stanie dać im nowe życie i wskrzesić ich.

 

Franciszek wezwał młodych Kubańczyków, aby otwierali się na wielkie rzeczy, aby nie bali się i nie byli małostkowi oraz zachęcił ich, aby marzyli o tym, że świat dzięki nim może być inny i że Kuba może być inna i coraz lepsza. Ważne jest otwarcie serca i umysłu na nadzieję, którą daje Jezus. „I jednocześnie pamiętajcie, że nadzieja ta jest cierpieniem, że umie ona cierpieć, aby doprowadzić dany program do końca, ale też pamiętajcie, że nadzieja daje życie, jest płodna” – przypomniał papież.

 

Na zakończenie wezwał do budowania i przerzucania mostów za pomocą słów, pragnień, życzeń i serca. „Zapraszam was, abyście byli budowniczymi mostu ludzkiego, pierwszego mostu, wzniesionego w historii: wyciągnij ramiona i podaj rękę. Uczyńcie to! I w ten sposób, trzymając się za ręce, dajemy świadectwo, że chcemy budować mosty i pracować zjednoczeni!” – zaapelował Ojciec Święty.

 

Polecił uczestników spotkania w Hawanie patronce Kuby – Matce Bożej Miłości z El Cobre i przypomniał słowa Maryi z wesela w Kanie: „Zróbcie wszystko, co On wam powie”. Zapewnił ich o swej pamięci modlitewnej i udzielił młodym Kubańczykom błogosławieństwa apostolskiego.


kg (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Watykan: porozumienie zwiększające przejrzystość finansową

Przedstawiciele watykańskiej Władzy Informacji Finansowej (AIF) i Banku Włoch podpisali 26 lipca porozumienie o współpracy w celu ułatwiania, na zasadzie wzajemności, wymiany informacji dotyczących nadzoru nad finansami każdej ze stron. Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej stwierdza, że nowy dokument pozwala zainteresowanym władzom finansowym rozszerzać kanały informacyjne, aby czuwać nad stosunkami przedsiębiorców włoskich z instytucjami Państwa Miasta Watykanu, zajmującymi się zawodowo działalnością o charakterze finansowym. Przewiduje m.in. klauzule zastrzeżeń i korzystania z informacji.

Polub nas na Facebooku!

Z ramienia AIF dzisiejszą umowę podpisali prezes tej instytucji René Brülhart i jej dyrektor Tommaso Di Ruzza a ze strony Banku – jego gubernator Ignazio Visco i szef Wydziału Kontroli Carmelo Barbagallo.

 

Jest to kolejny dokument tego rodzaju po porozumieniu AIF z Jednostką Informacji Finansowej (UIF) dla Włoch, zawartym w 2013 i przewidującym współpracę w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

“Porozumienie ustanawia kanał instytucjonalny w celu wymiany danych między AIF a Bankiem Włoch w celu dalszego umocnienia współpracy dwustronnej między Stolicą Apostolską a Włochami we wspólnej walce z niegodnymi działaniami natury finansowej” – powiedział prezes Brülhart. A dyrektor Di Ruzza wyjaśnił, że “chodzi o ważny krok, dzięki któremu obie władze finansowe będą mogły śledzić stosunki między odpowiednimi instytucjami nadzorującymi, przyczyniając się do przejrzystości działań i stabilizacji obu systemów finansowych, co ma kluczowe znaczenie także w obecnym kontekście europejskim i międzynarodowym”.

 

AIF jest kompetentną władzą Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykanu w zakresie nadzoru i regulacji finansowych oraz wywiadu finansowego, ustanowioną 30 grudnia 2010 przez Benedykta XVI i wzmocnioną przez Franciszka postanowieniem z 15 listopada 2013. Instytucja ta zawarła dotychczas umowy o współpracy z podobnymi władzami nadzorującymi różnych krajów, m.in. z Brazylii, Niemiec, Luksemburga, Polski i Stanów Zjednoczonych. Jako jednostka kompetentna w sprawach informacji finansowej należy od 2013 do “Grupy z Egmont” i podpisała porozumienia o współpracy z Jednostkami Informacji Finansowej m.in. z Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Cypru, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Kuby, Liechtensteinu, Luksemburga, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Paragwaju, Peru, Polski, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, San Marino, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajczarii , Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.


kg (KAI/RV) / Watyukan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap