Kardynał-nominat nowym arcybiskupem Newark w USA

Ojciec Święty przyjął rezygnację z rządów pasterskich archidiecezją Newark w USA złożoną w związku z ukończeniem przewidzianego prawem wieku przez jej dotychczasowego metropolitę, abp. Johna Josepha Myersa i mianował jego następcą dotychczasowego arcybiskupa Indianapolis, abp. Josepha Williama Tobina, redemptorystę. 19 listopada ma on otrzymać z rąk papieża biret kardynalski.

Polub nas na Facebooku!

Joseph William Tobin urodził się 3 maja 1952 r. w Detroit jako najstarszy z trzynaściorga rodzeństwa. Po nauce w szkole wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów, CSsR), w którym 5 sierpnia 1972 r. złożył pierwsze śluby a 21 sierpnia 1976 r. – wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1978 r., po czym posługiwał wśród emigrantów hiszpańskojęzycznych w różnych miejscach, głównie w Detroit i Chicago, zdobywając duże doświadczenie duszpasterskie, m.in. w parafiach i głosząc rekolekcje dla młodzieży i dorosłych, pracując z ruchami kościelnymi i w trybunale archidiecezjalnym oraz będąc zaangażowanym na rzecz pokoju, sprawiedliwości i integralności stworzenia. W 1991 r. został radnym generalnym swego zgromadzenia a 9 września 1997 r. – przełożonym generalnym (którym był do 2009 r.).

 

2 sierpnia 2010 r. Benedykt XVI mianował go sekretarzem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz arcybiskupem tytularnym (sakrę przyjął 9 października tegoż roku). Na tym stanowisku starał się załagodzić napięcia między Stolicą Apostolską a żeńskimi zgromadzeniami zakonnymi w USA. 18 października 2012 r. papież mianował go arcybiskupem Indianapolis.

 

9 października br. Franciszek wymienił go wśród 17 nowych purpuratów, których 19 listopada włączy do Kolegium Kardynalskiego.


st, kg (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Franciszek: chrześcijaństwo bez zmartwychwstania byłoby tylko etyką

Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej! Jeśli by nie było odniesienia do raju i do życia wiecznego, chrześcijaństwo sprowadzałoby się jedynie do etyki, filozofii życia

Polub nas na Facebooku!

W rozważaniu na Anioł Pański Papież powrócił do refleksji o tajemnicy zmartwychwstania, podjętej na Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. „Zmartwychwstanie, powiedział, nie jest tylko faktem powstania z martwych po śmierci, ale jest nowym rodzajem życia, którego doświadczamy już dzisiaj. To zwycięstwo nad nicością, którego już teraz możemy zasmakować”.

 

 

Papież wyraził też solidarność i zapewnił o pamięci z ofiarami trzęsień ziemi we Włoszech

 

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap