Franciszek o relacjach z prawosławiem i diakonacie kobiet

Podczas improwizowanej konferencji prasowej na pokładzie samolotu lecącego ze Skopje do Rzymu dziennikarze pytali Franciszka o wrażenia z podróży do Bułgarii i Macedonii, relacje z prawosławiem ale również o kontrowersje związane z diakonatem kobiet.

Polub nas na Facebooku!

Pytany o wrażenia z obydwu krajów Franciszek podkreślił ich odmienność. Wskazał, że chrześcijaństwo w Macedonii związane jest z misją św. Pawła Apostoła. Przypomniał też powiązania Bułgarii z Rosją dodając, że w obydwu krajach istnieją dobre relacje między różnymi wyznaniami. Nawiązując do rozmowy z patriarchą Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego, Neofitem wyznał, że był nią bardzo zbudowany. „On jest człowiekiem Bożym!” – powiedział papież. Podobnych określeń użył w odniesieniu do patriarchy Bartłomieja z Konstantynopola, czy Cyryla z Moskwy. Dodał, że ogólnie relacje z prawosławiem są dobre i istnieje dobra wola, chociaż wszyscy ludzie mają wady. „Jesteśmy braćmi, nie możemy czcić Trójcy Świętej bez połączonych rąk braci” – stwierdził Ojciec Święty.

Pytany o perspektywy kanonizacji chorwackiego kardynała Stepinaca, w odniesieniu do której zastrzeżenia wysuwa Cerkiew serbska Franciszek zaznaczył, że kard. Alojzy Stepinac jest błogosławionym Kościoła katolickiego. Jednak w pewnym momencie procesu pojawiły się niejasne punkty, a jego zadaniem jako papieża jest ich rozstrzygnięcie. Stąd wypływała jego prośba do patriarchy Serbskiego Kościoła Prawosławnego. Ireneusza o utworzenie wspólnej komisji historycznej. „Zarówno jego jak i mnie interesuje jedynie prawda”- powiedział papież.

Inne z pytań dotyczyło diakonatu kobiet. Ojciec Święty przypomniał, że od kilku lat działa komisja, której członkowie nie są zgodni w swoich opiniach. Na przykład, odnalezione dotąd formuły święceń diakonis nie są takie same, jak w przypadku święceń diakona i raczej przypominają to, co byłoby dzisiaj benedykcją opatki. Istnieją różne opinie co do sakramentalnego charakteru święceń diakonis. Przypomniał, że ich funkcją była pomoc przy chrzcie kobiet, który dokonywał się przez zanurzenie. Ponadto były wzywane przez biskupa, kiedy dochodziło do sporu w małżeństwie i chodziło o rozwiązanie małżeństwa. Były wysyłane celem stwierdzenia siniaków na ciele kobiety pobitej przez męża. „Ale nie ma pewności, że ich wyświęcenie odbywało się w tej samej formie i tym samym celu, co święcenia męskie” – stwierdził Franciszek.

Papieża pytano także skąd bierze siły do podróżowania. „Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie chodzę do czarownicy. Tak naprawdę nie wiem. To dar od Pana”- wyznał Franciszek. Dodał że podczas podróży się nie męczy. Zmęczenie przychodzi później. „Wierzę, że Pan daje mi siłę. Proszę Pana, abym był wierny, abym Jemu służył, aby te wyjazdy nie były uprawianiem turystyki. A poza tym … nie pracuję za wiele!” – powiedział Ojciec Święty.

Na koniec papież przyznał, że szczególne wrażenie wywarła na nim czułość, z jaką siostry Matki Teresy opiekują się ubogimi i potrzebującymi w Skopje a także uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w Rakowskim w Bułgarii, która przypomniała jemu o własnych przeżyciach, kiedy w 1944 roku po raz pierwszy przyjmował Eucharystię.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Papież mianował moderatorów Synodu dla Amazonii

Ojciec Święty mianował relatorem generalnym kard. Cláudio Hummesa OFM, zaś sekretarzami specjalnymi bp. Davida Martíneza De Aguirre Guinea OP oraz ks. Michaela Czernego SJ.

Polub nas na Facebooku!

Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla regionu Amazonii będzie odbywało się od niedzieli 6 do niedzieli 27 października 2019 roku, a temat obrad został sformułowany jako: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i na rzecz ekologii integralnej”.

Relator generalny, 82-letni kardynał Cláudio Hummes, jest emerytowanym arcybiskupem São Paulo oraz przewodniczącym Panazjatyckiej Sieci Kościelnej (REPAM). Do jego zadań będzie należało przedstawienie relacji na początku synodu, aby ukazać temat do omówienia, zilustrować dokument roboczy i określić punkty, na których skupi się dyskusja. Przewodniczyć będzie także przygotowaniu Dokumentu Końcowego, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez ojców synodalnych.

Specjalni sekretarze to 49- letni bp David Martínez De Aguirre Guinea OP, hiszpański dominikanin, posługujący w Peru, który od 2015 roku jest wikariuszem apostolskim Puerto Maldonado w Peru. Drugim sekretarzem specjalnym został urodzony w Czechach 73-letni jezuita ks. Michael Czerny SJ, podsekretarz Sekcji ds. Migrantów i Uchodźców watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Zadaniem sekretarzy specjalnych jest wspomaganie relatora generalnego we wszystkich jego funkcjach. Będą koordynować, pod jego kierunkiem, pracę ekspertów i dbać o opracowanie Dokumentu Końcowego Synodu dla Amazonii.

KAI/awo

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap