Niech Wielki Post pomoże nam się oczyścić i otworzyć na Boga

Do wykorzystania Wielkiego Postu do oczyszczenia się, oraz doświadczenia obecności Boga w naszym życiu zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Papież nawiązał do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk 4, 1-13) opisującego kuszenie Pana Jezusa na pustyni i wskazał, że w obliczu pokus szatana do walki z nimi potrzebne są życie wewnętrzne, wiara w Boga oraz pewność Jego miłości. Zaapelował, byśmy zawsze odrzucali zło a przyjmowali dobro.

Polub nas na Facebooku!

Na wstępie Franciszek zauważył, że trzy pokusy szatana wskazują trzy drogi, które zawsze proponuje świat, obiecując wielkie sukcesy: chciwość posiadania, ludzką sławę i instrumentalne posługiwanie się Bogiem.

Papież wskazał, że chciwość posiadania zawsze wychodzi od naturalej potrzeby posilenia się, życia, samorealizacji, bycia szczęśliwymi, chcąc nas skłonić do myślenia, że to wszystko jest możliwe bez Boga, w nawet wbrew Niemu. „Jezus odmawia stwierdzając: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek» (w. 4). Przypominając długą wędrówkę narodu wybranego przez pustynię Jezus potwierdza, że chce z całkowitą ufnością powierzyć się opatrzności Ojca, który zawsze troszczy się o swoje dzieci” – stwierdził Ojciec Święty.

Z kolei druga pokusa – ludzkiej sławy, jak podkreślił Franciszek, grozi zatraceniem godności, by osiągnąć samorealizację. Tymczasem zasmakowujemy upojenia pustą radością, która szybko zanika, a Jezus odpowiada, że człowiek winien oddawać cześć i służyć jedynie Bogu.

Ojciec Święty zauważył, że trzecia pokusa- instrumentalnego posługiwania się Bogiem dla własnej korzyści – jest w istocie próbą przyciągnięcia Boga na swoją stronę, prosząc Go o łaski, które służą zaspokojeniu naszej pychy. „Diabłu, który cytując Pismo Święte zachęca Go, by starał się u Boga o niezwykły cud Jezus przeciwstawia ponownie stanowczą decyzję, by pozostać pokornym i ufnym wobec Ojca” – powiedział papież.

Franciszek wskazał, że te trzy propozycje szatana chcą nas oddzielić od Boga. „Jezus, osobiście stawiając czoła tym próbom, trzykrotnie przezwycięża pokusę, aby w pełni przystać na plan Ojca. I wskazuje nam środki zaradcze: życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność Jego miłości. Wykorzystajmy zatem Wielki Post, jako szczególny czas, aby się oczyścić, aby doświadczyć pocieszającej obecności Boga w naszym życiu” – zachęcił Ojciec Święty. Podkreślił, że Jezus odpowiadając kusicielowi nie nawiązuje dialogu, lecz odpowiada na trzy wyzwania jedynie Słowem Bożym. “To nas uczy, że z diabłem nie prowadzi się dialogu, nie powinno się prowadzić dialogu. Trzeba jemu odpowiadać jedynie Słowem Bożym” – podkreślił papież. Franciszek zachęcił, byśmy prosili Matkę Bożą o pomoc, byśmy zawsze odrzucali zło a przyjmowali dobro.

KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Papież przyjął dziś Europejską Unię Kolarską

Papież Franciszek przyjął w sobotę na audiencji uczestników dorocznego kongresu Europejskiej Unii Kolarskiej. Podkreślił, że sport może bardzo pomóc we wzrastaniu człowieka, ponieważ pobudza do dania z siebie tego, co najlepsze w perspektywie osiągnięcia zamierzonego celu.

Polub nas na Facebooku!

Ojciec Święty wskazał na długie i angażujące treningi kolarzy oraz konieczność zachowywania przez nich wymagającej dyscypliny życia. Przypomniał, że uprawianie sportu uczy, aby się nie zniechęcać i wciąż na nowo rozpoczynać po doznanej porażce lub nieszczęśliwym wypadku. Nierzadko daje też okazję do wyrażenia satysfakcji z osiągniętego sukcesu.

“Kolarstwo jest jednym ze sportów, który szczególnie uwypukla niektóre cnoty: znoszenie zmęczenia – podczas długich oraz trudnych podjazdów, odwagę – w próbach ucieczki lub szybkim finiszu, integralność – w przestrzeganiu zasad, altruizmu i znaczenia zespołu – zauważył Papież. – Jeśli myślimy o jednej z najbardziej rozpowszechnionych dyscyplin jaką jest kolarstwo szosowe, to widzimy jak podczas wyścigów cały zespół wspólnie pracuje, często musząc poświęcić się dla lidera. I kiedy jeden z kolegów przeżywa trudny moment, to partnerzy z zespołu podtrzymują go i towarzyszą mu. Podobnie w życiu ważne jest, aby pielęgnować ducha altruizmu, hojności i wspólnoty, aby pomóc temu, kto zostaje z tyłu i potrzebuje pomocy, by osiągnąć właściwy cel”.

Franciszek podkreślił, że wielu kolarzy było przykładem zarówno w sporcie, jak i w życiu poprzez swą integralność oraz spójność, dając z siebie to, co najlepsze na rowerze. W czasie trwania kariery potrafili połączyć siłę ducha oraz determinację w dążeniu do zwycięstwa, ale również solidarność i radość z życia. Dawali świadectwo odkrycia potencjału ludzkiego istnienia, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga oraz piękno życia we wspólnocie z innymi oraz z całym stworzeniem.

Papież przypomniał, że sportowcy posiadają nadzwyczajną zdolność przekazywania innym, szczególnie młodym, pozytywnych wartości życia oraz pragnienia poświęcenia go dla szczytnych celów. Sport nie powinien jednak stawać się celem samym w sobie, a człowiek narzędziem do służenia innym interesom, np. sławie lub korzyści. Wtedy pojawiają się zagrożenia, które zatruwają sport. Ojciec Święty wskazał tu na doping, nieuczciwość, brak szacunku dla siebie i rywali oraz korupcję. Zachęcił do otwarcia na nowe specjalności w obszarze kolarstwa, które szczególnie interesują młodych ludzi.

Franciszek zaznaczył, że trzeba towarzyszyć młodym bez tracenia z oczu zdrowych tradycji oraz popkultury, która w wielu krajach towarzyszy kolarstwu i jego mistrzom.

KAI, Vatican News

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap