Nasze projekty

Franciszek: chrześcijanin nie może żyć bez Eucharystii

O fundamentalnym znaczeniu Eucharystii dla życia chrześcijańskiego mówił dziś papież rozpoczynając nowy cykl katechez poświęconych właśnie tej centralnej tajemnicy wiary Kościoła. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 13 tys. wiernych

Już na wstępie, wyjaśniając wybór tematyki swych katechez, Ojciec Święty wskazał, że dla chrześcijan, podstawowe znaczenie ma zrozumienie wartości i sensu Mszy Świętej, aby coraz pełniej przeżywać swą relację z Bogiem. Przypomniał słowa prześladowanych chrześcijan, żyjących na początku IV wieku w północnej Afryce, którzy wyjaśniali, że ich życie chrześcijańskie życie zamarłoby, gdyby nie mogli sprawować Eucharystii. Można zatem wyrzec się życia ziemskiego z powodu Eucharystii, ponieważ daje nam ona życie wieczne, czyniąc nas uczestnikami zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Papież zachęcił do postawienia sobie pytania, co dla każdego z nas oznacza udział w ofierze Mszy św. i przystępowanie do Stołu Pańskiego.

Franciszek podkreślił znaczenie odnowy liturgicznej dokonanej przez II Sobór Watykańskim, aby doprowadzić chrześcijan do zrozumienia wspaniałości wiary i piękna spotkania z Chrystusem. Dlatego przez nowy cykl katechez Ojciec Święty pragnie dopomóc wiernym w lepszym poznaniu wielkiego daru, który dał nam Bóg w Eucharystii, podkreślając, iż sakramenty są znakami Bożej miłości, uprzywilejowanymi drogami, aby spotkać się z Bogiem.

Reklama

„Poprzez te katechezy chciałbym wraz z wami na nowo odkryć piękno ukryte w celebracji eucharystycznej a które, gdy zostanie odsłonięte, nadaje pełny sens życiu każdego z nas” – powiedział papież na zakończenie dzisiejszego spotkania z wiernymi na placu św. Piotra.


st (KAI) / Watykan

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę