W Watykanie rozpoczęło się Międzynarodowe Forum Młodych

Aby Synod biskupów o młodzieży nie pozostał tylko na papierze - to myśl przyświecająca organizatorom i uczestnikom Międzynarodowego Forum Młodych, które rozpoczęło się dziś w Watykanie. Zgromadzenie zakończy się 22 czerwca spotkaniem z papieżem Franciszkiem.

Polub nas na Facebooku!

Forum zorganizowała w Sassone di Ciampino koło Rzymu Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jest ono pokłosiem ubiegłorocznego zgromadzenia Synodu Biskupów nt. młodzieży.

– Synod o młodych się jeszcze nie skończył. Jest w fazie wprowadzania w życie. Bardzo ważne jest teraz, by pomóc samym młodym w zaniesieniu konferencjom biskupim i ruchom [kościelnym], do których należą wniosków z samego Synodu i wniosków, jakie papież w [posynodalnej adhortacji apostolskiej] „Christus vivit” daje jako dojrzały owoc procesu synodalnego – powiedział sekretarz Dykasterii, ks. Alexandre Awi Mello na konferencji prasowej w Watykanie.

Temat Forum brzmi: „Młodzi w działaniu w Kościele synodalnym”. Ma być ono kontynuacją Synodu z udziałem 246 osób w wieku 18-29 lat, reprezentujących 109 państw oraz 37 wspólnot i ruchów kościelnych. 18 spośród nich uczestniczyło w obradach Synodu jako audytorzy.

Zdaniem ks. Mello, wcielanie postanowień Synodu w życie „zależy bezpośrednio od młodych”, bo to oni powinni zanieść do swych Kościołów lokalnych, uniwersytetów, szkół i miejsc zamieszkania przesłanie Synodu i przesłanie papieża z „Christus vivit”. Jest to dla nich okazja, by „jeszcze bardziej być protagonistami w Kościele”. Chodzi o to, by „Synod nie pozostał na papierze, lecz stał się ciałem w życiu Kościoła”.

W sobotę 22 czerwca uczestnicy Forum zostaną przyjęci przez Franciszka w Watykanie.

ad, KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Franciszek: Pięćdziesiątnica to przyjście Boga, pociągającego nas ku sobie

„Pięćdziesiątnica to przyjście Jezusa, za którego pośrednictwem sam Bóg przychodzi do nas i przyciąga nas ku sobie” – podkreślił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o Dziejach Apostolskich papież mówił o Zesłaniu Ducha Świętego, a jego słów wysłuchało dzisiaj około 13 tys. wiernych.

Polub nas na Facebooku!

Na wstępie Franciszek podkreślił znaczenie obecności w Wieczerniku Matki Bożej a także modlitwy apostołów, która daje oddech uczniom wszystkich czasów. Zauważył, że towarzyszący temu wydarzeniu silny wiatr przypomina pierwsze stwórcze tchnienie Boga z Księgi Rodzaju i wypełnia obietnicę „mocy”, jaką Pan Jezus dał uczniom przed swoim Wniebowstąpieniem. Ojciec Święty zaznaczył, że towarzyszące temu wydarzeniu „języki jakby z ognia” przypominają z kolei płonący krzak na górze Synaj i dar Dekalogu.

Papież podkreślił także, w dnu Pięćdziesiątnicy głos zabiera Piotr, będący skałą, na której Chrystus postanowił wybudować swój Kościół. „Jego słowo, słabe, a nawet zdolne do zaparcia się Pana, gdy zostaje przeniknięte ogniem Ducha, nabiera mocy, staje się zdolne do przenikania serc i poruszenia ich ku nawróceniu. Bóg bowiem wybiera to, co słabe na świecie, aby zawstydzić mocnych” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że „nowe i ostateczne Przymierze nie opiera się już na prawie zapisanym na kamiennych tablicach, lecz na działaniu Ducha Bożego, który czyni wszystko nowym i który wypisuje się na sercach z ciała”. Zauważył też, że słowo apostołów przeniknięte Duchem Zmartwychwstałego staje się nowym słowem, które można zrozumieć. Jest to „język prawdy i miłości, który jest językiem uniwersalnym: nawet analfabeta może go zrozumieć” – stwierdził papież.

Franciszek podkreślił także, iż Duch Święty jest budowniczym komunii, jest artystą pojednania, który potrafi usunąć bariery między ludźmi. „Sprawia, że Kościół rośnie, pomagając mu wyjść poza ludzkie ograniczenia, grzechy i wszelkie skandale” – powiedział Ojciec Święty. Jednocześnie zaznaczając, że Duch Święty rozpala w ludzie Bożym dar proroctwa. Cytując słowa Benedykta XVI Ojciec Święty stwierdził, że Pięćdziesiątnica to przyjście Jezusa, za którego pośrednictwem sam Bóg przychodzi do nas i przyciąga nas ku sobie. „Bóg nas uwodzi swoją Miłością i w ten sposób nas pociąga, aby poruszyć historię i zainicjować procesy, przez które przenika nowe życie. Bowiem tylko Duch Boży ma moc humanizowania i uczynienia braterską każdą sytuację, poczynając od tych, którzy Go przyjmują” – stwierdził papież.

Na zakończenie Franciszek zachęcił zgromadzonych, by prosili Pana Jezusa o to, by pozwolił nam doświadczać nowej Pięćdziesiątnicy, która poszerzyła by nasze serca i dostroiła nasze uczucia do uczuć Chrystusa, abyśmy bez wstydu głosili Jego przemieniające słowo i byli świadkami mocy miłości, która ożywia wszystko, co napotyka.

KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap