Franciszek: chrześcijanie są wezwani do budowania harmonii, siania dobra, apostolstwa nadziei

Do budowania harmonii, siania dobra, bycia apostołami nadziei zachęcił Ojciec Święty wiernych podczas Eucharystii sprawowanej na placu św. Piotra w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Podkreślił, że ludzie żyjący według Ducha wnoszą pokój tam, gdzie panuje niezgoda, zgodę tam, gdzie istnieje konflikt, zło odwzajemniają dobrem, na arogancję reagują łagodnością, na złośliwość dobrocią, na zgiełk milczeniem, na plotki modlitwą, na defetyzmem uśmiechem.

Polub nas na Facebooku!

Na wstępie papież podkreślił, że Duch Święty jest osobą konkretną, działającą konkretnie wprowadzając w życie uczniów harmonię, której wcześniej brakowało, ponieważ On jest harmonią. Sprawia On, że Jezus żyje i odżywa w nas, wskrzeszając nas wewnętrznie, obdarzając nas pokojem. „Jest to pokój, który sprawia, że serce jest podobne do głębokiego morza, które jest zawsze spokojne, nawet wtedy, gdy na powierzchni fale się burzą” – podkreślił Franciszek. Przestrzegł zarazem, że „nie osiągniemy pogody ducha nabierając dystansu wobec osób, które nie myślą tak jak my, nie będziemy żyli w pokoju rozwiązując kłopot danej chwili. Punktem zwrotnym jest pokój Jezusa, jest harmonia Ducha” – wskazał Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że w naszej epoce pośpiechu Duch Święty jest pokojem w niepokoju, ufnością w zniechęceniu, radością w smutku, młodością w starości, odwagą w próbie. Natomiast bez Ducha życie chrześcijańskie jest chaotyczne, pozbawione miłości, która wszystko jednoczy. „Chrześcijaństwo bez Ducha jest moralizmem bez radości; z Duchem jest życiem” – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty podkreślił, że Duch Święty wnosi także harmonię między ludźmi, czyni nas Kościołem, składa różne części w jeden harmonijny gmach. Zaznaczył, że „Dziś na świecie dysharmonie stały się prawdziwymi podziałami: są tacy, którzy mają za dużo i tacy, którzy nie mają nic, są tacy, którzy starają się żyć sto lat i ci, którzy nie mogą się narodzić”. Dlatego potrzebujemy Ducha jedności, który odrodzi nas jako Kościół, jako lud Boży i jako ludzkość braterską. Wskazał, że Duch Święty łączy odległych, jednoczy dalekich, sprowadza zagubionych. „Nie można dobrze żyć oddając złem za zło, zmieniając się z ofiar w oprawców. Natomiast ci, którzy żyją według Ducha wnoszą pokój tam, gdzie panuje niezgoda, zgodę tam, gdzie istnieje konflikt. Ludzie duchowi zło odwzajemniają dobrem, na arogancję reagują łagodnością, na złośliwość dobrocią, na zgiełk milczeniem, na plotki modlitwą, na defetyzmem uśmiechem” – powiedział papież.

Ojciec Święty podkreślił potrzebę stawiania spojrzenia Ducha przed naszym i codziennej modlitwy do Niego. „Duchu Święty, harmonio Boga, Ty, który przekształcasz strach w zaufanie a zamknięcie w dar, przyjdź do nas. Daj nam radość zmartwychwstania, odwieczną młodość serca. Duchu Święty, nasza harmonio, Ty, który czynisz nas jednym ciałem, wlej swój pokój w Kościół i świat. Uczyń nas budowniczymi harmonii, siewcami dobra, apostołami nadziei” – stwierdził papież na zakończenie swej homilii.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Przed 90 laty Watykan stał się suwerennym państwem

Równo 90 lat tamu - 7 czerwca 1929 - Miasto Watykan stało się suwerennym państwem. W tym dniu bowiem rząd włoski ratyfikował Układy Laterańskie, podpisane 11 lutego tegoż roku w Pałacu św. Jana na Lateranie przez sekretarza stanu Jego Świątobliwości kard. Pietro Gasparriego i premiera Włoch Benito Mussoliniego. Na podstawie tych dokumentów władze Włoch uznały niezależność i suwerenność Stolicy Apostolskiej oraz powstało Państwo Miasta Watykanu.

Polub nas na Facebooku!

Kolejnego dnia, 8 czerwca weszło w życie sześć głównych ustaw nowego państwa, promulgowanych przez papieża Piusa XI, w tym Ustawa Podstawowa (Legge Fondamentale), która w artykule 1. stwierdzała, że papież jest suwerenem (władcą) Państwa Miasta Watykanu.

Układy (lub Traktaty) Laterańskie uregulowały ostatecznie sytuację papieży w Rzymie i na terenie Włoch, którzy od czasu zjednoczenia Italii w 1870 i zlikwidowania Państwa Kościelnego 4 lata wcześniej uważali się za “więźniów Watykanu”, co zresztą nie przeszkadzało im w sprawnym i skutecznym kierowaniu Kościołem.

Państwo Kościelne powstawało stopniowo we wczesnym średniowieczu i okresie Odrodzenia osiągnęło swój największy rozkwit i zasięg, obejmując znaczną większość Półwyspu Apenińskiego i Sycylię. Później wewnętrzne tarcia i walki możnych rodów rzymskich i z innych miast ówczesnych Włoch doprowadziły do kurczenia się tego obszaru, a ostateczny cios zadały mu wojska Garibaldiego, które w 1870 doprowadziły do zjednoczenia podzielonych ziem włoskich i utworzenia niepodległych Włoch ze stolicą w Rzymie. Dopiero rozmowy z rządem Mussoliniego doprowadziły do rozwiązania w 1929 tego problemu, znanego jako “kwestia rzymska”.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap