Nasze projekty

Białoruś czeka na wizytę papieża Franciszka

Znaczenie wolności religijnej dla pozytywnego rozwoju społeczeństwa oraz możliwość wizyty papieża Franciszka znalazły się wśród centralnych tematów poruszanych podczas wizyty kard. Christopha Schönborna na Białorusi

Przewodniczący Konferencji Biskupów Austrii przebywał tam jako wysłannik papieski na uroczystości 25-lecia archidiecezji mińsko-mohylewskiej, które odbyły się 1 i 2 lipca w sanktuarium maryjnym w Budsławiu, 150 km na północ od Mińska.
Podczas wszystkich nabożeństw i spotkań arcybiskup Wiednia podkreślał, że jego wizyta jest wyrazem wielkiego szacunku papieża dla Białorusi. Tłumaczył, że Franciszkowi bardzo zależy na tym kraju, który mógłby odegrać ważną rolę mediatora w konflikcie ukraińskim.

Wysłannik papieski spotkał się też z ministrem spraw zagranicznych Białorusi Wladimirem Makejem, wicepremier Natalią Kaczanową oraz z politykami lokalnymi. W spotkaniach zarówno z nimi, jak i z przedstawicielami Kościołów kard. Schönborn podkreślał znaczenie wolności religijnej i dobrze układające się stosunki między państwem i Kościołami. Zwracał uwagę, że polityce przypada odpowiedzialna rola wspierania zarówno wolności religijnej jak i współpracy między religiami. Wszyscy politycy białoruscy zapewniali kard. Schönborna, że państwo białoruskie jest bardzo zainteresowane możliwością wizyty papieża Franciszka i że utrzymuje dobre stosunki z Kościołami.

Reklama
Reklama

W sobotę 2 lipca kard. Schönborn jako legat papieski przewodniczył głównej Mszy św. sprawowanej w Budsławiu. W kazaniu przypomniał, że sanktuarium przeżyło okrucieństwa hitleryzmu i komunizmu, a wiara ludzi przetrwała. – Błogosławiony jest kraj, który wierzy – powiedział arcybiskup Wiednia. Mówiąc o znaczeniu rodziny zwrócił uwagę, że reżimy totalitarne, których w przeszłości doświadczyło społeczeństwo Białorusi, ale także i inne ideologie, chciały zniszczyć instytucję rodziny. – Ale my wierzymy w siłę rodziny – stwierdził kaznodzieja.

Reklama
Reklama

Podczas Mszy św., z udziałem 30 tys. osób, został odczytany list papieża Franciszka do kard. Schönborna jako jego legata na jubileuszowe uroczystości archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Ojciec Święty wyraził uznanie dla niezwykłej żarliwości wiary białoruskich katolików w czasach władzy komunistycznej. W sposób szczególny Franciszek podkreślił osobę kard. Kazimierza Świątka (1914-2011), „niezłomnego obrońcy wiary”. Jednocześnie wyraził nadzieję, że białoruscy katolicy w dzisiejszej sytuacji dadzą wyraz „piękna ich powołania” w słowie i w czynach.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz podkreślił, że 25-lecie nie jest okazją tylko do dokonania bilansu. Trzeba z zaangażowaniem iść w przyszłość i działać jako chrześcijanie w społeczeństwie białoruskim, bo tylko w ten sposób można wpływać na dobrą przyszłość kraju. Metropolita mińsko-mohylewski zwrócił uwagę, że Białorusi potrzebna jest poważna odnowa w oparciu o wiarę chrześcijańską i jej głębokie korzenie na tych terenach. Jednocześnie abp Kondrusiewicz przypomniał, że Europa wreszcie powinna stać się unią naprawdę chrześcijańską. A zwracając się do legata papieskiego dodał: „Kościół katolicki na Białorusi jest żywy i czeka na wizytę papieża Franciszka”.

Reklama

Dzień wcześniej, 1 lipca, kard. Schönborn wraz z arcybiskupem mińsko-mohylewskim oraz innymi biskupami uczestniczyli w nocnej liturgii połączonej z procesją ze światłami w Budsławiu . W ramach tej uroczystości arcybiskup Wiednia przekazał niewielkiej wspólnocie greckokatolickiej w darze od ich współwyznawców w Austrii relikwie św. Jozafata Kuncewicza. Jest to cząstka przechowywanego w Wiedniu ornatu tego biskupa-męczennika, zamordowanego właśnie na ziemi białoruskiej. Relikwie te przekazali kardynałowi wikariusz dla grekokatolików w Austrii ks. Jurij Kolasa i greckokatolicki proboszcz w Wiedniu ks. Taras Chagala. Zapewnili oni, że w ten sposób pragną podkreślić łączność Kościoła w Austrii z grekokatolikami na Białorusi.

W czasie swego pobytu na Białorusi kard. Schönborn spotkał się też z przedstawicielami życia politycznego tego kraju oraz odwiedził Mały Trościeniec pod Mińskiem, gdzie w latach II wojny światowej znajdował się niemiecki obóz zagłady. W utworzonym tam przez hitlerowców w lipcu 1941 r. i działający do nadejścia Armii Czerwonej pod koniec czerwca 1944 r. obozie zamordowano, według różnych ocen, od 60 do 200 tys. ludzi, głównie Żydów, jeńców radzieckich, partyzantów i cywilów, w tym wielu Białorusinów i Polaków. Wśród ofiar było też ok. 13 tys. Żydów austriackich. Na terenie byłego obozu stoi dziś obelisk i skromny pomnik. W przyszłości ma powstać monument-memoriał.

Przewodniczący Austriackiej Konferencji Biskupiej odwiedził też kilka parafii oraz prowadzone przez Centrum Caritas św. Łukasza, w którym mogą bezpłatnie mieszkać dzieci chore na raka, leczone w pobliskiej klinice onkologicznej, a także ich matki. Bez takiej pomocy wiele cierpiących na białaczkę dzieci z ubogich rodzin w głębi kraju byłoby pozbawionych możliwości leczenia, ponieważ ich rodziny nie byłyby w stanie opłacać kosztów podróży i zakwaterowania w czasie terapii w mieście. Od chwili otwarcia w 2004 r. przez Centrum, wspierane finansowo przez austriacką Caritas, przewinęło się już ponad 1300 dzieci.

W ostatnim dniu wizyty na Białorusi kard. Schönborn poświęcił w Mińsku nowy kościół katolicki. Była to pierwsza od 105 lat konsekracja kościoła katolickiego w stolicy kraju, ale też i nie ostatnia, bowiem w budowie znajduje się pięć kolejnych świątyń.

Katolicy stanowią obecnie ok. 15 proc. 10-milionowego społeczeństwa Białorusi. Wielu z nich to członkowie mniejszości polskiej. Kościół katolicki jest drugim co do wielkości wyznaniem w kraju, a mniejszość katolicka na Białorusi jest największa spośród wszystkich krajów, w których przeważa rosyjskie prawosławie. Metropolia mińsko-mohylewska obejmuje, oprócz archidiecezji o tej samej nazwie, diecezje: grodzieńską, pińską i witebską. Na terenie archidiecezji żyje ok. 625 tys. katolików, w diecezji grodzieńskiej – 575 tys., pińskiej – 42 tys. i witebskiej – 173 tys.

W Budsławiu, narodowym sanktuarium białoruskich katolików czczony jest wizerunek Matki Bożej uważany przez katolików za patronkę kraju. Cudowna ikona pojawiła się w 1591 r., w 1643 r. został poświęcony pierwszy kościół, a w 1767 r. położono kamień węgielny pod budowę bazyliki. Rokrocznie 1 i 2 lipca do sanktuarium przybywają wielotysięczne pielgrzymki katolików z całej Białorusi.


ts / Mińsk

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite