Włochy: nawrócenia muzułmanów na chrześcijaństwo

Katolicki publicysta, ks. Filippo Di Giacomo, twierdzi, że Kościół we Włoszech specjalnie otacza tajemnicą kwestię nawróceń na chrześcijaństwo muzułmanów.

Polub nas na Facebooku!

W najnowszym wydaniu tygodnika „Il Venerdi”, piątkowego dodatku do dziennika „La Repubblica”, ks. Di Giacomo nie wyklucza, że dzieje się tak „ze strachu”, a być może i po to, by nie zakłócać tego zjawiska. Dane na temat tych nawróceń są już według niego ogłaszane we Francji i w Wielkiej Brytanii.

Autor zwraca uwagę natomiast na spadek liczby Włochów przechodzących na islam. Ma ich być obecnie czterech dziennie, podczas gdy pięć lat temu było aż jedenastu.


sal (KAI Rzym) / Rzym

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ukraina rozpoczyna obchody rocznicy objawień Fatimskich

Od 13 maja do 13 października będzie trwał Jubileuszowy Fatimski Czas Łaski dla Kościoła na Ukrainie z okazji setnej rocznicy objawień maryjnych w Fatimie. Zapowiedziała to w okolicznościowym liście pasterskim z 27 kwietnia łacińska Konferencja Biskupia tego kraju. Ogólnokrajowe dziękczynienie z udziałem episkopatu i pielgrzymów zaplanowano na 16 lipca – święto Matki Bożej z Góry Karmel – w narodowym sanktuarium maryjnym w Berdyczowie. Uroczystościom przewodniczyć będzie legat papieski kard. Zenon Grocholewski.

Polub nas na Facebooku!

„Fatima pozostaje nadal aktualna, jest wciąż dla nas wezwaniem do konkretnych działań duszpasterskich” – napisali w liście pasterskim biskupi rzymskokatoliccy. Podkreślili, że orędzie to „jest naznaczone warunkowością, słowo «jeżeli» pojawia się tam wielokrotnie i nie możemy o tym zapomnieć”. To sam „Bóg zaprasza nas do współpracy, a obietnice Fatimy spełnią się, jeżeli my wypełnimy to, o co nas prosi Matka Boża” – wyjaśnili autorzy listu.

Jednocześnie przypomnieli, że „objawienia prywatne nie nakładają na nas obowiązku ich akceptacji, a tym samym wypełnienia próśb Maryi”, ale – dodali – „w odniesieniu do Fatimy mamy do czynienia z pewnym szczególnym przypadkiem”.

Przywołali słowa z homilii św. Jana Pawła II z tej portugalskiej wioski z 13 maja 1982 r.: „Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie samej Ewangelii: «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mt 1, 15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do tego stulecia. […] Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”.

„Świadomi wielkości Orędzia z Fatimy, wzywamy wszystkich w setną rocznice objawień do podjęcia drogi wyznaczonej nam przez Maryję, Matkę tak bardzo miłującą ludzkość” – zaznaczyli biskupi. Zachęcili do podjęcia tego wezwania „jako wspólnota Kościoła zatroskana o losy Ojczyzny i nastanie upragnionego pokoju” oraz do uczynienia tego „na drodze pokuty, modlitwy różańcowej i ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi siebie, każdej rodziny i całej Ukrainy”.

„Wielki Jubileusz 100-lecia Fatimskich Objawień to zaproszenie do każdego z nas, by na nowo zastanowić się nad fatimskim przesłaniem, nad fatimską pobożnością w parafiach. Podejmijmy trud, by ożywić Fatimę, pogłębić jej rozumienie, a będzie to bardzo owocne dla wszystkich Wiernych, Kościoła i świata” – wezwali duchowieństwo i wiernych metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki i pozostali biskupi katoliccy obrządku łacińskiego na Ukrainie.


kcz (KAI Lwów) / Lwów

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap