Nasze projekty

Czechy: możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych i adopcję przez pary tej samej płci wykluczona

Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej orzekł, że konstytucja nie pozwala na traktowanie związków partnerskich na równi z instytucją małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Wykluczono także możliwość adopcji dzieci przez pary tej samej płci.

fot. Jeremy Wong Weddings / Unsplash

Prace nad ustawą o równości małżeńskiej

Decyzja sądu jest odpowiedzią na toczące się w czeskim parlamencie prace nad ustawą o tzw. równości małżeńskiej. Miała ona na celu wprowadzenie „małżeństw jednopłciowych”.

Sąd orzekł, że, w oparciu o czeską konstytucję nie ma prawnej możliwości umożliwienia parom jednopłciowym adopcji dzieci. Taką możliwość mają tylko pary w związku małżeńskim, a w myśl ustawy zasadniczej, mogą go zawrzeć jedynie kobieta i mężczyzna.

Zgodnie z uzasadnieniem sądu jest to podyktowane jest troską o dobro dziecka oraz udowodnionym naukowo lepszym wzrostem psychospołecznym dzieci wychowywanych w domach, gdzie funkcjonują wzorce zarówno męskie jak i żeńskie. Już w 2015 r. Sąd Konstytucyjny odrzucił możliwość adopcji dzieci przez pary niebędące w związku małżeńskim, argumentując, że takie relacje są mniej stabilne. W najnowszym orzeczeniu Sąd przypomniał wyrok sprzed 6 lat i podkreślił, że konieczne jest postawienie na pierwszym miejscu dobra dziecka.

Reklama

Dodatkowo przypomniano, że czeska konstytucja wyklucza zrównanie innej formy związku z małżeństwem, które rozumie się jako związek kobiety i mężczyzny. Podobnie jak w Polsce, w Czechach instytucja małżeństwa pozostaje pod konstytucyjną ochroną.

POLECAMY: Papież do Polaków: niech Matka Boga towarzyszy wam i waszym rodzinom

Komisja Europejska chce ingerować w prawo rodzinne państw UE

W ostatnim czasie Unia Europejska nasila próby ingerowania w prawo rodzinne państw członkowskich. W kwietniu Komisja Europejska zapowiedziała rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem, które dotyczyłoby uznawania rodzicielstwa między państwami członkowskimi. Wstępne założenia dokumentu wskazują, że celem będzie doprowadzenie do akceptacji adopcji dokonanych w innym kraju przez pary jednopłciowe.

Reklama

Pomimo tego, że na podstawie Traktatów unijnych, prawo rodzinne materialne należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, Komisja Europejska planuje głęboką ingerencję w system prawa rodzinnego, poprzez zmuszenie państw członkowskich do formalnej akceptacji stanów faktycznych w których inne państwo uznało rodzicielstwo osób tej samej płci.

Sprzeciw Czechów

Swoim wyrokiem Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej w zasadzie nie pozostawia innej możliwości niż zgłoszenie przez Czechy weta wobec projektowanego rozporządzenia, jeśli Rada pochyli się nad tą regulacją. Ze względu na zasadę jednomyślności, jeden głos „przeciwko” może spowodować odrzucenie rozporządzenia.

Czeski Sąd Konstytucyjny przypomniał i potwierdził wartości konstytucyjne, na których jest oparty cały tamtejszy ład prawny i społeczny. Niebudzący żadnych wątpliwości wyrok, w którym potwierdza się tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, prymat dobra dziecka nad ambicjami dorosłych i troska o jak najlepsze warunki do rozwoju młodego człowieka przeciwstawia się politycznej poprawności, to bardzo ważny krok, przypominający, że wszyscy żyjemy w porządku prawnym, którego niezależnie od trendów politycznych należy przestrzegać – wskazuje Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego. Wobec nasilających się prób ingerencji Unii Europejskiej w prawo rodzinne państw członkowskich należy też odczytywać ten wyrok jako zapowiedź sprzeciwu wobec przekraczania kompetencji Unii w tej dziedzinie – dodaje.

Reklama

os, KAI / Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę