Prośba o dostęp Tajnego Archiwum Watykańskiego

Władze Armenii zwrócą się z prośbą do papieża o większy dostęp do zbiorów dotyczących ludobójstwa Ormian i innych mniejszości chrześcijańskich znajdujących się w Tajnym Archiwum Watykańskim. Poinformował o tym dyrektor Archiwum Narodowego Armenii, Amatuni Virabyan. Przypomniał, że Stolica Apostolska na początku XX w., w okresie upadku Imperium Osmańskiego, cały czas utrzymywała tam swoich przedstawicieli dyplomatycznych.

Polub nas na Facebooku!

W dniach 24-26 czerwca Franciszek będzie przebywał z wizytą apostolską w Armenii. W jej trakcie odwiedzi Eczmiadzyn, Erywań, Giumri i Chor Wirap. Jednym z najważniejszych punktów 14 podróży zagranicznej papieża będzie wizyta w kompleksie pomnikowym Cicernakaberd w Erywaniu, upamiętniającym ludobójstwo ok. półtora miliona Ormian w latach 1915-17 na terenie ówczesnego państwa tureckiego.

 

Wiele ze zbiorów Tajnego Archiwum Watykańskiego pochodzących z pierwszych dziesiątków lat XX w. zostało już udostępnionych. W dotychczasowych badaniach skupiono się przede wszystkim na wysiłkach papieża Benedykta XV dążących do zaprzestania prześladowania Ormian przez Turków oraz pomocy ofiarom.


tom (KAI) / Erywań

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Rosja: ograniczenia dla misjonarzy

Poważne ograniczenia działalności zagranicznych misjonarzy w Rosji może wprowadzić parlament tego kraju. Propozycje poprawek do ustawy „O wolności sumienia i o stowarzyszeniach religijnych” przewidują, że organizacje religijne będą mogły zapraszać do Rosji misjonarzy z zagranicy jedynie na podstawie umowy o pracę lub cywilno-prawnej oraz nie będą mogły prowadzić działalności misyjnej w pomieszczeniach mieszkalnych. Za złamanie tych przepisów będzie grozić kara do 1 miliona rubli.

Polub nas na Facebooku!

Poprawki te są częścią tzw. „pakietu antyterrorystycznego”, rozpatrywanego obecnie przez Dumę Państwową Federacji Rosyjskiej w drugim czytaniu. Ich wprowadzenie zalecił na swym posiedzeniu 20 czerwca Komitet Dumy ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Korupcji. Poparło je szereg posłów, m.in. przewodniczący Komitetów: ds. Bezpieczeństwa – Irina Jarowaja i Spraw Międzynarodowych – Aleksiej Puszkow.

Dotychczas wspólnoty i stowarzyszenia wyznaniowe mają prawo zapraszania obywateli innych państw do prowadzenia zawodowej działalności religijnej; przepisy nie wymagały jednak zawierania z nimi umów o pracę. Zgłoszona poprawka proponuje wpisanie do ustawodawstwa zastrzeżenia, że misjonarze zagraniczni będą mogli pracować w Rosji tylko wtedy, jeśli zapraszająca ich organizacja religijna podpisała z nimi taką umowę lub umowę cywilno-prawną.

Zakazane będzie także prowadzenie działalności religijnej przez organizację, która nie podała swej oficjalnej pełnej nazwy. Nie będzie ona mogła wydawać ani rozpowszechniać literatury, materiałów audio i wideo bez zaznaczenia takiej nazwy lub jeśli jest ona niepełna lub nieprawdziwa. Za niepodporządkowanie się tym przepisom (jeśli zostaną one uchwalone) przewidziana jest grzywna w wysokości od 30 tys. do 50 tysięcy rubli a także przepadek literatury oraz materiałów drukowanych, audio i wideo.

Ponadto Komitet poparł inną poprawkę, zgodnie z którą nie wolno prowadzić działalności misyjnej w pomieszczeniach mieszkalnych, z wyjątkiem odbywania tam obrzędów i ceremonii religijnych.

Za działalność niezgodną z istniejącym ustawodawstwem wyznaniowym przewidziano karę od 5 tys. do 50 tys. rubli, a w wypadku osób prawnych – od 100 tysięcy do miliona rubli. Jeśli natomiast złamania prawa dopuści się cudzoziemiec lub osoba bez obywatelstwa, to pociągnie to za sobą karę administracyjną w wysokości od 30 tys. do 50 tys. rubli i może (ale nie musi) towarzyszyć temu wydalenie takiej osoby z Rosji.

Do ustawy „O wolności sumienia” ma zostać dodany nowy rozdział zatytułowany „Działalność misyjna”. Znajdzie się w nim stwierdzenie, że za działalność tego rodzaju uważa się szerzenie wiary i przekonań religijnych, na co mogą się składać nabożeństwa publiczne, rozpowszechnianie literatury religijnej, publiczne zbieranie ofiar, odbywanie zgromadzeń modlitewnych i religijnych i wystąpienia na nich oraz działalność kaznodziejska.


kg (KAI/B-I/InterfaxRelibgia) / Moskwa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap