“L’Osservatore Romano”: papieska bulla syntezą wiary chrześcijańskiej

Jako syntezę wiary chrześcijańskiej postrzega papieską bullę „Misericordiae vultus” redaktor naczelny L'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian.

Polub nas na Facebooku!

Oto jego komentarz opublikowany na łamach watykańskiego dziennika:

Syntezą wiary chrześcijańskiej jest bulla ogłaszająca Jubileusz Miłosierdzia, ogłoszona przez Papieża Franciszka. A to dlatego, że jak czytamy na jej początku, właśnie miłosierdzie jest sercem objawienia, które znajduje swój szczyt w Jezusie z Nazaretu, obliczu Ojca i Jego miłości, misericordiae vultus. Dokument papieski w wymowny sposób jest skierowany do tych, którzy zechcą ją przeczytać, bez rozróżnień, i wyraża nadzieję, że «do wszystkich, wierzących i dalekich, dotrze balsam miłosierdzia jako znak królestwa Bożego już obecnego» wśród ludzi.

Daty wyznaczające początek i koniec tego nowego nadzwyczajnego roku świętego wyjaśnione są przez Papieża w świetle miłosierdzia, od początku 8 grudnia 2015 r. do zakończenia 20 listopada 2016 r.: a zatem między liturgicznymi obchodami Niepokalanego Poczęcia NMP i niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata. Aby podkreślić na początku Jubileuszu działanie Boga – który «nie chciał zostawić ludzkości samej i we władzy zła», lecz zachował Maryję wolną od grzechu pierworodnego – a na jego zakończenie ukazać panowanie Chrystusa, a więc Jego miłosierdzia, nad całym wszechświatem.

W tych ramach, które przypominają całą historię zbawienia, Papież Franciszek mówi, że postanowił rozpocząć Rok Święty w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, ponieważ Kościół «czuje potrzebę, by zachowywać żywy» Sobór, nazywany początkiem nowej drogi. Wówczas odczuwano «potrzebę, by mówić o Bogu ludziom współczesnym w sposób bardziej zrozumiały», jak już w 1950 r. powiedział Montini do Jeana Guittona: «Jaki ma pożytek mówienie prawdy, jeśli ludzie naszych czasów jej nie rozumieją?».

Papieży Soboru ich następca wspomina w bulli poprzez ich słowa, które umieszczają Vaticanum II w tym starym i wciąż nowym kluczu do lektury: «Teraz oblubienica Chrystusa woli stosować lekarstwo miłosierdzia» i w ten sposób «pokazywać, że jest pełną miłości matką wszystkich, łagodną, cierpliwą, którą miłosierdzie i dobroć kieruje do dzieci od niej oddzielonych», powiedział Jan XXIII otwierając Vaticanum II. Zamknięty pod znakiem «starej historii Samarytanina», przedstawionej przez Pawła VI jako wzór jego duchowości.

Pół wieku po zakończeniu największego zgromadzenia chrześcijan, jakie kiedykolwiek się odbyło, Papież Franciszek wspomina je jako «nowy etap nieustannej ewangelizacji». I posługuje się obrazem przypominającym tytuł (Burzenie bastionów) i sens książeczki Hansa Ursa von Balthasara, opublikowanej w 1952 r.: «Po zburzeniu murów, które od zbyt wielu lat zamykały Kościół w uprzywilejowanej twierdzy, nadszedł czas, by głosić Ewangelię w nowy sposób» i «dawać z większym entuzjazmem i odwagą świadectwo» wiary w Chrystusa, jedynego Pana.

Oto zatem czas sprzyjający powrotowi do tego, co istotne, i przemienieniu każdej wspólnoty chrześcijańskiej w «oazę miłosierdzia», przez przezwyciężenie obojętności, dzieła miłosierdzia co do ciała i duszy, odkrywanie piękna spowiedzi i zmianę życia, otwarcie na spotkanie z kobietami i mężczyznami wyznającymi inne religie. Jak pielgrzymi w drodze do celu, do którego każdy, być może nieświadomie, zmierza. Bez lęku przed «niespodziankami Boga».


OR / Watykan

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Papież ogłasza Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Najistotniejsze cechy Bożego miłosierdzia opisał papież Franciszek w opublikowanej bulli „Misericordiae vultus”. Przypomina w niej, że od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 2016 trwać będzie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Polub nas na Facebooku!

Miłosierdzie nie jest słowem abstrakcyjnym, ale obliczem, które trzeba rozpoznać, kontemplować i służyć. Bulla opisuje Kościół jako wiarygodny znak Bożego miłosierdzia: „Fundamentem konstrukcji podtrzymującej całe życie Kościoła jest miłosierdzie” – czytamy w papieskim dokumencie.

Papież Franciszek wskazał najważniejsze etapy Jubileuszu, którego rozpoczęcie zbiegnie się z 50. rocznicą zakończenia Soboru Watykańskiego II. Zaznaczył, że Kościół odczuwa potrzebę podkreślenia aktualności wydarzenia, które oznaczało nową drogę dziejów Kościoła.

"Ojcowie zgromadzeni na soborze silnie odczuwali, jakby prawdziwe tchnienie Ducha Świętego, potrzebę mówienia o Bogu ludziom swoich czasów w sposób bardziej zrozumiały. Po zburzeniu murów, które nazbyt długo zamknęły Kościół w uprzywilejowanej twierdzy nadszedł czas, aby głosić Ewangelię w nowy sposób” – zaznaczył papież.

Franciszek poinformował, że zakończenie Jubileuszu będzie miało miejsce podczas uroczystości liturgicznej Jezusa Chrystusa Pana Wszechświata, 20 listopada 2016 r. "Tego dnia, zamykając Drzwi Święte będziemy mieli nade wszystko uczucia wdzięczności i dziękczynienia dla Trójcy Przenajświętszej, za udzielenie nam tego nadzwyczajnego czasu łaski. Powierzymy życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego wszechświata panowaniu Chrystusa, aby wylał swoje miłosierdzie, jak poranną rosę dla owocnej historii, którą trzeba budować z zaangażowaniem wszystkich w najbliższej przyszłości” – czytamy w papieskiej bulli.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia obchodzony będzie nie tylko w Rzymie, ale również we wszystkich innych diecezjach świata. Drzwi Święte zostaną otwarte przez papieża w bazylice watykańskiej 8 grudnia br., a w następną niedzielę we wszystkich Kościołach partykularnych. Kolejną nowością jest to, że Ojciec Święty pozwolił, aby można było otworzyć Drzwi Święte w sanktuariach, gdzie wielu pielgrzymów udaje się na modlitwę.

Franciszek przypomina naukę św. Jana XXIII, który mówił o „lekarstwie miłosierdzia” i bł. Pawła VI, który utożsamiał duchowość Soboru Watykańskiego II z Miłosiernym Samarytaninem. Podkreśla niezwykłą aktualność nauczania św. Jana Pawła II, zawartą zwłaszcza w encyklice „Dives in misericordia” i zaleca powrót do jego tekstów.

Bulla wyjaśnia również niektóre najistotniejsze aspekty Jubileuszu, w tym jego motto: „Miłosierni jak Ojciec”(Łk 6,36) a w szczególności konieczność przebaczenia. Papież przypomina o uczynkach miłosierdzia co do duszy i co do ciała, aby „obudzić nasze sumienia często senne w obliczu dramatu ubóstwa, a także aby wchodzić coraz bardziej w istotę Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowanymi przez Boże miłosierdzie”.

W Wielkim Poście 2016 roku przewidziano wysłanie „misjonarzy miłosierdzia”. Będą nimi kapłani, którym udzielona będzie władza rozgrzeszenia także z grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Poprzez tę inicjatywę papież pragnie bardziej konkretnie podkreślić swoją troskę duszpasterską. Równocześnie Ojciec Święty prosi, aby w diecezjach zorganizowano misje ludowe, tak aby wspomniani misjonarze byli „głosicielami radości przebaczenia”.

Franciszek porusza też kwestie relacji między sprawiedliwością a miłosierdziem, wskazując, że nie można zatrzymywać się jedynie na wizji legalistycznej, ale trzeba zmierzać do procesu, który prowadzi do miłości miłosiernej.

Ojciec Święty zaznacza, że jego wezwanie do nawrócenia skierowane jest szczególnie do osób, które są daleko od łaski Bożej z powodu swego stylu życia. „Myślę zwłaszcza o mężczyznach i kobietach, którzy należą do jakiejś grupy przestępczej, jakakolwiek by ona nie była. Dla waszego dobra proszę was, byście zmienili swoje życie. Proszę was o to w imię Syna Bożego, który choć zwalczał grzech, nigdy nie odrzucił jakiegokolwiek grzesznika … Niech ta sama zachęta dotrze również do zwolenników czy wspólników w korupcji" – apeluje papież. Dodaje, że "ta gnijąca rana społeczeństwa jest poważnym grzechem, wołającym do nieba, ponieważ podważa same podstawy życia osobistego i społecznego".

Franciszek zwraca uwagę, że korupcja "nie pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość, ponieważ ze swą arogancją i chciwością niszczy plany słabych i miażdży ubogich". Nazywa korupcję złem, "które czai się w codziennych gestach, aby szerzyć się następnie w skandalach publicznych".

Papież przypomniał, że z Jubileuszem Miłosierdzia związany będzie także odpust, wskazujący, iż Boże przebaczenie naszych grzechów nie zna granic.

Franciszek zaznaczył, że miłosierdzie Boże jest tematem łączącym chrześcijan z wyznawcami judaizmu i islamu. „Ten Rok Jubileuszowy przeżywany w miłosierdziu może też sprzyjać spotkaniu z wyznawcami tych religii a także innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi. Niech nas uczyni bardziej otwartymi na dialog w celu lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia. Niech wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy oraz oddali wszelkie formy przemocy i
dyskryminacji”(n. 23).

Papież pragnie, aby ten rok przeżywany także jako dzielenie się Bożym miłosierdziem, mógł się stać okazją, by każdego dnia żyć miłosierdziem, jakim Bóg zawsze obdarza człowieka. W tym Roku Jubileuszowym Franciszek wzywa Kościół, by rozbrzmiewał Słowem Bożym, niestrudzenie oferował miłosierdzie, będąc zawsze cierpliwym pocieszając i przebaczając. Niech Kościół będzie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety, powtarzając z ufnością i nieustannie: „Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków” (Ps 25,6) (n. 25).


st (KAI) / Watykan

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap